Αναζήτηση

Προκηρύξεις


Αναζήτηση
Από:   Έως:  
Λέξη - Κλειδί:

Τίτλος Ημερομηνία
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ενός καινούργιου καταστροφέα (χορτοκοπτικού μηχανήματος) για τις ανάγκες της Υποδ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Σερρών, προϋπολογισθείσας αξίας 12.152,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%), σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού της Π.Ε. Σερρών οικ. έτους 2020. CPV: 16610000-4 , Κωδ. NUTS:EL526 15/9/2020
1. Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας δια της Οικονομικής Επιτροπής ως Προϊσταμένης Αρχής και την Υποδ/νση Τ.Ε. Π.Ε. Σερρών, προκηρύσσει ηλεκτρονικό, ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Οριζόντια σήμανση οδικού δικτύου Π.Ε. Σερρών», προϋπολογισμού μελέτης 700.000,00€ (συμπεριλαμβανομένων αναθεώρησης και Φ.Π.Α). 10/9/2020
Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας δια της Οικονομικής Επιτροπής ως Προϊσταμένης Αρχής και την Υποδ/νση Τ.Ε. Π.Ε. Σερρών, προκηρύσσει ηλεκτρονικό, ανοιχτό διεθνή διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου "ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΝΑΧΩΜΑΤΟΣ ΚΕΡΚΙΝΗΣ - Γ΄ ΦΑΣΗ" 10/9/2020
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την διακρίβωση και έκδοση πιστοποιητικών διακρίβωσης όλων των εγκατεστημένων μηχανημάτων & οργάνων των δύο αυτόματων γραμμών του Δ.ΚΤΕΟ Σερρών όπως εκείνα αναφέρονται στην Υ.Α. 20794/2222/2012/ΦΕΚ 1466 Β΄/03-05-2012 όπως ισχύει. (CPV 50433000-9). 31/8/2020
H Υποδ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, προκηρύσσουν Ηλεκτρονικό δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου, για το έργο με τίτλο: «ΑΡΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΩΝ ΜΕ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΣΕ ΑΝΑΧΩΜΑΤΑ ΤΟΥ Π. ΣΤΡΥΜΟΝΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΡΣΗΣ ΕΜΠΟΔΙΩΝ ΑΠΌ ΥΔΑΤΟΡΕΜΜΑΤΑ ΤΗΣ Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ» με προϋπολογισμό: 927.419,36 € (πλέον ΦΠΑ 24%), ή 1.150.000,00 € (με ΦΠΑ 24%). 28/8/2020
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 2020 25/8/2020
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 20/8/2020
Διακήρυξη εφαρμογής δυναμικού συστήματος αγορών-Δ.Σ.Α. (άνω των ορίων) για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Σερρών για τα σχολικά έτη 2020-2021, 2021-2022 και 2022-2023 17/8/2020
Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας δια της Οικονομικής Επιτροπής ως Προϊσταμένης Αρχής και την Υποδ/νση Τ.Ε. Π.Ε. Σερρών, προκηρύσσει ηλεκτρονικό, ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Συντήρηση Ο.Α. Σερρών προς Δράμα έως τα όρια του Δήμου Ν. Ζίχνης», προϋπολογισμού μελέτης 1.556.000,00€ (συμπεριλαμβανομένων αναθεώρησης και Φ.Π.Α). 29/7/2020
Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας δια της Οικονομικής Επιτροπής ως Προϊσταμένης Αρχής και την Υποδ/νση Τ.Ε. Π.Ε. Σερρών, προκηρύσσει ηλεκτρονικό, ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Αποκατάσταση οδικής ασφάλειας», προϋπολογισμού μελέτης 480.000,00€ (συμπεριλαμβανομένων αναθεώρησης και Φ.Π.Α). 29/7/2020
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις ανάγκες συνδιοργάνωσης της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών με το Επιμελητήριο Σερρών του συνεδρίου “Serres AgriBusiness 2020” στις Σέρρες, από 24/09 μέχρι 26/09/2020 27/7/2020
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 8 ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ_signed 22/7/2020
Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνή διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου, «Συντήρηση Εθνικού και Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Π.Ε. Σερρών για τα έτη 2020, 2021, 2022», προϋπολογισμού μελέτης 3.320.000,00€ (συμπεριλαμβανομένων αναθεώρησης και Φ.Π.Α). 17/7/2020
Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοιχτού διεθνή διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Κατασκευή γέφυρας κάτω ρου Ποταμού Στρυμόνα», προϋπολογισμού μελέτης 13.780.000,00€ (συμπεριλαμβανομένων αναθεώρησης και Φ.Π.Α). 17/7/2020
Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου, για την παροχή γενικών υπηρεσιών με τίτλο «Συντήρηση πρασίνου οδικού δικτύου Π.Ε. Σερρών», συνολικού προϋπολογισμού 146.621,99€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%) 14/7/2020
Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνή διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου, για την παροχή γενικών υπηρεσιών με τίτλο «Μίσθωση Μηχανημάτων για τον Αποχιονισμό Εθνικού και Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Π.Ε. Σερρών για την τριετία 2020-2022», συνολικού προϋπολογισμού 825.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%) 9/7/2020
«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ετήσια συντήρηση 200 κλιματιστικών μονάδων των Υπηρεσιών της Π.Ε. Σερρών & των Δ/νσεων Εκπαίδευσης Ν. Σερρών και του κλιματιστικού συστήματος ψύξης-θέρμανσης της αίθουσας «Κων/νος Καραμανλής» του Διοικητηρίου, ποσού 5.900,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, εις βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού της Π.Ε. Σερρών οικ. έτους 2020. (CPV:50730000-1, Κωδ.NUTS:EL526). 21/5/2020
Διακήρυξη Διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού με τη διαδικασία της Συμφωνίας - Πλαισίου, για την εξυπηρέτηση των αναγκών που προκύπτουν από τη χρήση των οχημάτων [αυτοκινήτων, φορτηγών και μηχανημάτων έργου] των Υπηρεσιών της Π.Ε. Σερρών, από την υπογραφή της σύμβασης και έως 31-12-2020 και συγκεκριμένα: Α) για την προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής (συμπεριλαμβανομένων των ελαστικών), και Β) για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής. 5/5/2020
Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την ανάθεση υπηρεσιών καθαριότητας για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών και των Περιφερειακών υπηρεσιών εκπαίδευσης ν. Σερρών για τα έτη 2020 και 2021 4/5/2020
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ (2) ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΩΝ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 1100 ΕΩΣ 1400 cc, ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ», ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 36.000,00 € (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ). 4/5/2020
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 > >>


Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης
Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Σερρών


Ενδιαφέρουν τον πολίτη

Μέση Ενδεικτική Τιμή Χονδρικής Πώλησης Καυσίμων  
Μέση Ενδεικτική Τιμή Λιανικής Πώλησης Καυσίμων  
Τιμοληψία τροφίμων από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης ΠΕ Σερρών - Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού  
Οδηγίες αυτοπροστασίας από καταστροφές  
Οδηγίες για προστασία από δασικές πυρκαγιές  
Οδηγίες για προστασία καύσωνα  
Ενημερωτικό video Πολιτικής Προστασίας  
Εμπλεκόμενοι Πολιτικής Προστασίας ΠΕ Σερρών και Δήμων της  

Η Περιφερειακή Ενότητα


 

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Περιφερειακή Ενότητα
Σερρών

 
Άδεια Creative Commons Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

© 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Μεραρχίας 36, Σέρρες, Τ.Κ. 62110, τηλ. 23213
Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by interworks.cloud CMS