Πίνακας αναμονής για την ειδικότητα: ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

Κάθε πληροφορία είναι ενημερωτική και δεν αποτελεί αποδεικτικό κατάθεσης.
Η ιστοσελίδα ενημερώνεται καθημερινά και οπωσδήποτε μετά από επιτελούμενες μεταβολές - τελευταία ενημέρωση : 20/9/2019 11:25:02 πμ

αυτόματη ανανέωση οθόνης κάθε 10 λεπτά - εφόσον το επιτρέπει η ρύθμιση του Browser σας
rank Επίθετο Όνομα ημερομηνία κατάθεσης Final Order Key σε χρονοδιάγραμμα έως memo διάρκειας τελικής αιτούμενη διάρκεια περιγρ τελικής ειδικότητας
ΑΧΕΠΑ
1 ΑΨΕΜΙΔΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 27/6/2019 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2019/014519   ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΣΛ.Π. 09-2019 48 ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ
1 ΣΚΟΛΑΡΙΚΗ ΑΓΛΑΙΑ 24/7/2019 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2019/016548   ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΛΠ 7-10-2019 48 ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
1 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 4/8/1995 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-1995/042019   ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 48 ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ
1 ΛΑΣΠΑ ΕΥΓΕΝΙΑ 1/10/2015 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2015/010515   ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΛΗΞΗ ΑΓΟΝΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 48 ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
2 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 11/11/2015 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2015/012253   ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 48 ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
3 ΔΟΛΓΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 3/11/2016 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2016/011220   ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΛΗΞΗ ΑΓΟΝΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛ. 48 ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
4 ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 18/7/2017 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2017/030556   ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΛΠ 19-9-2019 48 ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
5 ΠΑΠΧΙΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ 12/12/2018 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2018/034156   ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 48 ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
6 ΚΑΛΑΜΑΡΑ ΤΣΑΜΠΙΚΑ-ΒΑΣΙΛΕΙΑ 19/7/2019 Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2019/016238   ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛ.Λ.Π.12-2019 48 ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
αυτόματη ανανέωση οθόνης κάθε 10 λεπτά - εφόσον το επιτρέπει η ρύθμιση του Browser σας *** τέλος κατάστασης
Powered by Panteliadis B. - Simple Things Working
20/9/2019 11:25:02 πμ