Αναζήτηση
Κάντε Like στο Facebook  Ακολουθήστε μας στο twitter

Προκηρύξεις

Αναζήτηση
Από:   Έως:  
Λέξη - Κλειδί: Κατηγορία

Τίτλος Ημερομηνία
Δημοσίευση πρόθεσης δημοπράτησης της μελέτης με τίτλο : «ΕΙΔΙΚΟ ΧΩΡΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» Προϋπολογισμός : 73.630,93 € (συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α.) Χρηματοδότηση: 4271ΠΚΜ001ΚΑΠ13 10/12/2018
Διαβούλευση για το Ευφυές Σύστημα Ολοκληρωμένης διαχείρισης Κυκλοφορίας: Ενοποίηση Κέντρων Ελέγχου Κυκλοφορίας 6/12/2018
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου “Κάλυψη δαπανών επαγγελματιών (οινοπαραγωγών) για την προβολή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας μέσω της πραγματοποίησης δράσης με στόχο την προώθηση θεματικών μορφών τουρισμού” 6/12/2018
Δημοσίευση για ηλεκτρονική κλήρωση για τον ορισμό υπαλλήλων συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού του Έργου "Παρεμβάσεις για την διατήρηση Παροχετευτικότητας και συντήρησης των αντιπλημμυρικών έργων ποταμού Αλιάκμονα και των υδατορεμάτων που συμβάλουν για τα έτη 2018-2019 3/12/2018
Δημοσίευση πρόθεσης δημοπράτησης του Έργου «Παρεμβάσεις για τη διατήρηση της διοχετευτικότητας και συντήρησης των αντιπλημμυρικών έργων ποταμού Αλιάκμονα και των υδατορεμάτων που συμβάλουν για τα έτη 2018-2019». 3/12/2018
«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την προμήθεια λογισμικού μετεπεξεργασίας -προγράμματος συνόρθωσης στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου "Προμήθεια ειδικού λογισμικού μετεπεξεργασίας δεδομένων που λαμβάνονται με GPS του αμπελουργικού μητρώου στο γραφείο (post processing) της ΔΑΟΑ ΜΕΘ" με κωδ. έργου:4281ΘΕΣ003ΑΝΤ17, με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, με απευθείας ανάθεση» 28/11/2018
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» 28/11/2018
Ανακοίνωση πρόσκλησης Δημόσιας Διαβούλευσης Τεύχους Τεχνικών Προδιαγραφών για το έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ (Ε.Δ.Π.Α.Ρ.) ΣΤΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 28/11/2018
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια οργάνου στάθμης νερού με αισθητήρα RADAR για τις ανάγκες του Σταθμηγραφικού σταθμού «Μαυρονερίου» ποταμού Αίσονα Ν.Κατερίνης. 27/11/2018
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και κατάθεσης προσφορών για την προμήθεια υπηρεσιακού επιβατικού οχήματος 26/11/2018
«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την Προμήθεια : «Συστήματος βαθμονόμησης συνοδευόμενου με τρεις (3) φιάλες αερίων (Τμήμα 2- Ομάδα Γ)», για την αναβάθμιση του σταθμού του ΕΔΠΑΡ στο Δήμο Κορδελιού – Ευόσμου, προϋπολογισμού 14.420,00 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (11.629,04 € άνευ Φ.Π.Α.), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής» 26/11/2018
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια συσσωρευτών και ανταλλακτικών σε εφεδρικό σύστημα UPS 20/11/2018
Ανοιχτή δημοπρασία με τίμημα του με αριθμ. 82ζ τεμαχίου στο αγρόκτημα Κουφαλίων 16/11/2018
Ανοιχτή δημοπρασία με τίμημα του με αριθμ. 7289 τεμαχίου στο αγρόκτημα Κουφαλίων 16/11/2018
Ανοιχτή δημοπρασία με τίμημα του με αριθμ. 7288 τεμαχίου στο αγρόκτημα Κουφαλίων 16/11/2018
Ανοιχτή δημοπρασία με τίμημα του με αριθμ. 7281 τεμαχίου στο αγρόκτημα Κουφαλίων 16/11/2018
Ανοιχτή δημοπρασία με τίμημα του με αριθμ. 7273λ τεμαχίου στο αγρόκτημα Κουφαλίων 16/11/2018
Ανοιχτή δημοπρασία με τίμημα του με αριθμ. 7273κθ τεμαχίου στο αγρόκτημα Κουφαλίων 16/11/2018
Ανοιχτή δημοπρασία με τίμημα του με αριθμ. 7273λα τεμαχίου στο αγρόκτημα Κουφαλίων 16/11/2018
Ανοιχτή δημοπρασία με τίμημα του με αριθμ. 2β τεμαχίου στο αγρόκτημα Λίμνη Βόλβης ΣΑΑΚ Προφήτης 14/11/2018
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 > >>
 

Κομβικό Σημείο Επαφής ΠΚΜΔιαμεσολαβητής του επενδυτή

investor's Ombudsman

ΟΧΕ-ΒΑΑ


Ενδιαφέρουν τον πολίτη

VERY MACEDONIA - Περιήγηση στον Ιστότοπο Τουριστικής Προβολής της Π.Κ.Μ.
Δημοτικές κοινότητες όπου επιτρέπεται η άσκηση πλανόδιου εμπορίου
Νομοθεσία - Δικαιολογητικά - Αδειοδότηση Τεχνικών Επαγγελμάτων
ΠΑΜ-ΠΣΕΑ: Μέτρα Προστασίας
Φορείς Ψυχοκοινωνικής Φροντίδας
Οδηγίες για την ασφάλεια τροφίμων που χειριζόμαστε
Υγειονομικές Επιτροπές Αναπηρίας
Ενημέρωση για την οζώδη δερματίτιδα
Ενημέρωση για τη λύσσα
Βίντεο της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) για την Αφρικανική Πανώλη των Χοίρων
Ποιότητα Ατμόσφαιρας
Ενημέρωση για την αιθαλομίχλη
Ενιαία δικτυακή πύλη για τις ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις των επιχειρήσεων
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΠΚΜ 2012 - 2014
Σχέδια Βελτίωσης Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (Μέτρο 1.2.1.του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων) 


Δικαιολογητικά Υπηρεσιών

Αίτηση για χορήγηση ή ανανέωση προσωρινής άδειας εργασίας σε αλλοδαπούς κατ’ εφαρμογή του άρθρου 3 της Κ.Υ.Α. 53619/735/2015
...περισσότερα
                         
 
 

Άδεια Creative Commons Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων
© 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54627
τηλ. 2313 330052, 2313 330918, 2313 325449
Κτίρια Υπηρεσιών ΠΚΜ     Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by interworks.cloud CMS