QR Code

Ένταξη της Πράξης «ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΕΦΥΡΩΝ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ (2021ΜΠ00800001)» με Κωδικό ΟΠΣ 5217102 στο «ΠΠΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2021-2025», 08 Ιουνίου 2023 ΑΔΑ: ΨΧΤ57ΛΛ-644 (8/6/2023)