Αναζήτηση

Δελτία Τύπου

Νέα - Ανακοινώσεις

Εκδηλώσεις

Φωτογραφικό Υλικό

Προκηρύξεις

19/1/2018
Πρόσκληση για την ανάθεση του έργου της καθαριότητας της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος της ΠΚΜ μέσω πάγιου κατ' αποκοπή χορηγήματος για το έτος 2018

19/1/2018
Ορθή επανάληψη της πρόσκλησης για ανάρτηση του έργου της καθαριότητας της Δ/νσης Στρατηγικού Σχεδιασμού

18/1/2018
Παροχή Διευκρινίσεων επί της διακήρυξης ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου “Δράσεις Προώθησης της Μακεδονικής Κουζίνας”

17/1/2018
Επανάληψη της διαδικασίας αποστολής πρόσκλησης για την ανάθεση του έργου της καθαριότητας του Τμήματος Χωρικού Σχεδιασμού Π.Κ.Μ. μέσω πάγιου κατ' αποκοπή χορηγήματος για το έτος 2018

16/1/2018
Πρόσκληση για το έργο της καθαριότητας της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού και Προγραμματισμού

15/1/2018
«Παροχή διευκρινίσεων επί ερωτημάτων του συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου της: ”ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ PORTFOLIO ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ”

...περισσότερα
Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης
Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Διεύθυνσης Ανάπτυξης Μ.Ε. Θεσσαλονίκης


Ενδιαφέρουν τον πολίτη

Πιλοτική εφαρμογή της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών & Επικοινωνιών για ηλεκτρονική ενημέρωση δικαιολογητικών
Μέση Ενδεικτική Τιμή Χονδρικής Πώλησης Καυσίμων  
Μέση Ενδεικτική Τιμή Λιανικής Πώλησης Καυσίμων  
Απελευθέρωση ωραρίου λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων  
Τιμοληψία τροφίμων από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης ΠΕ Θεσσαλονίκης - Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού  
Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας - Ιατρικές Ειδικότητες για Νοσοκομεία του Νομού Θεσσαλονίκης  

Η Περιφερειακή Ενότητα


 

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Περιφερειακή Ενότητα
Θεσσαλονίκης

 
Άδεια Creative Commons Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

© 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54627
τηλ. 2313 330052, 2313 330918, 2313 325449
Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by  altaB2x