Αναζήτηση
Κάντε Like στο Facebook  Ακολουθήστε μας στο twitter

3η Διαπεριφερειακή Συνάντηση του ευρωπαϊκού έργου 'BIOREGIO' για την κυκλική βιο-οικονομία στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (15 και 16 Μαΐου 2018) (14/5/2018)

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και τo Εργαστήριο Μετάδοσης Θερμότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης διοργανώνουν την 3η διαπεριφερειακή συνάντηση του ευρωπαϊκού έργου BIOREGIO για την κυκλική βιο-οικονομία στη Θεσσαλονίκη, την Τρίτη 15 και την Τετάρτη 16 Μαΐου 2018.
Η εκδήλωση οργανώνεται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου BIOREGIO, που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Διαπεριφερειακής συνεργασίας INTERREG EUROPE 2014-2020 και έχει ως στόχο την τόνωση της ευρωπαϊκής κυκλικής οικονομίας στο πεδίο των ρευμάτων οργανικών υπολειμμάτων/αποβλήτων. Με οκτώ εταίρους από έξι διαφορετικές χώρες, το BIOREGIO επιδιώκει να επηρεάσει τις οικονομικές πολιτικές αναφορικά με την αποδοτική χρήση οργανικών πόρων και να ενισχύσει την περιφερειακή βιο-οικονομία. Το έργο προωθεί την τεχνογνωσία σχετικά με τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνολογίες καθώς και τα μοντέλα συνεργασίας. Το πενταετές έργο ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2017 και η πρώτη φάση αναμένεται να ολοκληρωθεί στο τέλος του 2019.
Η διήμερη εκδήλωση περιλαμβάνει συναντήσεις εργασίας και ανταλλαγής εμπειριών, συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης και θεματικές επισκέψεις σχετικές με το πεδίο της κυκλικής οικονομίας και των βιοαποβλήτων. Οι πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο:
 https://www.interregeurope.eu/bioregio/events/event/1513/bioregio-3rd-interregional-event-in-greece/
Ειδικότερα, κατά την πρώτη ημέρα της συνάντησης θα συζητηθούν σε μορφή στρογγυλής τραπέζης οι εξελίξεις και τα νέα αναφορικά με τις πολιτικές για τηΝ κυκλική οικονομία και θα παρουσιαστούν καλές πρακτικές από όλους τους εκπροσώπους φορέων του προγράμματος. Επίσης, θα πραγματοποιηθούν δύο παράλληλες συναντήσεις εργασίας με θέμα: 1) την πολιτική σχετικά με την κυκλική οικονομία και την βιο-οικονομία και 2) τις πρότυπες και αποδοτικές τεχνολογίες διαχείρισης βιοαποβλήτων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
Κατά τη δεύτερη ημέρα της συνάντησης του έργου BIOREGIO οι εκπρόσωποι των εταίρων του έργου θα επισκεφθούν τοπικές επιχειρήσεις που αντιπροσωπεύουν ορισμένες από τις βέλτιστες πρακτικές της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Πιο συγκεκριμένα, θα επισκεφτούν τον Σταθμό Μεταφόρτωσης στην Ευκαρπία, την Ελληνική Βιομηχανία Υδρολυμένης Πρωτεΐνης (ΕΒΥΠ Ε.Ε.) και την εταιρεία «ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΛΑΓΚΑΔΑ Α.Ε.».
Μέσω τέτοιων δράσεων, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ως φορέας διαχείρισης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος της Κεντρικής Μακεδονίας για το 2014-2020, επιδιώκει να καταστήσει την Κεντρική Μακεδονία μια Πρότυπη Ευρωπαϊκή Περιφέρεια. Ειδικότερα, δεδομένου του νέου νομοθετικού πλαισίου για τη κυκλική οικονομία, η συλλογική γνώση που θα προκύψει μέσω του BIOREGIO, αναμένεται να αυξήσει τα επίπεδα ανακύκλωσης των οργανικών ρευμάτων, όπως είναι τα υπολείμματα φαγητού,  οι αστικές και βιομηχανικές ιλύες, τα αγροτικά υπολείμματα και τα λοιπά οργανικά απόβλητα, καθώς και την χρήση τους ως α ύλες σε διάφορες βιομηχανικές/παραγωγικές δραστηριότητες.
Επιπρόσθετα, η συμμετοχή σε καινοτόμα έργα που υποστηρίζονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει σημαντική προστιθέμενη αξία, καθώς επιτρέπει την καλύτερη εξειδίκευση των δράσεων και ανοίγει δρόμους σε νέους τομείς της οικονομίας της. Σε αυτόν τον τομέα συνδράμει σημαντικά η συμμετοχή του Εργαστηρίου Μετάδοσης Θερμότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής του τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, που μετρά περισσότερα από 20  έτη έρευνας σε θέματα περιβαλλοντικής μηχανικής. Στο έργο BIOREGIO το Εργαστηρίου Μετάδοσης Θερμότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής εστιάζει στη μελέτη και προώθηση καλών πρακτικών στον τομέα της κυκλικής οικονομίας.
Για περισσότερες πληροφορίες για το έργο BIOREGIO: www.interregeurope.eu/bioregio
 
Στοιχεία Επικοινωνίας για το έργο:
Τμήμα Επιστημονικοτεχνικής Υποστήριξης και Υλοποίησης Προγραμμάτων
Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας
Email: bioregio@rdfcm.gr
Τηλ: 2310403008


Επιστροφή
 

Κομβικό Σημείο Επαφής ΠΚΜΔιαμεσολαβητής του επενδυτή

investor's Ombudsman

ΟΧΕ-ΒΑΑ


Ενδιαφέρουν τον πολίτη

VERY MACEDONIA - Περιήγηση στον Ιστότοπο Τουριστικής Προβολής της Π.Κ.Μ.
Δημοτικές κοινότητες όπου επιτρέπεται η άσκηση πλανόδιου εμπορίου
Νομοθεσία - Δικαιολογητικά - Αδειοδότηση Τεχνικών Επαγγελμάτων
ΠΑΜ-ΠΣΕΑ: Μέτρα Προστασίας
Φορείς Ψυχοκοινωνικής Φροντίδας
Οδηγίες για την ασφάλεια τροφίμων που χειριζόμαστε
Υγειονομικές Επιτροπές Αναπηρίας
Ενημέρωση για την οζώδη δερματίτιδα
Ενημέρωση για τη λύσσα
Βίντεο της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) για την Αφρικανική Πανώλη των Χοίρων
Ποιότητα Ατμόσφαιρας
Ενημέρωση για την αιθαλομίχλη
Ενιαία δικτυακή πύλη για τις ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις των επιχειρήσεων
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΠΚΜ 2012 - 2014
Σχέδια Βελτίωσης Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (Μέτρο 1.2.1.του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων) 


Δικαιολογητικά Υπηρεσιών

Αίτηση για χορήγηση ή ανανέωση προσωρινής άδειας εργασίας σε αλλοδαπούς κατ’ εφαρμογή του άρθρου 3 της Κ.Υ.Α. 53619/735/2015
...περισσότερα
                         
 
 

Άδεια Creative Commons Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων
© 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54627
τηλ. 2313 330052, 2313 330918, 2313 325449
Κτίρια Υπηρεσιών ΠΚΜ     Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by interworks.cloud CMS