Αναζήτηση
Κάντε Like στο Facebook  Ακολουθήστε μας στο twitter

Προκηρύξεις

Δημοσίευση για ηλεκτρονική κλήρωση για τον ορισμό υπαλλήλων συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού του Έργου "Παρεμβάσεις για την διατήρηση Παροχετευτικότητας και συντήρησης των αντιπλημμυρικών έργων ποταμού Αλιάκμονα και των υδατορεμάτων που συμβάλουν για τα έτη 2018-2019 (3/12/2018)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνεται ότι την ημέρα Τρίτη, 4-12-2018 και ώρα 8:30π.μ., θα διενεργηθεί κλήρωση, σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν.4024/2011 και άρθρο 221 παρ. 8(α)
του Ν.4412/2016, για την συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού του Έργου "Παρεμβάσεις για τη διατήρηση της διοχετευτικότητας και συντήρησης των
αντιπλημμυρικών έργων ποταμού Αλιάκμονα και των υδατορεμάτων που συμβάλουν, για τα έτη 2018-2019" στο γραφείο της Αν. Προισταμένης Υποδιεύθυνσης
Έργων Δομών Περιβάλλοντος, της Δ/νσης Τεχνικών Έργων/Π.Κ.Μ., ενώπιον Επιτροπής, αποτελούμενης από τους:
1) Δέσποινα Ανταβαλίδου, Πολ. Μηχ/κο ΠΕ Α'β. Αν. Προισταμένη ΥΕΔΠ/ΔΤΕ/ΠΚΜ
2) Χρήστο Τερλέγκα, Πολ. Μηχ/κο ΠΕ Α'β χρήστη συστήματος ΜΗΜΕΔ
3) Ελευθερία Γελιοβάρη, Πολ. Μηχ/κο ΤΕ Α'β. χρήστη συστήματις ΜΗΜΕΔΕπιστροφή


 


 

Κομβικό Σημείο Επαφής ΠΚΜΔιαμεσολαβητής του επενδυτή

investor's Ombudsman

ΟΧΕ-ΒΑΑ
Ενδιαφέρουν τον πολίτη

VERY MACEDONIA - Περιήγηση στον Ιστότοπο Τουριστικής Προβολής της Π.Κ.Μ.
Δημοτικές κοινότητες όπου επιτρέπεται η άσκηση πλανόδιου εμπορίου
Νομοθεσία - Δικαιολογητικά - Αδειοδότηση Τεχνικών Επαγγελμάτων
ΠΑΜ-ΠΣΕΑ: Μέτρα Προστασίας
Φορείς Ψυχοκοινωνικής Φροντίδας
Οδηγίες για την ασφάλεια τροφίμων που χειριζόμαστε
Υγειονομικές Επιτροπές Αναπηρίας
Ενημέρωση για την οζώδη δερματίτιδα
Ενημέρωση για τη λύσσα
Βίντεο της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) για την Αφρικανική Πανώλη των Χοίρων
Ποιότητα Ατμόσφαιρας
Ενημέρωση για την αιθαλομίχλη
Ενιαία δικτυακή πύλη για τις ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις των επιχειρήσεων
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΠΚΜ 2012 - 2014
Σχέδια Βελτίωσης Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (Μέτρο 1.2.1.του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων) 


Δικαιολογητικά Υπηρεσιών

Αίτηση για χορήγηση ή ανανέωση προσωρινής άδειας εργασίας σε αλλοδαπούς κατ’ εφαρμογή του άρθρου 3 της Κ.Υ.Α. 53619/735/2015
...περισσότερα
                         
 
 

Άδεια Creative Commons Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων
© 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54627
τηλ. 2313 330052, 2313 330918, 2313 325449
Κτίρια Υπηρεσιών ΠΚΜ     Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by interworks.cloud CMS