Αναζήτηση
Κάντε Like στο Facebook  Ακολουθήστε μας στο twitter

Προκηρύξεις

Ανακοίνωση για ηλεκτρονική κλήρωση για την επιλογή μελών επιτροπής διαγωνισμού για το έργο: «Υπολειπόμενες Εργασίες Περιφερειακής Οδού Κατερίνης» (9/1/2019)

 Ανακοίνωση
 
 
            Ανακοινώνεται ότι την Παρασκευή 11-01-2019 και ώρα 9:15 πμ στο γραφείο 411 της ΔΤΕ/ΠΚΜ, Στρωμνίτσης 53 ΤΚ 54210 Θεσ/νίκη θα διενεργηθεί δημόσια ηλεκτρονική κλήρωση, για την επιλογή μελών επιτροπής διαγωνισμού για το έργο:
«Υπολειπόμενες Εργασίες Περιφερειακής Οδού Κατερίνης»
             ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ :  12.419.354,84 € χωρίς ΦΠΑ
             ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΟΥ: 2016ΕΠ00810010 της ΣΑEΠ 0081, ΟΠΣ: 5000760
 
            Η κλήρωση θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της με αρ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466/4-12-2017 (ΦΕΚ αρ. 4841/2017 τεύχος Β΄) απόφασης Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών με θέμα «Κατάρτιση, τήρηση και λειτουργία του Μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.) της παρ. 8.(η) του άρθρου 221 του ν.4412/2016»
 
 Επιστροφή


 


 Κομβικό Σημείο Επαφής ΠΚΜΔιαμεσολαβητής του επενδυτή

investor's Ombudsman

ΟΧΕ-ΒΑΑ
Ενδιαφέρουν τον πολίτη

VERY MACEDONIA - Περιήγηση στον Ιστότοπο Τουριστικής Προβολής της Π.Κ.Μ.
Δημοτικές κοινότητες όπου επιτρέπεται η άσκηση πλανόδιου εμπορίου
Νομοθεσία - Δικαιολογητικά - Αδειοδότηση Τεχνικών Επαγγελμάτων
ΠΑΜ-ΠΣΕΑ: Μέτρα Προστασίας
Φορείς Ψυχοκοινωνικής Φροντίδας
Οδηγίες για την ασφάλεια τροφίμων που χειριζόμαστε
Υγειονομικές Επιτροπές Αναπηρίας
Ενημέρωση για την οζώδη δερματίτιδα
Ενημέρωση για τη λύσσα
Βίντεο της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) για την Αφρικανική Πανώλη των Χοίρων
Ποιότητα Ατμόσφαιρας
Ενημέρωση για την αιθαλομίχλη
Ενιαία δικτυακή πύλη για τις ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις των επιχειρήσεων
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΠΚΜ 2012 - 2014
Σχέδια Βελτίωσης Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (Μέτρο 1.2.1.του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων) 
Η ψηφιακή προσβασιμότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση


Δικαιολογητικά Υπηρεσιών

Αίτηση για χορήγηση ή ανανέωση προσωρινής άδειας εργασίας σε αλλοδαπούς κατ’ εφαρμογή του άρθρου 3 της Κ.Υ.Α. 53619/735/2015
...περισσότερα
                         
 
 

Άδεια Creative Commons Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων
© 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54627
τηλ. 2313 330052, 2313 330918, 2313 325449
Κτίρια Υπηρεσιών ΠΚΜ     Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by interworks.cloud CMS