Αναζήτηση

Νέα – Ανακοινώσεις


Αποτελέσματα της αριθμ. ΣΟΧ 1/2019 προκήρυξης της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την πρόσληψη προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ, Τ.Ε. Διοικητικού – Λογιστικού (1 θέση) (8/4/2019)

Σας ενημερώνουμε ότι στις 08-04-2019 αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της Π.Ε. Πιερίας ο πίνακας κατάταξης και βαθμολογίας των υποψηφίων κατηγορίας Τ.Ε  της αριθμ. ΣΟΧ 1/2019 προκήρυξης της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την  πρόσληψη προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ,  Τ.Ε. Διοικητικού – Λογιστικού (1 θέση), καθώς και ο Πίνακας Απορριπτέων.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ
Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους  η άσκηση ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), η οποία αρχίζει  από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης των πινάκων.


Σχετικά Αρχεία
Αρχείο Τύπος Μέγεθος
Πίνακας κατάταξης και βαθμολογίας των υποψηφίων κατηγορίας Τ.Ε της αριθμ. ΣΟΧ 1/2019 Π.Ε. Πιερίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την πρόσληψη προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ, Τ.Ε. Διοικητικού – Λογιστικού 100 KB 
Πίνακας απορριπτέων κατηγορίας Τ.Ε της αριθμ. ΣΟΧ 1/2019 προκήρυξης της Π.Ε. Πιερίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την πρόσληψη προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ, Τ.Ε. Διοικητικού – Λογιστικού 90 KB 

Επιστροφή 


 


Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης
Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Πιερίας

Ενδιαφέρουν τον πολίτη

Μέτρα Αυτοπροστασίας και Πρόληψης από το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Πιερίας   
Λήψη μέτρων διασφάλισης της Δημόσιας Υγείας σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών όπως οι πυρκαγιές  
Πίνακας Ιατρών προς Ειδίκευση στο Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης και στον Ψυχιατρικό Τομέα αυτού
Πίνακας Κενών Θέσεων Φαρμακείων Π.Ε. Πιερίας
Μηνιαίο Δελτίο Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεμάτων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Η Περιφερειακή Ενότητα


 

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Περιφερειακή Ενότητα
Πιερίας

 
Άδεια Creative Commons Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

© 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
28ης Οκτωβρίου 40, Τ.Κ. 60132 , Κατερίνη, τηλ.  23513 51260
Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by interworks.cloud CMS