Αναζήτηση
Κάντε Like στο Facebook         Κάντε Like στο Facebook  Ακολουθήστε μας στο twitter

Δράσεις της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της ΠΚΜ για την οζώδη δερματίτιδα των βοοειδών (26/11/2015)

Συνεχείς δράσεις ενημέρωσης, πρόληψης της μετάδοσης και αντιμετώπισης της οζώδους δερματίτιδας των βοοειδών πραγματοποιεί η Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (Τμήμα Υγείας Ζώων της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής) της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, στην προσπάθεια να περιορίσει τις επιπτώσεις από την είσοδο της ιογενούς νόσου στην περιοχή και την απειλή για το ζωικό κεφάλαιο της Κεντρικής Μακεδονίας.
Στο πλαίσιο της πρόληψης της μετάδοσης της οζώδους δερματίτιδας των βοοειδών στην Κεντρική Μακεδονία, πραγματοποιήθηκαν συσκέψεις για το συντονισμό ενεργειών και την επίλυση διαφόρων προβλημάτων. Οι επίσημοι κτηνίατροι ενημέρωσαν για τη νόσο κτηνοτρόφους, εμπόρους και μεταφορείς ζώντων ζώων, ιδιώτες κτηνιάτρους και σφαγεία και διενήργησαν επιτήρηση και επιζωοτιολογικές έρευνες στις βοοτροφικές εκμεταλλεύσεις αρμοδιότητάς τους.
Επίσης, ανατυπώθηκε η σχετική αφίσα με όλα τα στοιχεία για τη νόσο, αντίτυπα της οποίας διανεμήθηκαν και αναρτήθηκαν στις κεντρικές και αποκεντρωμένες υπηρεσίες των Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, στα σφαγεία, στους Δήμους και στις Δημοτικές Ενότητες.
Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Κ.Μ. η νόσος εντοπίστηκε στην Κεντρική Μακεδονία για πρώτη φορά σε ενσταυλισμένη εκμετάλλευση βοοειδών πάχυνσης με έδρα στο Δ.Δ. Ιερισσού της Π.Ε. Χαλκιδικής στις 13 Οκτωβρίου 2015 (επιβεβαιώθηκε στις 15 Οκτωβρίου 2015).
Στις 19 Οκτωβρίου 2015 πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με θέμα «Αντιμετώπιση της Οζώδους Δερματίτιδας των Βοοειδών», κατά την οποία αποφασίσθηκε, μεταξύ άλλων, ο προληπτικός εμβολιασμός των βοοειδών σε ζώνη αναχαίτισης της νόσου στην Κεντρική Μακεδονία, ενώ στις 3 Νοεμβρίου 2015 πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στη Διεύθυνση Κτηνιατρικής, στο πλαίσιο της επίσκεψης Κοινοτικής Ομάδας Εμπειρογνωμόνων, σε συνεργασία με το αρμόδιο Τμήμα της Διεύθυνσης Υγείας των Ζώων του Υπουργείου.
Στην Π.Ε. Χαλκιδικής έχουν επιβεβαιωθεί μέχρι σήμερα 16 εστίες της νόσου στα Δ.Δ. Ιερισσού, Συκιάς και Ολυμπιάδας και έχουν θανατωθεί συνολικά 732 βοοειδή.
Στη Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης η νόσος διαγνώσθηκε για πρώτη φορά στις 9 Νοεμβρίου 2015 σε εκμετάλλευση αγελαίων βοοειδών στο Δ.Δ. Βρασνών του Δήμου Βόλβης (επιβεβαιώθηκε στις 11 Νοεμβρίου 2015), στην οποία θανατώθηκαν 78 βοοειδή. Στις 25 Νοεμβρίου 2015 επιβεβαιώθηκε και δεύτερο κρούσμα σε εκτροφή αγελαίων βοοειδών της ίδιας περιοχής.
Για την αντιμετώπιση της νόσου, οι αρμόδιες υπηρεσίες προέβησαν άμεσα στην εφαρμογή του έκτακτου σχεδίου ανάγκης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Και στις δύο Περιφερειακές Ενότητες έχουν ληφθεί τα απαραίτητα περιοριστικά μέτρα για την πρόληψη της μετάδοσης της νόσου σε άλλες περιοχές. Επίσης, έχουν ήδη ξεκινήσει εμβολιασμοί στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας με το πιο αποτελεσματικό κατά την Ε.Ε. εμβόλιο καταπολέμησης της νόσου (ομόλογο στέλεχος του ιού–Neetling).
Με το υπ’ αριθ. πρωτ. 638/11.11.2015 έγγραφο του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (εστάλη στις 16 Νοεμβρίου 2015) ορίσθηκε παύση της μετακίνησης των βοοειδών σε όλη την επικράτεια της χώρας μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2015. Επιτρέπεται η μετακίνηση «μόνο για άμεση σφαγή (από την εκμετάλλευση απευθείας στο σφαγείο), χωρίς εκφόρτωση και επαναφόρτωση και χωρίς ενδιάμεση στάση, κατά τη διάρκεια της διαδρομής», «εφόσον η αρμόδια Κτηνιατρική Υπηρεσία το επιτρέψει, λαμβάνοντας υπόψη την εξέλιξη του νοσήματος, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής τους  και με δεδομένο ότι δεν ισχύουν υγειονομικά μέτρα στην περιοχή».
Υπενθυμίζεται ότι, για την αποτροπή της περαιτέρω εξάπλωσης της νόσου επιβάλλεται η άμεση ενημέρωση των αρμόδιων κτηνιατρικών αρχών της Π.Κ.Μ. (www.pkm.gov.gr - κατάλογος υπηρεσιών) εκ μέρους κτηνοτρόφων, μεταφορέων και εμπόρων ζώντων ζώων, καθώς και ιδιωτών κτηνιάτρων, για την περίπτωση ύποπτων συμπτωμάτων των ζώων ευθύνης τους, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις αυτών που καθορίζονται στην ισχύουσα νομοθεσία, λαμβάνοντας υπόψη τις διοικητικές (πρόστιμα) και ποινικές κυρώσεις που προβλέπονται στην περίπτωση μη δήλωσης της νόσου ή/και διασποράς αυτής.
Στις 23 Νοεμβρίου 2015, στην αίθουσα συσκέψεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας, πραγματοποιήθηκε ημερίδα με θέμα «ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ–ΟΖΩΔΗΣ ΔΕΡΜΑΤΙΤΙΔΑ ΒΟΟΕΙΔΩΝ» που διοργάνωσε η Πανελλήνια Ένωση Κτηνιάτρων Δημοσίων Υπαλλήλων (Π.Ε.Κ.Δ.Υ.) σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Βιώσιμης Ζωικής Παραγωγής και Κτηνιατρικής του Υπουργείου.
Από 30 Νοεμβρίου 2015 έως 4 Δεκεμβρίου 2015 θα πραγματοποιηθεί στη χώρα μας επιθεώρηση από εμπειρογνώμονες της αρμόδιας Ευρωπαϊκής Επιτροπής με θέμα την Οζώδη Δερματίτιδα των Βοοειδών.
Τονίζεται και πάλι ότι η νόσος δεν μεταδίδεται στον άνθρωπο. Όλα τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης που διατίθενται στην αγορά είναι ασφαλή για τους καταναλωτές όσον αφορά τη συγκεκριμένη νόσο.
Οι πολίτες μπορούν να αναζητήσουν την αφίσα για την Π.Κ.Μ. ή πληροφορίες για τη νόσο στην κεντρική ιστοσελίδα της Π.Κ.Μ. στο Τμήμα «Ενδιαφέρουν τον πολίτη» (κάτω δεξιά) ή στην ιστοσελίδα του ΥΠ.Α.Α.&Τ. (www.minagric.gr) στο Τμήμα «Επίκαιρα θέματα».


Επιστροφή


 


 

Κομβικό Σημείο Επαφής ΠΚΜΔιαμεσολαβητής του επενδυτή

investor's Ombudsman

ΟΧΕ-ΒΑΑ
Ενδιαφέρουν τον πολίτη

VERY MACEDONIA - Περιήγηση στον Ιστότοπο Τουριστικής Προβολής της Π.Κ.Μ.
Δημοτικές κοινότητες όπου επιτρέπεται η άσκηση πλανόδιου εμπορίου
Νομοθεσία - Δικαιολογητικά - Αδειοδότηση Τεχνικών Επαγγελμάτων
ΠΑΜ-ΠΣΕΑ: Μέτρα Προστασίας
Φορείς Ψυχοκοινωνικής Φροντίδας
Οδηγίες για την ασφάλεια τροφίμων που χειριζόμαστε
Υγειονομικές Επιτροπές Αναπηρίας
Ενημέρωση για την οζώδη δερματίτιδα
Ενημέρωση για τη λύσσα
Ενημέρωση για την Αφρικανική Πανώλη των Χοίρων
Ποιότητα Ατμόσφαιρας
Αποτελέσματα δυσοσμίας Κορδελιού
Ενημέρωση για την αιθαλομίχλη
Ενιαία δικτυακή πύλη για τις ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις των επιχειρήσεων
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΠΚΜ 2012 - 2014
Σχέδια Βελτίωσης Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (Μέτρο 1.2.1.του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων) 
Η ψηφιακή προσβασιμότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση


Δικαιολογητικά Υπηρεσιών

Αίτηση για χορήγηση ή ανανέωση προσωρινής άδειας εργασίας σε αλλοδαπούς κατ’ εφαρμογή του άρθρου 3 της Κ.Υ.Α. 53619/735/2015
...περισσότερα
                         
 
 

Άδεια Creative Commons Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων
© 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54627
τηλ. 2313 330052, 2313 330918, 2313 325449
Κτίρια Υπηρεσιών ΠΚΜ     Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by interworks.cloud CMS