Αναζήτηση
Κάντε Like στο Facebook  Ακολουθήστε μας στο twitter

Προκηρύξεις

“Μίσθωση ειδικά διαμορφωμένου χώρου με απαραίτητο εξοπλισμό στην Διεθνή έκθεση τροφίμων και ποτών ANUGA 2017 ” (14/7/2017)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση του έργου: “Μίσθωση ειδικά διαμορφωμένου χώρου με απαραίτητο εξοπλισμό για την παρουσίαση των προϊόντων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στην Διεθνή έκθεση τροφίμων και ποτών ANUGA 2017 που θα πραγματοποιηθεί από 7 έως 11 Οκτωβρίου 2017  στη Κολωνία ”με κριτήριο αξιολόγησης  την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής σύμφωνα με το άρθρο 86 του Ν.4412/2016.
    Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της ανάθεσης ανέρχεται στο ποσό των Δεκατεσσάρων Χιλιάδων Οκτακοσίων Ογδόντα Ευρώ (14.880,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (δώδεκα χιλιάδων ευρώ, 12.000,00€ άνευ Φ.Π.Α.).  Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να καταθέσουν την προσφορά τους σε σφραγισμένο φάκελο αυτοπροσώπως, ταχυδρομικά (με συστημένη επιστολή) ή μέσω εταιρίας ταχυμεταφορών (courier), μέχρι τις 19-07-2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ. στο Τμήμα Προμηθειών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας  Βασιλίσσης  Όλγας 198, Τ.Κ.: 54008, Θεσ/νίκη.


Σχετικά Αρχεία
Αρχείο Τύπος Μέγεθος
“Μίσθωση ειδικά διαμορφωμένου χώρου με απαραίτητο εξοπλισμό στην Διεθνή έκθεση τροφίμων και ποτών ANUGA 2017 ” 332 KB 

Επιστροφή
Κομβικό Σημείο Επαφής ΠΚΜΔιαμεσολαβητής του επενδυτή

investor's Ombudsman

ΟΧΕ-ΒΑΑ


Ενδιαφέρουν τον πολίτη

VERY MACEDONIA - Περιήγηση στον Ιστότοπο Τουριστικής Προβολής της Π.Κ.Μ.
Νομοθεσία - Δικαιολογητικά - Αδειοδότηση Τεχνικών Επαγγελμάτων
ΠΑΜ-ΠΣΕΑ: Μέτρα Προστασίας
Φορείς Ψυχοκοινωνικής Φροντίδας
Οδηγίες για την ασφάλεια τροφίμων που χειριζόμαστε
Υγειονομικές Επιτροπές Αναπηρίας
Ενημέρωση για την οζώδη δερματίτιδα
Ενημέρωση για τη λύσσα
Ποιότητα Ατμόσφαιρας
Ενημέρωση για την αιθαλομίχλη
Ενιαία δικτυακή πύλη για τις ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις των επιχειρήσεων
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΠΚΜ 2012 - 2014
Σχέδια Βελτίωσης Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (Μέτρο 1.2.1.του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων) 


Δικαιολογητικά Υπηρεσιών

Άδειες Εργασίας Προσφύγων & Προσωρινές Άδειες Απασχόλησης Αλλοδαπών Αιτούντων Άσυλο
...περισσότερα
                                       Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων
 
 

Άδεια Creative Commons Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων
© 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54627
τηλ. 2313 330052, 2313 330918, 2313 325449
Κτίρια Υπηρεσιών ΠΚΜ     Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by  altaB2x