Αναζήτηση


 

Ο προϊστάμενος του τμήματος είναι ο κ. Κυριακού Νικόλαος. 

Αρμόδιοι υπάλληλοι - Φυτοϋγειονομικοί Ελεγκτές, ορισμένοι με την Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.):

  1. 12155/140126 15.12.2015 (B' 2973), με θέμα "Τροποποίηση της αριθμ. 101137/2011 (Β΄ 2384) απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Ορισμός των φυτοϋγειονομικών ελεγκτών στις Περιφερειακές Ενότητες και καθορισμός των καθηκόντων τους» όπως ισχύει"

της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης είναι οι κάτωθι:

  1. Σαρόπουλος Αθανάσιος
  2. Βαϊτσόπουλος Αντώνιος
  3. Ζαργκλή Ελισάβετ
  4. Κοτσάμπασης Παναγιώτης
  5. Κουλακιώτη Ελένη
  6. Υψηλός Ιωάννης
  1. Τηλέφωνα επικοινωνίας (αντίστοιχα): 2313330304, 2313330417,2313330334, 2313330335
  2. Τηλεοµοιότυπο: 2313330042
  3. email (αντίστοιχα):A.Saropoulos@pkm.gov.gr,A.Vaitsopoulos@pkm.gov.gr,P.Kotsampasis@pkm.gov.gr,E.Koulakioti@pkm.gov.gr, I.Ipsilos@pkm.gov.gr

 
Επιμέλεια: Ντίνας Θεόδωρος Master Information Systems (μεταπτυχιακό στα Πληροφοριακά Συστήματα) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Η Περιφερειακή Ενότητα


 

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Περιφερειακή Ενότητα
Θεσσαλονίκης

 
Άδεια Creative Commons Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

© 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54627
τηλ. 2313 330052, 2313 330918, 2313 325449
Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by interworks.cloud CMS