Αναζήτηση
Κάντε Like στο Facebook  Ακολουθήστε μας στο twitter

Προκηρύξεις

Δημοσίευση πρόθεσης δημοπράτησης του έργου με τίτλο: «Υπολειπόμενες Εργασίες Περιφερειακής Οδού Κατερίνης» Προϋπολογισμός: 15.400.000,00€ (με ΦΠΑ και Αναθεώρηση) Χρηματοδότηση: 2016ΕΠ00810010 της ΣΑEΠ 0081, ΟΠΣ: 5000760 (8/1/2019)

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, προτίθεται να προκηρύξει ανοιχτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.ΣΗ.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου "Υπολειπόμενες Εργασίες Περιφερειακής Οδού Κατερίνης", προυπολογισμού 15.400.000,00ευρώ (με ΦΠΑ και Αναθεώρηση). Πρόκειται για εργασίες ολοκλήρωσης της Κατασκευής της Κυρίας Αρτηρίας με αρχή τη συμβολή με την παράπλευρη οδό της Α.Θ.Ε. στο σημείο του Νότιου Κόμβου Κατερίνης και πέρας με τη συμβολή με την Π.Ε.Ο. Κατερίνη-Θεσσαλονίκης. Επίσης θα επεκταθεί σε ορισμένα σημεία το παράπλευρο Οδικό Δίκτυο και το δίκτυο Αποχέτευσης.


                                                                                                              Ο Αν. Προιστάμενος
                                                                                                                 ΥΣΕ/ΔΤΕ/ΠΚΜ


                                                                                                             Χρήστος Κραβαρίτης
                                                                                                            Πολ. Μηχανικός με Α' β.Επιστροφή


 


 Κομβικό Σημείο Επαφής ΠΚΜΔιαμεσολαβητής του επενδυτή

investor's Ombudsman

ΟΧΕ-ΒΑΑ
Ενδιαφέρουν τον πολίτη

VERY MACEDONIA - Περιήγηση στον Ιστότοπο Τουριστικής Προβολής της Π.Κ.Μ.
Δημοτικές κοινότητες όπου επιτρέπεται η άσκηση πλανόδιου εμπορίου
Νομοθεσία - Δικαιολογητικά - Αδειοδότηση Τεχνικών Επαγγελμάτων
ΠΑΜ-ΠΣΕΑ: Μέτρα Προστασίας
Φορείς Ψυχοκοινωνικής Φροντίδας
Οδηγίες για την ασφάλεια τροφίμων που χειριζόμαστε
Υγειονομικές Επιτροπές Αναπηρίας
Ενημέρωση για την οζώδη δερματίτιδα
Ενημέρωση για τη λύσσα
Βίντεο της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) για την Αφρικανική Πανώλη των Χοίρων
Ποιότητα Ατμόσφαιρας
Ενημέρωση για την αιθαλομίχλη
Ενιαία δικτυακή πύλη για τις ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις των επιχειρήσεων
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΠΚΜ 2012 - 2014
Σχέδια Βελτίωσης Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (Μέτρο 1.2.1.του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων) 
Η ψηφιακή προσβασιμότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση


Δικαιολογητικά Υπηρεσιών

Αίτηση για χορήγηση ή ανανέωση προσωρινής άδειας εργασίας σε αλλοδαπούς κατ’ εφαρμογή του άρθρου 3 της Κ.Υ.Α. 53619/735/2015
...περισσότερα
                         
 
 

Άδεια Creative Commons Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων
© 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54627
τηλ. 2313 330052, 2313 330918, 2313 325449
Κτίρια Υπηρεσιών ΠΚΜ     Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by interworks.cloud CMS