Αναζήτηση
Κάντε Like στο Facebook  Ακολουθήστε μας στο twitter

Προκηρύξεις

Αναζήτηση
Από:   Έως:  
Λέξη - Κλειδί: Κατηγορία

Τίτλος Ημερομηνία
Διακήρυξη του έργου«Προμήθεια υλικών καθαριότητας για τις ανάγκες των Κεντρικών Υπηρεσιών της Π.Κ.Μ., των Υπηρεσιών της Μ.Ε.Θεσ/νίκης και των Δ/νσεων Εκπαίδευσης στο Ν.Θεσ/νίκης έως 31-12-2019» 15/2/2019
Μετάθεση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών για το έργο "Εγκατάσταση συστήματος τηλεματικής διαχείρισης στο στόλο οχημάτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας" 15/2/2019
Παροχή Διευκρινίσεων 455130(11813)/21-01-2019 (ΑΔΑΜ:19PROC004356992) διακήρυξη 11/2/2019
Διακήρυξη Πλειοδοτικής Δημοπρασίας 1,2 και 3/2019 για παραχώρηση κατά χρήση αγροτεμαχίων ΣΑΑΚ Κεφαλοχωρίου και Πλατέος 1/2/2019
Παροχή Διευκρινίσεων ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του Υποέργου 1: «Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου» της πράξης «Παροχή υπηρεσιών Αυτόνομης Διαβίωσης και Ασφαλούς Γήρανσης Ηλικιωμένων» 31/1/2019
Ασφάλιση των Υπηρεσιακών Αυτοκινήτων, των Δικύκλων, των Σκαφών, των Μηχανημάτων Έργου και των Φορτηγών Εργοταξίων των Κεντρικών Υπηρεσιών Π.Κ.Μ. και των Υπηρεσιών της Μ.Ε.Θ. για ένα έτος 30/1/2019
Ορθή επανάληψη - Πρόσκληση για την ανάθεση του έργου της καθαριότητας της Δ/νσης Στρατηγικού Σχεδιασμού & Προγραμματισμού και λοιπών υπηρεσιών 25/1/2019
«Εγκατάσταση συστήματος τηλεματικής διαχείρισης στο στόλο οχημάτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» 21/1/2019
Διενέργεια Διαδικασίας κλήρωσης τεχνικών υπαλλήλων για τη συγκρότηση σε ετήσια βάση (ημερολογιακό έτος 2019) επιτροπών a)διαγωνισμών δημοσίων έργων, μελετών, Τεχνικών και Συναφών Επιστημονικών Υπηρεσιών του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 και β) διεξαγωγής κληρώσεων μέσω ΚΗΣΚ του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016. 21/1/2019
Παροχή Διευκρινίσεων διαγωνισμού «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΝΕΡΟΥ (ΠΟΣΙΜΟΥ-ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ) ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2018-2019 ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» 18/1/2019
Προμήθεια USB token (ΑΔΔΥ) Π.Ε. Θεσσαλονίκης 16/1/2019
«Υπολειπόμενες Εργασίες Περιφερειακής Οδού Κατερίνης» 15/1/2019
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 118 παρ. 5 ΤΟΥ Ν. 4412/2016 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΜΕΣΩ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 15/1/2019
Πρόσκληση για την ανάθεση του έργου της καθαριότητας της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας (ΔΔΥΚΜ-ΜΕΘ) 14/1/2019
Πρόσκληση για την ανάθεση του έργου της καθαριότητας της Δ/νσης Στρατηγικού Σχεδιασμού & Προγραμματισμού, της Νομικής Υπηρεσίας, του Αυτοτελούς Τμήματος Εσωτερικού ελέγχου, των γραφείων Αιρετών και λοιπών Υπηρεσιών 14/1/2019
Πρόσκληση για την ανάθεση του έργου της καθαριότητας της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας (Π.Κ.Μ.) 14/1/2019
Διακήρυξη ηλεκτρονικού, ανοικτού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου: «Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου» της πράξης Παροχή υπηρεσιών Αυτόνομης Διαβίωσης και Ασφαλούς Γήρανσης Ηλικιωμένων 11/1/2019
Ανακοίνωση για ηλεκτρονική κλήρωση για την επιλογή μελών επιτροπής διαγωνισμού για το έργο: «Υπολειπόμενες Εργασίες Περιφερειακής Οδού Κατερίνης» 9/1/2019
Δημοσίευση πρόθεσης δημοπράτησης του έργου με τίτλο: «Υπολειπόμενες Εργασίες Περιφερειακής Οδού Κατερίνης» Προϋπολογισμός: 15.400.000,00€ (με ΦΠΑ και Αναθεώρηση) Χρηματοδότηση: 2016ΕΠ00810010 της ΣΑEΠ 0081, ΟΠΣ: 5000760 8/1/2019
Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων, παροχής υπηρεσιών επιστολικής αλληλογραφίας, υπηρεσιών ταχυμεταφοράς (courier) και προμήθειας φακέλων με ενσωματωμένο το κόστος αποστολής για την κάλυψη των αναγκών των Κεντρικών Υπηρεσιών της Π.Κ.Μ., της Μ.Ε.Θ και των Δ/νσεων Εκπ/σης του Ν.Θεσ/νίκης για 24 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής. 7/1/2019
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 > >>


 


 Κομβικό Σημείο Επαφής ΠΚΜΔιαμεσολαβητής του επενδυτή

investor's Ombudsman

ΟΧΕ-ΒΑΑ


Ενδιαφέρουν τον πολίτη

VERY MACEDONIA - Περιήγηση στον Ιστότοπο Τουριστικής Προβολής της Π.Κ.Μ.
Δημοτικές κοινότητες όπου επιτρέπεται η άσκηση πλανόδιου εμπορίου
Νομοθεσία - Δικαιολογητικά - Αδειοδότηση Τεχνικών Επαγγελμάτων
ΠΑΜ-ΠΣΕΑ: Μέτρα Προστασίας
Φορείς Ψυχοκοινωνικής Φροντίδας
Οδηγίες για την ασφάλεια τροφίμων που χειριζόμαστε
Υγειονομικές Επιτροπές Αναπηρίας
Ενημέρωση για την οζώδη δερματίτιδα
Ενημέρωση για τη λύσσα
Βίντεο της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) για την Αφρικανική Πανώλη των Χοίρων
Ποιότητα Ατμόσφαιρας
Ενημέρωση για την αιθαλομίχλη
Ενιαία δικτυακή πύλη για τις ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις των επιχειρήσεων
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΠΚΜ 2012 - 2014
Σχέδια Βελτίωσης Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (Μέτρο 1.2.1.του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων) 


Δικαιολογητικά Υπηρεσιών

Αίτηση για χορήγηση ή ανανέωση προσωρινής άδειας εργασίας σε αλλοδαπούς κατ’ εφαρμογή του άρθρου 3 της Κ.Υ.Α. 53619/735/2015
...περισσότερα
                         
 
 

Άδεια Creative Commons Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων
© 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54627
τηλ. 2313 330052, 2313 330918, 2313 325449
Κτίρια Υπηρεσιών ΠΚΜ     Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by interworks.cloud CMS