Αναζήτηση
Κάντε Like στο Facebook  Ακολουθήστε μας στο twitter

Νέα - Ανακοινώσεις

Απαιτούµενα συνοδευτικά έγγραφα - δικαιολογητικά κατά τη δοκιµασία προσόντων και συµπεριφοράς οδηγού άνω των εβδοµήντα τεσσάρων (74) ετών (10/4/2019)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ                                                                                Θεσσαλονίκη, 10 Απριλίου 2019
Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 
ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Σύμφωνα με την εγκύκλιο του Υπ. Μεταφορών και Υποδομών με ΑΔΑ: ΡΩΙΖ465ΧΘΞ-ΨΓΥ

Απαιτούµενα συνοδευτικά έγγραφα - δικαιολογητικά κατά τη δοκιµασία προσόντων
και συµπεριφοράς οδηγού άνω των εβδοµήντα τεσσάρων (74) ετών

Κατά τη δοκιµασία προσόντων και συµπεριφοράς υποχρεωτικά επιδεικνύονται στον εξεταστή τα ακόλουθα έγγραφα - δικαιολογητικά:

Α. Οδηγού

1. ∆ελτίο Εκπαίδευσης και Εξέτασης (∆.Ε.Ε.)
2. Ταυτότητα ή διαβατήριο
3. Άδεια οδήγησης (πρωτότυπο έντυπο ή ευκρινές φωτοαντίγραφο των δύο όψεων εάν έχει κατατεθεί το πρωτότυπο)
4. Βεβαίωση παράτασης ισχύος της άδειας οδήγησης (σε περίπτωση που του έχει χορηγηθεί)

Β. Οχήµατος

1. Άδεια κυκλοφορίας
2. ∆ελτίο τεχνικού ελέγχου (∆.Τ.Ε.)
3. Κάρτα καυσαερίων (εφόσον δεν επέχει θέση κάρτας καυσαερίων το ∆.Τ.Ε.)
4. Ασφαλιστήριο συµβόλαιο ή ειδικό σήµα ασφάλισης
5. Απόδειξη πληρωµής τελών κυκλοφορίας
6. Υπεύθυνη δήλωση (µε γνήσιο υπογραφής) παραχώρησης οχήµατος (σε περίπτωση που το όχηµα που χρησιµοποιείται στη δοκιµασία δεν ανήκει στον ενδιαφερόµενο)

Γ. Συνοδευτικού οχήµατος, κατά τη δοκιµασία προσόντων και συµπεριφοράς δικύκλου

Πέραν της ισχύουσας άδειας οδήγησης της αντίστοιχης κατηγορίας του οδηγού του συνοδευτικού οχήµατος, επιδεικνύονται:
1. Άδεια κυκλοφορίας
2. ∆.Τ.Ε.
3. Κάρτα καυσαερίων (εφόσον δεν επέχει θέση κάρτας καυσαερίων το ∆.Τ.Ε.)
4. Ασφαλιστήριο συµβόλαιο ή ειδικό σήµα ασφάλισης
5. Απόδειξη πληρωµής τελών κυκλοφορίας

 
Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης


Δημήτριος Χ. Τζούλιας


Επιστροφή


 


 Κομβικό Σημείο Επαφής ΠΚΜΔιαμεσολαβητής του επενδυτή

investor's Ombudsman

ΟΧΕ-ΒΑΑ
Ενδιαφέρουν τον πολίτη

VERY MACEDONIA - Περιήγηση στον Ιστότοπο Τουριστικής Προβολής της Π.Κ.Μ.
Δημοτικές κοινότητες όπου επιτρέπεται η άσκηση πλανόδιου εμπορίου
Νομοθεσία - Δικαιολογητικά - Αδειοδότηση Τεχνικών Επαγγελμάτων
ΠΑΜ-ΠΣΕΑ: Μέτρα Προστασίας
Φορείς Ψυχοκοινωνικής Φροντίδας
Οδηγίες για την ασφάλεια τροφίμων που χειριζόμαστε
Υγειονομικές Επιτροπές Αναπηρίας
Ενημέρωση για την οζώδη δερματίτιδα
Ενημέρωση για τη λύσσα
Βίντεο της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) για την Αφρικανική Πανώλη των Χοίρων
Ποιότητα Ατμόσφαιρας
Ενημέρωση για την αιθαλομίχλη
Ενιαία δικτυακή πύλη για τις ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις των επιχειρήσεων
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΠΚΜ 2012 - 2014
Σχέδια Βελτίωσης Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (Μέτρο 1.2.1.του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων) 
Η ψηφιακή προσβασιμότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση


Δικαιολογητικά Υπηρεσιών

Αίτηση για χορήγηση ή ανανέωση προσωρινής άδειας εργασίας σε αλλοδαπούς κατ’ εφαρμογή του άρθρου 3 της Κ.Υ.Α. 53619/735/2015
...περισσότερα
                         
 
 

Άδεια Creative Commons Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων
© 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54627
τηλ. 2313 330052, 2313 330918, 2313 325449
Κτίρια Υπηρεσιών ΠΚΜ     Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by interworks.cloud CMS