Πίνακας αναμονής για το Νοσοκομείο: ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ

Κάθε πληροφορία είναι ενημερωτική και δεν αποτελεί αποδεικτικό κατάθεσης.
Η ιστοσελίδα ενημερώνεται καθημερινά και οπωσδήποτε μετά από επιτελούμενες μεταβολές - τελευταία ενημέρωση : 20/9/2019 1:21:38 μμ

αυτόματη ανανέωση οθόνης κάθε 10 λεπτά - εφόσον το επιτρέπει η ρύθμιση του Browser σας
rank Επίθετο Όνομα ημερομηνία κατάθεσης Final Order Key σε χρονοδιάγραμμα έως memo διάρκειας τελικής αιτούμενη διάρκεια περιγρ τελικής ειδικότητας
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ
1 ΦΑΡΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 9/8/2017 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2017/019677     0 ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ
1 ΚΟΥΤΣΟΒΙΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 4/4/2014 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2014/003343 26/10/2019   48 ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ
1 ΤΖΩΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 17/1/2013 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2013/000491   ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 48 ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ
2 ΜΟΣΧΙΔΗΣ ΘΩΜΑΣ 16/10/2014 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2014/010127   ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Λ.Π. 11-2016 48 ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ
3 ΣΙΣΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 27/8/2015 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2015/008812   ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 04-2017 48 ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ
4 ΚΑΤΡΙΒΕΣΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ 3/6/2019 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2019/012876   ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΑΠΌ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ (ΕΚΑΝΕ 3,5 ΜΗΝΕΣ) 0 ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑ
1 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 7/8/2019 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2019/017368   ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛ. Λ.Π.08-2021 48 ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑ
ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ
1 ΤΟΣΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 11/3/2010 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2010/007107   ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Λ.Χ.4-2010 60 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ
2 ΜΠΑΝΑΒΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 8/1/2016 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2016/000138   ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΧΕΙΡ. Λ.Χ. 1-9-2016 60 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ
3 ΣΑΜΑΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 2/11/2017 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2017/026968 31/8/2019 ΕΤΟΙΜΟΣ 60 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ
4 ALEJAILAT SALEH 20/9/2019 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2019/019494     72 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ
ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ
1 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 8/1/2019 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2019/000612     0 ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ
2 ΣΤΡΑΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 2/7/2019 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2019/014887   ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ.ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Λ.Χ. 11-2019 24 ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ
ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
1 ΚΛΟΥΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 17/10/2017 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2017/025352 9/1/2020   24 ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ
2 ΜΕΛΛΙΔΟΥ ΜΕΡΣΙΝΑ 28/8/2018 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2018/024769     24 ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ
3 ΚΑΛΜΠΑΖΙΔΟΥ ΜΙΡΤΣΑ 28/8/2018 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2018/024811     0 ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ
4 ΙΣΣΑ ΡΑΦΑΕΛΑ 29/10/2018 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2018/030204     0 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
5 ΣΥΚΑ ΜΑΡΙΑ 15/11/2018 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2018/031814     0 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
6 ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 3/1/2019 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2019/000133     36 ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ
7 ΔΙΒΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1/7/2019 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2019/014801     0 ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ
8 ΚΑΤΣΙΑΔΡΑΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 22/7/2019 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2019/016289     24 ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ
9 ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 23/7/2019 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2019/016444     12 ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ
10 ΛΟΥΚΙΔΟΥ ΝΑΖΛΟΥ 26/7/2019 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2019/016751     12 ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
1 ΤΣΙΡΜΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 18/2/2003 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2003/004079   ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 48 ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
2 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ 30/8/2010 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2010/021791   ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Λ.Π. 03-2012 48 ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
3 ΛΑΣΚΟΥ ΦΑΙΔΡΑ 12/6/2015 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2015/005981   ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΛΠ 06/2017 48 ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
4 ΚΟΥΚΟΣΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 30/10/2015 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2015/011724   ΕΦΕΡΕ ΛΗΞΗ  ΑΓΟΝΟΥ ΕΦΕΡΕ  ΠΙΣΤ.  ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Α.Π.25112/31-8-2018 48 ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
5 ΜΕΛΑ ΜΑΡΙΑ 24/5/2016 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2016/004759   ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΦΕΡΕ  ΛΗΞΗ ΑΓΟΝΟΥΑ.Π.11853/18-11-2016 48 ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
6 ΜΠΟΖΙΟΥ ΜΑΡΙΑ 12/4/2017 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2017/009394   ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΛΠ 16-1-2019 48 ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
7 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 22/5/2018 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2018/015579   ΕΤΟΙΜΟΣ 48 ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
8 ΜΗΤΣΟΥΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 4/9/2019 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2019/018558   ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Λ.Π. 12-2019 48 ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
1 ΠΛΩΜΑΡΙΤΗ ΑΝΤΩΝΙΑ 19/11/2018 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2018/032002     24 ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
αυτόματη ανανέωση οθόνης κάθε 10 λεπτά - εφόσον το επιτρέπει η ρύθμιση του Browser σας *** τέλος κατάστασης
Powered by Panteliadis B. - Simple Things Working
20/9/2019 1:21:38 μμ