Αναζήτηση
Κάντε Like στο Facebook  Ακολουθήστε μας στο twitter

Προκηρύξεις

Διευκρινίσεις επί των ερωτημάτων της εταιρείας «ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.» με δ.τ. «DEBRIEF», σχετικά με την αριθμ. πρωτ. 97813 (3053)/26-2-2018 διακήρυξη (ΑΔΑ:ΨΟΚΩ7ΛΛ-2ΨΩ και ΑΔΑΜ:18PROC002718866), που αφορά το συνοπτικό Διαγωνισμό, κατά το άρθρο 117 του Ν.4412/2016, για την υλοποίηση Ενεργειών Δημοσιότητας των Κοινωνικών Συμπράξεων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (8/3/2018)

Με το παρόν ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους που έχουν λάβει αναλυτικό τεύχος της ως άνω διακήρυξής μας, σχετικά με συμπληρωματικά στοιχεία – διευκρινίσεις που προέκυψαν από ερωτήματα του υποψήφιου οικονομικού φορέα με την επωνυμία «ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.» με δ.τ. «DEBRIEF» για παροχή διευκρινίσεων με αριθ. πρωτ. εισερχομένου 112560 (3448)/6-3-2018.


Σχετικά Αρχεία
Αρχείο Τύπος Μέγεθος
Διευκρινιστικό έγγραφο ενεργειών δημοσιότητας 155 KB 
Διευκρινιστικό έγγραφο ενεργειών δημοσιότητας 91 KB 

Επιστροφή
 

Κομβικό Σημείο Επαφής ΠΚΜΔιαμεσολαβητής του επενδυτή

investor's Ombudsman

ΟΧΕ-ΒΑΑ


Ενδιαφέρουν τον πολίτη

VERY MACEDONIA - Περιήγηση στον Ιστότοπο Τουριστικής Προβολής της Π.Κ.Μ.
Δημοτικές κοινότητες όπου επιτρέπεται η άσκηση πλανόδιου εμπορίου
Νομοθεσία - Δικαιολογητικά - Αδειοδότηση Τεχνικών Επαγγελμάτων
ΠΑΜ-ΠΣΕΑ: Μέτρα Προστασίας
Φορείς Ψυχοκοινωνικής Φροντίδας
Οδηγίες για την ασφάλεια τροφίμων που χειριζόμαστε
Υγειονομικές Επιτροπές Αναπηρίας
Ενημέρωση για την οζώδη δερματίτιδα
Ενημέρωση για τη λύσσα
Βίντεο της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) για την Αφρικανική Πανώλη των Χοίρων
Ποιότητα Ατμόσφαιρας
Ενημέρωση για την αιθαλομίχλη
Ενιαία δικτυακή πύλη για τις ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις των επιχειρήσεων
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΠΚΜ 2012 - 2014
Σχέδια Βελτίωσης Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (Μέτρο 1.2.1.του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων) 


Δικαιολογητικά Υπηρεσιών

Αίτηση για χορήγηση ή ανανέωση προσωρινής άδειας εργασίας σε αλλοδαπούς κατ’ εφαρμογή του άρθρου 3 της Κ.Υ.Α. 53619/735/2015
...περισσότερα
                         
 
 

Άδεια Creative Commons Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων
© 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54627
τηλ. 2313 330052, 2313 330918, 2313 325449
Κτίρια Υπηρεσιών ΠΚΜ     Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by interworks.cloud CMS