Αναζήτηση Κάντε Like στο Facebook Ακολουθήστε μας στο twitter
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ   ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO)
A A A

Προκηρύξεις

ΒΟΘΡΟΙ 2019 - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με νέους όρους (31/10/2019)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου:  «ΕΚΚΕΝΩΣΕΙΣ ΒΟΘΡΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ Π.Κ.Μ., για ένα έτος», προϋπολογισμού 19.000,00€ συμπεριλαβανομένου του Φ.Π.Α. (15.322,58€, άνευ Φ.Π.Α.), σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016.

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας προκειμένου να προχωρήσει στην ανάθεση της ετήσιας σύμβασης του έργου: “Εκκενώσεις Βόθρων των Υπηρεσιών της Π.Κ.Μ.” με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή)

Ανακοινώνει ότι

Προτίθεται να προβεί σε διαδικασία ανάθεσης, σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016, του έργου : «ΕΚΚΕΝΩΣΕΙΣ ΒΟΘΡΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ Π.Κ.Μ., για ένα έτος» με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή) , μετά από σχετική αξιολόγηση ως προς την πληρότητα των Δικαιολογητικών Συμμετοχής.

Η Προϋπολογισθείσα δαπάνη της εν λόγω ανάθεσης ανέρχεται στο πόσο των 15.322,58€ , μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (19.000,00€ με Φ.Π.Α), για την οποία έχει γίνει δέσμευση πίστωσης με την αριθ.πρωτ. 471622(11353)/20-08-2019 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με Α/Α 3235 του Τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστικής και Ταμειακής Διαχείρισης, με ΑΔΑ: Ψ7Ξ77ΛΛ-ΛΙΘ και ΑΔΑΜ: 19REQ005450209

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το έργο αφορά στην εκκένωση των βόθρων της Δ/ΝΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-κεντρικό κτίριο (Ν. Λαχαναγορά) => 300 ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ, για ένα (1) έτος.

 

 


Σχετικά Αρχεία
Αρχείο Τύπος Μέγεθος
ΒΟΘΡΟΙ 2019 - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ με νέους όρους 148 KB 
ΒΟΘΡΟΙ 2019 – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 14 KB 

Επιστροφή
 


 

Κομβικό Σημείο Επαφής ΠΚΜΔιαμεσολαβητής του επενδυτή

investor's Ombudsman

ΟΧΕ-ΒΑΑ
Ενδιαφέρουν τον πολίτη

VERY MACEDONIA - Περιήγηση στον Ιστότοπο Τουριστικής Προβολής της Π.Κ.Μ.
Δημοτικές κοινότητες όπου επιτρέπεται η άσκηση πλανόδιου εμπορίου
Νομοθεσία - Δικαιολογητικά - Αδειοδότηση Τεχνικών Επαγγελμάτων
ΠΑΜ-ΠΣΕΑ: Μέτρα Προστασίας
Φορείς Ψυχοκοινωνικής Φροντίδας
Οδηγίες για την ασφάλεια τροφίμων που χειριζόμαστε
Υγειονομικές Επιτροπές Αναπηρίας
Ενημέρωση για την οζώδη δερματίτιδα
Ενημέρωση για τη λύσσα
Ενημέρωση για την Αφρικανική Πανώλη των Χοίρων
Ποιότητα Ατμόσφαιρας
Αποτελέσματα δυσοσμίας Κορδελιού
Ενημέρωση για την αιθαλομίχλη
Ενιαία δικτυακή πύλη για τις ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις των επιχειρήσεων
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΠΚΜ 2012 - 2014
Σχέδια Βελτίωσης Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (Μέτρο 1.2.1.του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων) 
Η ψηφιακή προσβασιμότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση


Δικαιολογητικά Υπηρεσιών

Αίτηση για χορήγηση ή ανανέωση προσωρινής άδειας εργασίας σε αλλοδαπούς κατ’ εφαρμογή του άρθρου 3 της Κ.Υ.Α. 53619/735/2015
...περισσότερα
                         
 

Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων
Άδεια Creative Commons
© 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54627
τηλ. 2313 330052, 2313 330918, 2313 325449
Κτίρια Υπηρεσιών ΠΚΜ     Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by interworks.cloud CMS