Αναζήτηση
Κάντε Like στο Facebook  Ακολουθήστε μας στο twitter

Προκηρύξεις

Αναζήτηση
Από:   Έως:  
Λέξη - Κλειδί: Κατηγορία

Τίτλος Ημερομηνία
Διαγωνισμός: Παροχή Υπηρεσιών συλλογής, αποκομιδής και διαχείρισης νεκρών αδέσποτων και άγριων ζώων (ζωικών υποπροϊόντων κατηγορίας 1), καθώς και ογκωδών απορριμμάτων από το Εθνικό οδικό Δίκτυο και απορριμμάτων στους κόμβους της Εσωτερικής Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης 9/8/2018
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1 «Παροχή Υπηρεσιών Επιστημονικής, Ερευνητικής και Διοικητικής- Τεχνικής Υποστήριξης του Μηχανισμού υποστήριξης Οικοσυστήματος Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας» της Πράξης με τίτλο: «ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» 8/8/2018
Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών Νομικού Συμβούλου». 8/8/2018
Συνοπτικός διαγωνισμός: Προμήθεια λευκού ακρυλικού χρώματος διαγράμμισης, υαλοσφαιριδίων και διαλυτών για τις ανάγκες διαγράμμισης οδών του εθνικούκαι επαρχιακού οδικού δικτύου Μ.Ε. Θεσσαλονίκης έτους 2018 7/8/2018
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΕΚΤΙΜΗΤΗ» ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΕΚΤΙΜΗΤΗ 6/8/2018
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΩΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018» 6/8/2018
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ: "Έργο εγκατάστασης φυσικού αερίου στις εγκαταστάσεις του ΕΚΑΒ Θεσ- σαλονίκης λόγω αλλαγής καυσίμου από πετρέλαιο σε φυσικό αέριο" 6/8/2018
Πίνακες κατάταξης και βαθμολογίας των ανακοινώσεων ΣΟΧ 1/2018 και ΣΟΧ 2/2018 3/8/2018
Δημοσιευση για ηλεκτρονική κλήρωση για τον ορισμό υπαλλήλων συγκρότησης επιτροπής διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού 2/8/2018
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧOY ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: “Ανάπτυξη λογισμικού και προμήθεια υλικών για τη διασφάλιση της ποιότητας και παρακολούθησης ελεγκτικής δραστηριότητας της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ΜΕΘ και τη δραστηριοποίηση αγορανομικών ελέγχων” (του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016) 1/8/2018
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια οργάνου εντοπισμού θέσης γεωδαιτικού σταθμού (total station) για τις ανάγκες του ελαιοκομικού μητρώου 1/8/2018
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια τριών (3) συστημάτων GPSGNSS, την ένταξή τους σε δίκτυο μονίμων σταθμών αναφοράς και την λήψη των διορθώσεων των δορυφορικών μετρήσεων (λήψη data) για το έργο “Μετρήσεις ελαιοτεμαχίων των Γραφείων Αγροτικής Οικονομίας (Γ.Α.Ο.) Επανομής, Βασιλικών και Ζαγκλιβερίου της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Αλιείας Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης" 1/8/2018
Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού Άνω των ορίων, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Μ.Ε. Θεσσαλονίκης, για τα σχολικά έτη 2018-2019 & 2019-2020 31/7/2018
VOLTARO: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου “Εξασφάλιση χρηματοδότησης εκδήλωσης VOLTARO” , με απευθείας ανάθεση. 31/7/2018
Διακήρυξη Ηλεκτρονικού, Ανοιχτού Διαγωνισμού, κάτω των ορίων, για την επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών του έργου «Υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου υποστήριξης της διαχείρισης και υλοποίησης του συγχρηματοδοτούμενου έργου με τίτλο: ‘BORDERLESS CULTURE - Ολοκλήρωση των ιστορικών και αρχαιολογικών πόρων διασυνοριακής σπουδαιότητας Βουλγαρίας και Ελλάδας σε έναν βιώσιμο θεματικό τουριστικό προορισμό», σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν.4412/2016 30/7/2018
2η Παροχή Διευκρινίσεων επί της διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την Παροχή Υπηρεσιών προσδιορισμού του επίπεδου συμμόρφωσης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, σχετικά με τις προδιαγραφές του κανονισμού General Data Protection Regulation(GDPR) και Παροχής Υπηρεσιών Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων 23/7/2018
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: “ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ Π.Κ.Μ., ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μ.Ε.Θ., ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2018 & 2019” 23/7/2018
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών Νομικού Συμβούλου» (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) 18/7/2018
Παροχή Διευκρινίσεων για την Προμήθεια Ανταλλακτικών-Ελαστικών και Παροχής Υπηρεσιών Εργασιών Συντήρησης 17/7/2018
Παροχή Διευκρινίσεων επί της διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την Παροχή Υπηρεσιών προσδιορισμού του επίπεδου συμμόρφωσης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, σχετικά με τις προδιαγραφές του κανονισμού General Data Protection Regulation(GDPR) και Παροχής Υπηρεσιών Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων για χρονικό διάστημα έως 31/12/2019 17/7/2018
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 > >>


 Κομβικό Σημείο Επαφής ΠΚΜ

Διαμεσολαβητής του επενδυτή

investor's Ombudsman

ΟΧΕ-ΒΑΑ


Ενδιαφέρουν τον πολίτη

VERY MACEDONIA - Περιήγηση στον Ιστότοπο Τουριστικής Προβολής της Π.Κ.Μ.
Δημοτικές κοινότητες όπου επιτρέπεται η άσκηση πλανόδιου εμπορίου
Νομοθεσία - Δικαιολογητικά - Αδειοδότηση Τεχνικών Επαγγελμάτων
ΠΑΜ-ΠΣΕΑ: Μέτρα Προστασίας
Φορείς Ψυχοκοινωνικής Φροντίδας
Οδηγίες για την ασφάλεια τροφίμων που χειριζόμαστε
Υγειονομικές Επιτροπές Αναπηρίας
Ενημέρωση για την οζώδη δερματίτιδα
Ενημέρωση για τη λύσσα
Βίντεο της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) για την Αφρικανική Πανώλη των Χοίρων
Ποιότητα Ατμόσφαιρας
Ενημέρωση για την αιθαλομίχλη
Ενιαία δικτυακή πύλη για τις ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις των επιχειρήσεων
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΠΚΜ 2012 - 2014
Σχέδια Βελτίωσης Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (Μέτρο 1.2.1.του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων) 


Δικαιολογητικά Υπηρεσιών

Άδειες Εργασίας Προσφύγων & Προσωρινές Άδειες Απασχόλησης Αλλοδαπών Αιτούντων Άσυλο
...περισσότερα
                         
 
 

Άδεια Creative Commons Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων
© 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54627
τηλ. 2313 330052, 2313 330918, 2313 325449
Κτίρια Υπηρεσιών ΠΚΜ     Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by interworks.cloud CMS