Αναζήτηση

Δελτία Τύπου

Νέα - Ανακοινώσεις

Εκδηλώσεις

Φωτογραφικό Υλικό

Προκηρύξεις

24/11/2015
Διευκρινιστικό έγγραφο σχετικά με τον ηλεκτρονικό ανοικτό, διεθνή, διαγωνισμό “Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων νέας Τεχνολογίας LED προς αντικατάσταση των υφιστάμενων στο δίκτυο ηλεκτροφωτισμού αρμοδιότητας Δ.Τ.Ε/ΠΚΜ” τροποποιημένους όρους.

20/11/2015
Επαναπροκήρυξη ηλεκτρονικού Ανοικτού Διεθνούς διαγωνισμού προμήθειας φωτιστικών σωμάτων νέας τεχνολογίας led

16/11/2015
Διευκρινιστικό έγγραφο σχετικά με τον πρόχειρο διαγωνισμό της Προμήθειας αναλωσίμων υλικών για τις ανάγκες προγραμμάτων εξυγίανσης και επιτήρησης του ζωικού κεφαλαίου της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Θεσσαλονίκης για το έτος 2015

12/11/2015
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την ανάθεση της προμήθειας συστήματος GPSGNSS με απευθείας ανάθεση, με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά

...περισσότερα


Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης
Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Διεύθυνσης Ανάπτυξης Μ.Ε. Θεσσαλονίκης


Ενδιαφέρουν τον πολίτη

Πιλοτική εφαρμογή της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών & Επικοινωνιών για ηλεκτρονική ενημέρωση δικαιολογητικών
Μέση Ενδεικτική Τιμή Χονδρικής Πώλησης Καυσίμων  
Μέση Ενδεικτική Τιμή Λιανικής Πώλησης Καυσίμων  
Απελευθέρωση ωραρίου λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων  
Τιμοληψία τροφίμων από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης ΠΕ Θεσσαλονίκης - Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού  
Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας - Ιατρικές Ειδικότητες για Νοσοκομεία του Νομού Θεσσαλονίκης  
Εμπορία Γεωργικών Φαρμάκων  
Φυτοπαθογόνα Καραντίνας  

Η Περιφερειακή ΕνότηταΕνημέρωση

Επικοινωνία

Περιφερειακή Ενότητα
Θεσσαλονίκης

Άδεια Creative Commons Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

© 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Βασ. Όλγας 198, Θεσσαλονίκη, 54110, τηλ. 2313 319693,
Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by  altaB2x