Αναζήτηση

Προκηρύξεις


Αναζήτηση
Από:  caldelete_small Έως:  caldelete_small
Λέξη - Κλειδί:

Τίτλος Ημερομηνία
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ, ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021 25/11/2020
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ, ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021 24/11/2020
Διακήρυξη Διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου: “Παροχή υπηρεσιών φύλαξης των κτιρίων του Διοικητηρίου Π.Ε. Σερρών και της Διεύθυνσης Μεταφορών Π.Ε. Σερρών για το έτος 2021’’ 20/11/2020
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση της ετήσιας τακτικής συντήρησης των ανελκυστήρων των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών και του ανελκυστήρα των Δ/νσεων Π.Ε. & Δ.Ε. Ν. Σερρών για το έτος 2021, συνολικού προϋπολογισμού 4.240,80 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ» (CPV:50750000-7). 18/11/2020
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση σε ασφαλιστική εταιρία, της ασφάλισης των αυτοκινήτων και πάσης φύσεως τροχοφόρων της Π.Ε. Σερρών για το έτος 2021, προϋπολογισθείσας δαπάνης 12.000,00 €, συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. (CPV:66514110-0) 13/11/2020
Πρόσκληση για κατάθεση προσφοράς για την ανάθεση προμήθειας «ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ» 27/10/2020
Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΠΟΔ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Ηλεκτρονικό δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου, για την μελέτη με τίτλο «Μελέτη 5ου Αρδ. Δικτύου Ν. Σερρών & ΜΠΕ», συνολικού προϋπολογισμού 525.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%). 26/10/2020
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1 /2020 ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΞΙ (6) ΑΤΟΜΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ από 22/10/2020 έως 02/11/2020. 21/10/2020
«Αποκατάσταση τεχνικού στην είσοδο του οικισμού Αγίας Ελένης», προϋπολογισμού μελέτης 250.000,00€ (συμπεριλαμβανομένων αναθεώρησης και Φ.Π.Α). 16/10/2020
Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας δια της Οικονομικής Επιτροπής ως Προϊσταμένης Αρχή και την Υποδ/νση Τ.Ε. Π.Ε. Σερρών, προκηρύσσει ηλεκτρονικό, ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Αποκατάσταση παροχετευτικότητας τεχνικών στο οδικό δίκτυο της Π.Ε. Σερρών», προϋπολογισμού μελέτης 370.000,00€ (συμπεριλαμβανομένων αναθεώρησης και Φ.Π.Α). 9/10/2020
Διακήρυξη Διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου: “Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών, για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών και των Περιφερειακών υπηρεσιών εκπαίδευσης Ν. Σερρών για το έτος 2020’’. 5/10/2020
Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας δια της Οικονομικής Επιτροπής ως Προϊσταμένης Αρχής και την Υποδ/νση Τ.Ε. Π.Ε. Σερρών, προκηρύσσει ηλεκτρονικό, ανοιχτό διεθνή διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ» προϋπολογισμού μελέτης 459.000,00€ (συμπεριλαμβανομένων αναθεώρησης και Φ.Π.Α). 2/10/2020
Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας δια της Οικονομικής Επιτροπής ως Προϊσταμένης αρχής και της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ» με προϋπολογισμό 70.000.00 ΕΥΡΩ (με ΦΠΑ 24%). 29/9/2020
Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για Αυτόνομες Δράσεις Τουρισμού 2020-2021 29/9/2020
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ενός καινούργιου καταστροφέα (χορτοκοπτικού μηχανήματος) για τις ανάγκες της Υποδ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Σερρών, προϋπολογισθείσας αξίας 12.152,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%), σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού της Π.Ε. Σερρών οικ. έτους 2020. CPV: 16610000-4 , Κωδ. NUTS:EL526 15/9/2020
1. Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας δια της Οικονομικής Επιτροπής ως Προϊσταμένης Αρχής και την Υποδ/νση Τ.Ε. Π.Ε. Σερρών, προκηρύσσει ηλεκτρονικό, ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Οριζόντια σήμανση οδικού δικτύου Π.Ε. Σερρών», προϋπολογισμού μελέτης 700.000,00€ (συμπεριλαμβανομένων αναθεώρησης και Φ.Π.Α). 10/9/2020
Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας δια της Οικονομικής Επιτροπής ως Προϊσταμένης Αρχής και την Υποδ/νση Τ.Ε. Π.Ε. Σερρών, προκηρύσσει ηλεκτρονικό, ανοιχτό διεθνή διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου "ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΝΑΧΩΜΑΤΟΣ ΚΕΡΚΙΝΗΣ - Γ΄ ΦΑΣΗ" 10/9/2020
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την διακρίβωση και έκδοση πιστοποιητικών διακρίβωσης όλων των εγκατεστημένων μηχανημάτων & οργάνων των δύο αυτόματων γραμμών του Δ.ΚΤΕΟ Σερρών όπως εκείνα αναφέρονται στην Υ.Α. 20794/2222/2012/ΦΕΚ 1466 Β΄/03-05-2012 όπως ισχύει. (CPV 50433000-9). 31/8/2020
H Υποδ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, προκηρύσσουν Ηλεκτρονικό δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου, για το έργο με τίτλο: «ΑΡΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΩΝ ΜΕ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΣΕ ΑΝΑΧΩΜΑΤΑ ΤΟΥ Π. ΣΤΡΥΜΟΝΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΡΣΗΣ ΕΜΠΟΔΙΩΝ ΑΠΌ ΥΔΑΤΟΡΕΜΜΑΤΑ ΤΗΣ Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ» με προϋπολογισμό: 927.419,36 € (πλέον ΦΠΑ 24%), ή 1.150.000,00 € (με ΦΠΑ 24%). 28/8/2020
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 2020 25/8/2020
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 > >>


2020_10_29_covid-19

STRESSANDCOVID19_BANNER

govgr_banner1

banner_ΨΑΠ4

banner_κοινωφελούς χαρακτ

EIDIKOTITA BLUE3

ESPA1

KTEO

rbanner1

rbanner2

rbanner3

rbanner4

PolitikiProstasia_Serron

PolitikiProstasia

Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης
Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Σερρών


Ενδιαφέρουν τον πολίτη

bullet Μέση Ενδεικτική Τιμή Χονδρικής Πώλησης Καυσίμων  
bullet Μέση Ενδεικτική Τιμή Λιανικής Πώλησης Καυσίμων  
bullet Τιμοληψία τροφίμων από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης ΠΕ Σερρών - Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού  
bullet Οδηγίες αυτοπροστασίας από καταστροφές  
bullet Οδηγίες για προστασία από δασικές πυρκαγιές  
bullet Οδηγίες για προστασία καύσωνα  
bullet Ενημερωτικό video Πολιτικής Προστασίας  
bullet Εμπλεκόμενοι Πολιτικής Προστασίας ΠΕ Σερρών και Δήμων της  
bullet Σεισμός και Προστασία σε Εργασιακό Χώρο  

Η Περιφερειακή Ενότητα


 

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Περιφερειακή Ενότητα
Σερρών

themap
 
Άδεια Creative Commons Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

© 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Μεραρχίας 36, Σέρρες, Τ.Κ. 62110, τηλ. 23213
Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by interworks.cloud CMS