Αναζήτηση

Αξιολόγηση Παρεχόμενων Υπηρεσιών Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κιλκίς 1

Έχοντας ως στόχο τη συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών που σας παρέχουμε θα θέλαμε να αξιολογήσετε τις εμπειρίες σας από τη συνεργασία με την υπηρεσία μας, και να συμπληρώσετε το παρακάτω ερωτηματολόγιο εκτιμώντας την ικανοποίησή σας στους ακόλουθους τομείς:

Γενικά στοιχεία

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η συμπλήρωση των προσωπικών στοιχείων ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ. Σε περίπτωση που συμπληρωθούν θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για την διαχείριση των εντύπων και προκειμένου να σας πληροφορήσουμε για την εξέλιξη της αξιολόγησης, που αποτελεί απαραίτητο βήμα ολοκλήρωσης της διαδικασίας.
Επωνυμία:
Τηλ. Επικοιν./E-mail:
Ημερομηνία συμπλήρωσης εντύπου αξιολόγησης:

Α: Βαθμός ικανοποίησης από την παροχή υπηρεσιών (επιλέξτε το κατάλληλο κουμπί επιλογής)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Παρακαλούμε μη συμπληρώνετε – βαθμολογείτε τις ερωτήσεις που δεν έχουν εφαρμογή στην περίπτωσή σας, ή ερωτήσεις για τις οποίες δεν έχετε άποψη. 1:καθόλου ικανοποιημένος - 5: Απόλυτα ικανοποιημένος
(επιλέξτε το κατάλληλο κουμπί επιλογής)12345
1. Κατανόηση αναγκών σας, του φορέα σας ή των συνεργατών σας
2. Ποιότητα υποστήριξης – πληροφόρησης προς τον πολίτη ή τους φορείς
3. Ποιότητα – Αξιοπιστία παρεχόμενων υπηρεσιών Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κιλκίς (όχι λάθη)
4. Συνεργασία στελεχών Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κιλκίς με τον πολίτη ή το προσωπικό του φορέα σας
5. Ανταπόκριση στελεχών Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κιλκίς στην επίλυση τυχόν προβλημάτων
6. Απόδοση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κιλκίς (χρόνος απόκρισης)
7. Κατάρτιση στελεχών της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κιλκίς
8. Φιλικότητα – Ευγένεια στελεχών Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κιλκίς
9. Παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών και βοηθημάτων από την Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Κιλκίς σε σχέση με προσδοκίες σας
10. Εξυπηρέτηση κατά την επίσκεψη σας στις εγκαταστάσεις της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κιλκίς

Β: Γενικές Ερωτήσεις

Β1: Αντιμετωπίσατε ποτέ προβλήματα συνεργασίας με τα στελέχη της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κιλκίς κατά την παροχή υπηρεσιών;
 ΝΑΙ    ΟΧΙ
Αν ναι, παρακαλούμε δώστε συνοπτική περιγραφή των προβλημάτων
Β2: Έχετε κάποιο συγκεκριμένο παράπονο / υπόδειξη / σχόλιο;
Σύμφωνα με τον κανονισμό GDPR της ΕΕ περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης
Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κιλκίς


ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΩΝΙΚΩΝ
ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΑΙΤΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΦΥΤΕΥΣΗΣ

Η Περιφερειακή Ενότητα


 

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Περιφερειακή Ενότητα
Κιλκίς

 
 
Άδεια Creative Commons Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

© 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Ανδρέα Παπανδρέου 3, Τ.Κ. 61100 , Κιλκίς, τηλ. 2341350100,-102
Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by interworks.cloud CMS