Αναζήτηση
Κάντε Like στο Facebook  Ακολουθήστε μας στο twitter

Προκηρύξεις

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΥΜΠΡΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ Ε.Π. «ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ» ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ (ΤΕΒΑ) 2014-2020», ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018» (26/2/2018)

Το έργο αφορά στην υλοποίηση των Ενεργειών Δημοσιότητας των Δράσεων των έξι Κοινωνικών Συμπράξεων της ΠΚΜ στο πλαίσιο του Ε.Π. ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ για το έτος 2018. Το αντικείμενο του έργου του Αναδόχου αφορά στην υποστήριξη της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ως επικεφαλής των έξι Κοινωνικών Συμπράξεων για την υλοποίηση δράσεων δημοσιότητας, έτσι όπως προβλέπονται στο Επικοινωνιακό Σχέδιο Δράσης του Προγράμματος ΤΕΒΑ, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
Ο Ανάδοχος στο πλαίσιο του παρόντος έργου θα αναλάβει:
  •  Το σχεδιασμό και την παραγωγή τηλεοπτικού spot
  • Το σχεδιασμό και την παραγωγή ραδιοφωνικών spots
  •  Το σχεδιασμό web-banners
  • Την εκπόνηση Media Plan (βάσει τηλεθέασης και ακροαματικότητας) και Digital plan
  •  Την αγορά χρόνου και χώρου, για TVC, RC, web-banners
  • Τη διοργάνωση έξι εκδηλώσεων (μία ανά Περιφερειακή Ενότητα)
Όλα τα παραπάνω στοχεύουν στην προβολή της αποτελεσματικότητας του Προγράμματος και της προσέλκυσης  δυνητικών δικαιούχων για συμμετοχή στο Πρόγραμμα.
Αναλυτικές πληροφορίες για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών του εν λόγω διαγωνισμού, περιλαμβάνονται στο Μέρος Α : Αντικείμενο- Προδιαγραφές έργου, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της παρούσας διακήρυξης.

Σχετικά Αρχεία
Αρχείο Τύπος Μέγεθος
Διακήρυξη ενεργειών δημοσιότητας 973 KB 
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΜΗ ΜΟΡΦΗ 23 KB 
ΤΕΥΔ ΣΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΜΗ ΜΟΡΦΗ 90 KB 
Διευκρινιστικό έγγραφο ενεργειών δημοσιότητας 155 KB 
Διευκρινιστικό έγγραφο ενεργειών δημοσιότητας 91 KB 

Επιστροφή
 

Κομβικό Σημείο Επαφής ΠΚΜΔιαμεσολαβητής του επενδυτή

investor's Ombudsman

ΟΧΕ-ΒΑΑ


Ενδιαφέρουν τον πολίτη

VERY MACEDONIA - Περιήγηση στον Ιστότοπο Τουριστικής Προβολής της Π.Κ.Μ.
Δημοτικές κοινότητες όπου επιτρέπεται η άσκηση πλανόδιου εμπορίου
Νομοθεσία - Δικαιολογητικά - Αδειοδότηση Τεχνικών Επαγγελμάτων
ΠΑΜ-ΠΣΕΑ: Μέτρα Προστασίας
Φορείς Ψυχοκοινωνικής Φροντίδας
Οδηγίες για την ασφάλεια τροφίμων που χειριζόμαστε
Υγειονομικές Επιτροπές Αναπηρίας
Ενημέρωση για την οζώδη δερματίτιδα
Ενημέρωση για τη λύσσα
Βίντεο της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) για την Αφρικανική Πανώλη των Χοίρων
Ποιότητα Ατμόσφαιρας
Ενημέρωση για την αιθαλομίχλη
Ενιαία δικτυακή πύλη για τις ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις των επιχειρήσεων
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΠΚΜ 2012 - 2014
Σχέδια Βελτίωσης Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (Μέτρο 1.2.1.του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων) 


Δικαιολογητικά Υπηρεσιών

Αίτηση για χορήγηση ή ανανέωση προσωρινής άδειας εργασίας σε αλλοδαπούς κατ’ εφαρμογή του άρθρου 3 της Κ.Υ.Α. 53619/735/2015
...περισσότερα
                         
 
 

Άδεια Creative Commons Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων
© 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54627
τηλ. 2313 330052, 2313 330918, 2313 325449
Κτίρια Υπηρεσιών ΠΚΜ     Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by interworks.cloud CMS