Αναζήτηση
Κάντε Like στο Facebook  Ακολουθήστε μας στο twitter

Προκηρύξεις

Δημοσίευση πρόθεσης δημοπράτησης του έργου με τίτλο : «Έργο εγκατάστασης φυσικού αερίου στις εγκαταστάσεις του ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης λόγω αλλαγής καυσίμου από πετρέλαιο σε φυσικό αέριο» (9/7/2018)

  
        Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας προτίθεται να προκηρύξει συνοπτικό διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία, για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου  «Έργο εγκατάστασης φυσικού αερίου στις εγκαταστάσεις του ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης λόγω αλλαγής καυσίμου από πετρέλαιο σε φυσικό αέριο», προϋπολογισμού : 60.158,00 € (συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ 24%), για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ για την  Α1 Τάξη και άνω , καθώς και αλλοδαποί με αντίστοιχη τεχνική και επαγγελματική επάρκεια. 
         Με το έργο του θέματος, προβλέπεται η  Υποκατάσταση χρήσης πετρελαίου με φυσικό αέριο, στις εγκαταστάσεις του ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης - Σύνδεση με το δίκτυο Φ.Α. της ΕΠΑ ΘΕΣΣ.  και έτσι, θα υπάρξει απεξάρτηση από το πετρέλαιο θέρμανσης και θα καλυφθούν οι ανάγκες θέρμανσης των κτιριακών εγκαταστάσεων του ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης.
    Παρακαλούμε όπως δημοσιεύσετε το παρόν στην ιστοσελίδα σας, σε εφαρμογή  των διατάξεων της παρ. 10 του άρθρου 221 του Ν.4412/2016  «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

                                                                                       Η Αν. Προϊσταμένη Υποδιεύθυνσης  ΔΠ/ΔΤΕ/ΠΚΜ
                  
 
 
                                                                                                         Ανταβαλίδου Δέσποινα
                                                                                                          Πολ. Μηχ/κός με Α΄βΕπιστροφή


 


 Κομβικό Σημείο Επαφής ΠΚΜΔιαμεσολαβητής του επενδυτή

investor's Ombudsman

ΟΧΕ-ΒΑΑ


Ενδιαφέρουν τον πολίτη

VERY MACEDONIA - Περιήγηση στον Ιστότοπο Τουριστικής Προβολής της Π.Κ.Μ.
Δημοτικές κοινότητες όπου επιτρέπεται η άσκηση πλανόδιου εμπορίου
Νομοθεσία - Δικαιολογητικά - Αδειοδότηση Τεχνικών Επαγγελμάτων
ΠΑΜ-ΠΣΕΑ: Μέτρα Προστασίας
Φορείς Ψυχοκοινωνικής Φροντίδας
Οδηγίες για την ασφάλεια τροφίμων που χειριζόμαστε
Υγειονομικές Επιτροπές Αναπηρίας
Ενημέρωση για την οζώδη δερματίτιδα
Ενημέρωση για τη λύσσα
Βίντεο της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) για την Αφρικανική Πανώλη των Χοίρων
Ποιότητα Ατμόσφαιρας
Ενημέρωση για την αιθαλομίχλη
Ενιαία δικτυακή πύλη για τις ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις των επιχειρήσεων
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΠΚΜ 2012 - 2014
Σχέδια Βελτίωσης Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (Μέτρο 1.2.1.του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων) 


Δικαιολογητικά Υπηρεσιών

Αίτηση για χορήγηση ή ανανέωση προσωρινής άδειας εργασίας σε αλλοδαπούς κατ’ εφαρμογή του άρθρου 3 της Κ.Υ.Α. 53619/735/2015
...περισσότερα
                         
 
 

Άδεια Creative Commons Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων
© 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54627
τηλ. 2313 330052, 2313 330918, 2313 325449
Κτίρια Υπηρεσιών ΠΚΜ     Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by interworks.cloud CMS