QR Code

Ένταξη της Πράξης «ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΕΚΒΑΛΛΟΥΝ ΣΤΗΝ Τ66 (ΠΕΛΛΑ-ΗΜΑΘΙΑ) (2019ΜΠ90800007)» με Κωδικό ΟΠΣ 5217030 στο «ΠΠΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2021-2025», 08 Ιουνίου 2023 ΑΔΑ: ΨΧΤΦ7ΛΛ-ΓΝ5 (8/6/2023)

post_thumbnail