Αναζήτηση
Κάντε Like στο Facebook  Ακολουθήστε μας στο twitter

Φορείς Ψυχοκοινωνικής Φροντίδας


Στα πλαίσια της μεταρρύθμισης και της αναδιοργάνωσης των οργανισμών της τοπικής αυτοδιοίκησης, μετά τη θέσπιση του σχετικού Ν. 3852/10 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, «Καλλικράτης», η Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, θεώρησε πρωταρχικό στόχο της την καταγραφή των φορέων Κοινωνικής Φροντίδας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Λόγω της μεταβατικής περιόδου ο στόχος επιτεύχθηκε με πάρα πολλές δυσκολίες και πιθανόν ελλείψεις.

Πάρα ταύτα, η καταγραφή φορέων κοινωνικής προστασίας που δραστηριοποιούνται σε περιφερειακό επίπεδο είναι ένα σημαντικό πρώτο βήμα το οποίο αποσκοπεί:

-
Στην πληροφόρηση των φορέων διασύνδεσης σε τοπικό διαδημοτικό και περιφερειακό επίπεδο.

- Έτσι ώστε μέσω αυτών και της κοινωνικής διαβούλευσης να επιτυγχάνεται η υλοποίηση δράσεων σε θέματα απασχόλησης, κοινωνικής ενσωμάτωσης και Υγείας στην Περιφέρεια.

- Στην ενημέρωση και εξυπηρέτηση της τοπικής κοινωνίας.

Παρακαλούμε για τυχόν ελλείψεις, παρατηρήσεις και προτάσεις απευθυνθείτε στα τηλέφωνα: 2313 330382, 2313 330345, 2313 330359.

Σχετικά Αρχεία
Αρχείο Τύπος Μέγεθος
Δομές Ψυχοκοινωνικής Φροντίδας ΠΚΜ - Συνολικά 384 KB 
Γραμμές SOS 16 KB 
Δημοτικά Ιατρεία - Αιμοδοσία 23 KB 
Κέντρα Αποθεραπείας - Αποκατάστασης (ΚΑΑ) 37 KB 
Κέντρα Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) 86 KB 
Κατ' οίκον Φροντίδα Ηλικιωμένων 91 KB 
Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών & Με Ειδικές Ανάγκες (ΚΔΑΠ & ΚΔΑΠ_ΜΕΑ) 53 KB 
Κέντρα Πρόληψης Εξαρτήσεων 20 KB 
Κέντρα Ψυχικής Υγείας 23 KB 
Κέντρα Πληροφόρησης Νέων 18 KB 
Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) 29 KB 
Υποστήριξη Μεταναστών 17 KB 
Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΜΦΗ) 27 KB 
Φιλανθρωπικοί Βρεφονηπιακοί Σταθμοί (ΜΦΠΑΔ) 20 KB 
Ψυχιατρικά Τμήματα Νοσοκομείων & Κέντρων Υγείας 28 KB 
Οικοτροφεία Φοιτητών & Ξενώνες Κακοποιημένων Γυναικών 21 KB 
Παιδική Προστασία 25 KB 
Στήριξη Απασχόλησης 18 KB 
Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης ΑΜΕΑ (ΣΥΔ) 16 KB 
Συμβουλευτικοί Σταθμοί 31 KB 
Συσσίτιο - Πρατήρια Τροφίμων και Ένδυσης 33 KB Κομβικό Σημείο Επαφής ΠΚΜΔιαμεσολαβητής του επενδυτή

investor's Ombudsman

ΟΧΕ-ΒΑΑ

Voltaro


Ενδιαφέρουν τον πολίτη

VERY MACEDONIA - Περιήγηση στον Ιστότοπο Τουριστικής Προβολής της Π.Κ.Μ.
Νομοθεσία - Δικαιολογητικά - Αδειοδότηση Τεχνικών Επαγγελμάτων
ΠΑΜ-ΠΣΕΑ: Μέτρα Προστασίας
Φορείς Ψυχοκοινωνικής Φροντίδας
Οδηγίες για την ασφάλεια τροφίμων που χειριζόμαστε
Υγειονομικές Επιτροπές Αναπηρίας
Ενημέρωση για την οζώδη δερματίτιδα
Ενημέρωση για τη λύσσα
Ποιότητα Ατμόσφαιρας
Ενημέρωση για την αιθαλομίχλη
Ενιαία δικτυακή πύλη για τις ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις των επιχειρήσεων
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΠΚΜ 2012 - 2014
Σχέδια Βελτίωσης Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (Μέτρο 1.2.1.του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων) 


Δικαιολογητικά Υπηρεσιών

Άδειες Εργασίας Προσφύγων & Προσωρινές Άδειες Απασχόλησης Αλλοδαπών Αιτούντων Άσυλο
...περισσότερα
                                       Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων
 
 

Άδεια Creative Commons Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων
© 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54627
τηλ. 2313 330052, 2313 330918, 2313 325449
Κτίρια Υπηρεσιών ΠΚΜ     Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by  altaB2x