Αναζήτηση
Κάντε Like στο Facebook  Ακολουθήστε μας στο twitter

Προκηρύξεις

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 4 «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ» της Πράξης με τίτλο «Τουριστική Προβολή της Π.Κ.Μ.» (30/4/2018)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧOY ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 4 «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ»
της Πράξης με τίτλο «Τουριστική Προβολή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας»
 (του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας –τιμής προϋπολογισμού 74.400,00€ (εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες τετρακόσια ευρώ) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% .Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι:  14/05/2018, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 15:00 μ.μ


Σχετικά Αρχεία
Αρχείο Τύπος Μέγεθος
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 4 «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ» της Πράξης με τίτλο «Τουριστική Προβολή της Π.Κ.Μ.» 7516 KB 
ΤΕΥΔ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ 142 KB 

Επιστροφή
 

Κομβικό Σημείο Επαφής ΠΚΜ

Διαμεσολαβητής του επενδυτή

investor's Ombudsman

ΟΧΕ-ΒΑΑ


Ενδιαφέρουν τον πολίτη

VERY MACEDONIA - Περιήγηση στον Ιστότοπο Τουριστικής Προβολής της Π.Κ.Μ.
Δημοτικές κοινότητες όπου επιτρέπεται η άσκηση πλανόδιου εμπορίου
Νομοθεσία - Δικαιολογητικά - Αδειοδότηση Τεχνικών Επαγγελμάτων
ΠΑΜ-ΠΣΕΑ: Μέτρα Προστασίας
Φορείς Ψυχοκοινωνικής Φροντίδας
Οδηγίες για την ασφάλεια τροφίμων που χειριζόμαστε
Υγειονομικές Επιτροπές Αναπηρίας
Ενημέρωση για την οζώδη δερματίτιδα
Ενημέρωση για τη λύσσα
Βίντεο της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) για την Αφρικανική Πανώλη των Χοίρων
Ποιότητα Ατμόσφαιρας
Ενημέρωση για την αιθαλομίχλη
Ενιαία δικτυακή πύλη για τις ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις των επιχειρήσεων
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΠΚΜ 2012 - 2014
Σχέδια Βελτίωσης Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (Μέτρο 1.2.1.του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων) 


Δικαιολογητικά Υπηρεσιών

Άδειες Εργασίας Προσφύγων & Προσωρινές Άδειες Απασχόλησης Αλλοδαπών Αιτούντων Άσυλο
...περισσότερα
                         
 
 

Άδεια Creative Commons Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων
© 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54627
τηλ. 2313 330052, 2313 330918, 2313 325449
Κτίρια Υπηρεσιών ΠΚΜ     Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by interworks.cloud CMS