Αναζήτηση
Κάντε Like στο Facebook  Ακολουθήστε μας στο twitter

Τέσσερις παρεμβάσεις στην πόλη των Σερρών μέσω της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (7/2/2018)

Τέσσερις σημαντικές παρεμβάσεις στην πόλη των Σερρών θα υλοποιηθούν μέσω της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, μετά την υπογραφή της ένταξης των συγκεκριμένων έργων στο ΕΣΠΑ από τον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολο Τζιτζικώστα.
Οι τέσσερις παρεμβάσεις έχουν συνολικό προϋπολογισμό 3,3 εκ. ευρώ και θεωρούνται εξαιρετικά σημαντικές, λόγω της βελτίωσης που αναμένεται να επιτύχουν στο περιβάλλον και στην καθημερινότητα των Σερρών.
Στις παρεμβάσεις περιλαμβάνονται εκτός των άλλων ζωτικές αναπλάσεις και επεμβάσεις στο δημόσιο και κοινόχρηστο χώρο, που θα δημιουργήσουν ένα νέο πιο ανθρώπινο και βιώσιμο περιβάλλον στην πόλη των Σερρών, τόσο για τους κατοίκους, όσο και για τους επισκέπτες. Φορέας υλοποίησης όλων των παρεμβάσεων είναι ο Δήμος Σερρών, που υπέβαλε άλλωστε και τις σχετικές προτάσεις, ενώ είναι σημαντικό ότι για πρώτη φορά γίνεται στις Σέρρες εμπεριστατωμένη καταγραφή και ακολούθως αντιμετώπιση της ρύπανσης, με υποδομές και μέτρα για την ποιότητα του αέρα και για τις μετακινήσεις.
Οι τέσσερις παρεμβάσεις που εντάχθηκαν και χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και τη Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης είναι:
1. Αστική αναζωογόνηση και βελτίωση της ποιότητας του αέρα: Προϋπολογισμός 2.150.000 ευρώ. Στόχος των παρεμβάσεων πρόληψης και αποκατάστασης είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων μέσω της αναβάθμισης της λειτουργίας, της εικόνας και της ελκυστικότητας της πόλης των Σερρών. Στα έργα που θα γίνουν περιλαμβάνονται επεκτάσεις πεζοδρόμων, η ανάπλαση της πλατείας Ελευθερίας και της πλατείας ΙΚΑ, η αναβάθμιση παιδικών χαρών, η ανάπλαση του Κεντρικού Πάρκου, αλλά και η προμήθεια και εγκατάσταση σταθμών μέτρησης ρύπανσης του ατμοσφαιρικού αέρα και λοιπών περιβαλλοντικών παραμέτρων.
2. Αστική κινητικότητα: Προϋπολογισμός 960.000 ευρώ. Σχεδιάστηκαν και θα υλοποιηθούν ενέργειες, που στοχεύουν στη βελτίωση της αστικής κινητικότητας, μέσω της διεύρυνσης της χρήσης ήπιων μέσων μαζικής μεταφοράς, στη μείωση της χρήσης ΙΧ, στη μείωση της κατανάλωσης συμβατικών καυσίμων και στη μείωση των ρύπων –ειδικά του διοξειδίου του άνθρακα- καθώς και γενικότερα στην αναβάθμιση της ποιότητας του αστικού περιβάλλοντος, της υγείας και της ποιότητας ζωής των κατοίκων. Ενδεικτικά έργα είναι η αναβάθμιση των φωτεινών σηματοδοτών με προσθήκη ηχητικών διατάξεων για άτομα με αναπηρίες, η ενοποίηση δικτύου ποδηλατικών διαδρομών, η εγκατάσταση σταθμών κοινόχρηστων ποδηλάτων και η προμήθεια ηλεκτροκίνητων οχημάτων.
3. Αναβάθμιση και προβολή του πολιτιστικού και τουριστικού προϊόντος της περιοχής: Προϋπολογισμός 190.000 ευρώ. Στους δυνητικούς δικαιούχους, εκτός του Δήμου Σερρών, περιλαμβάνεται και το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Σερρών. Η δράση περιλαμβάνει ενέργειες αναβάθμισης, ανάδειξης και προβολής του πολιτιστικού και τουριστικού αποθέματος της πόλης. Ενδεικτικά περιλαμβάνονται ενέργειες, που αναδεικνύουν τις Σέρρες σε πόλο τουριστικού ενδιαφέροντος, όπως εφαρμογές και σήμανση τουριστικών τοποσήμων και μνημείων, ενέργειες προσέλκυσης επισκεπτών και εξοπλισμός εκδηλώσεων τουριστικής προβολής.
4. Ανάπτυξη – αναβάθμιση παρεχόμενων υπηρεσιών τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών: Προϋπολογισμός 54.000 ευρώ. Περιλαμβάνει ανάπτυξη εφαρμογών ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων, συστήματα ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης – ενημέρωσης επιχειρήσεων και ανάπτυξη πλατφόρμας διαχείρισης δημοτικών ακινήτων (GIS).


Επιστροφή
 

Κομβικό Σημείο Επαφής ΠΚΜΔιαμεσολαβητής του επενδυτή

investor's Ombudsman

ΟΧΕ-ΒΑΑ


Ενδιαφέρουν τον πολίτη

VERY MACEDONIA - Περιήγηση στον Ιστότοπο Τουριστικής Προβολής της Π.Κ.Μ.
Δημοτικές κοινότητες όπου επιτρέπεται η άσκηση πλανόδιου εμπορίου
Νομοθεσία - Δικαιολογητικά - Αδειοδότηση Τεχνικών Επαγγελμάτων
ΠΑΜ-ΠΣΕΑ: Μέτρα Προστασίας
Φορείς Ψυχοκοινωνικής Φροντίδας
Οδηγίες για την ασφάλεια τροφίμων που χειριζόμαστε
Υγειονομικές Επιτροπές Αναπηρίας
Ενημέρωση για την οζώδη δερματίτιδα
Ενημέρωση για τη λύσσα
Βίντεο της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) για την Αφρικανική Πανώλη των Χοίρων
Ποιότητα Ατμόσφαιρας
Ενημέρωση για την αιθαλομίχλη
Ενιαία δικτυακή πύλη για τις ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις των επιχειρήσεων
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΠΚΜ 2012 - 2014
Σχέδια Βελτίωσης Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (Μέτρο 1.2.1.του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων) 


Δικαιολογητικά Υπηρεσιών

Αίτηση για χορήγηση ή ανανέωση προσωρινής άδειας εργασίας σε αλλοδαπούς κατ’ εφαρμογή του άρθρου 3 της Κ.Υ.Α. 53619/735/2015
...περισσότερα
                         
 
 

Άδεια Creative Commons Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων
© 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54627
τηλ. 2313 330052, 2313 330918, 2313 325449
Κτίρια Υπηρεσιών ΠΚΜ     Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by interworks.cloud CMS