Πίνακας αναμονής για την ειδικότητα: ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ

Κάθε πληροφορία είναι ενημερωτική και δεν αποτελεί αποδεικτικό κατάθεσης.
Η ιστοσελίδα ενημερώνεται καθημερινά και οπωσδήποτε μετά από επιτελούμενες μεταβολές - τελευταία ενημέρωση : 10/7/2020 1:46:57 μμ

αυτόματη ανανέωση οθόνης κάθε 10 λεπτά - εφόσον το επιτρέπει η ρύθμιση του Browser σας
rank Επίθετο Όνομα ημερομηνία κατάθεσης Final Order Key σε χρονοδιάγραμμα έως memo διάρκειας τελικής αιτούμενη διάρκεια περιγρ τελικής ειδικότητας
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ
1 ΙΔΑ ΕΙΡΗΝΗ 21/3/2011 Β-2009/03/12-99/00/00-99999999-2011/005055 28/8/2020   0 ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ
2 ΣΔΡΟΥΛΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 12/3/2012 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2012/002333 10/1/2021   54 ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ
1 ΠΕΤΤΕΜΕΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 3/7/2017 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2017/015834 25/5/2020   54 ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ
2 ΜΠΑΤΖΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 14/2/2019 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2019/005181   ΕΚΑΝΕ 6 ΜΗΝΕΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ 60 ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ
3 ΤΣΙΡΟΥΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΑΧΙΛΛΙΟΣ 10/7/2019 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2019/015532     60 ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ
4 ΠΑΤΣΗ ΔΩΡΑ 12/7/2019 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2019/015752     60 ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ
5 ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ-ΛΙΑΛΙΑΜΠΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ 22/7/2019 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2019/016267     60 ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ
6 ΚΟΥΚΛΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 5/8/2019 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2019/017269     60 ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ
7 ΒΡΑΧΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 15/10/2019 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2019/021304     60 ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ
1 ΤΖΟΥΒΑΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 23/1/2019 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2019/003002     60 ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ
2 ΦΑΡΜΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 22/2/2019 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2019/005849     60 ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ
3 ΜΑΡΛΗ ΕΛΕΝΗ 6/3/2019 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2019/006829     60 ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ
4 ΤΖΙΒΑΝΗ ΕΥΔΟΚΙΑ 1/7/2020 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2020/011503     60 ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ
αυτόματη ανανέωση οθόνης κάθε 10 λεπτά - εφόσον το επιτρέπει η ρύθμιση του Browser σας *** τέλος κατάστασης
Powered by Panteliadis B. - Simple Things Working
10/7/2020 1:46:57 μμ