Αναζήτηση

Προκηρύξεις


Αναζήτηση
Από:   Έως:  
Λέξη - Κλειδί:

Τίτλος Ημερομηνία
Ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός Έργου : "Συντήρηση - αποκατάσταση αναχωμάτων τάφρου Μπέλιτσας " 10/10/2018
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση της προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες λειτουργίας του Διοικητηρίου της Π.Ε. Σερρών, συνολικού προϋπολογισμού 1.697,07 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ», CPV 31681410-0, Κωδ. NUTS:EL526 1/10/2018
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 28/9/2018
Ηλεκτρονικός δημόσιος ανοικτός διαγωνισμός Έργου : «Συντήρηση και επισκευή υφιστάμενου οδοστρώματος της Ε.Ο. Σερρών – Δράμας από Περιφερ. Σερρών έως τα όρια του Δ. Ν. Ζίχνης» 25/9/2018
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας πέντε (5) φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων, CPV 30121200-5, Κωδ. NUTS:EL526 24/9/2018
«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια υλικών καθαριότητας, για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Σερρών και των Περιφερειακών Υπηρεσιών Εκπ/σης του Ν. Σερρών, για το έτος 2018, εις βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού της Π.Ε. Σερρών οικ. έτους 2018. (CPV: 39830000-9, 24455000-8), (Κωδ.NUTS:EL526) 24/9/2018
Προμήθεια τηλεπικοινωνιακού υλικού για την ομαλή λειτουργία του δικτύου δεδομένων της Π.Ε. Σερρών, προϋπολογισμού 11.810,02 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 4/9/2018
«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση, σε αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης, της έκδοσης πιστοποιητικών καταλληλότητας των ανελκυστήρων των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, συνολικού προϋπολογισμού 1.550,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ», CPV 42416100-6, Κωδ. NUTS:EL526» 7/8/2018
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση της προμήθειας υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες του Τμ. Κτηνιατρικής, συνολικού προϋπολογισμού 2.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ», CPV 33140000-3 & 33693000-4, Κωδ. NUTS:EL526 3/8/2018
Επαναπροκήρυξη Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας συσκευής ελέγχου της ακρίβειας διανομέων υγραερίου κίνησης και εν γένει των μετρητών παράδοσης υγραερίου, CPV 38500000-0, Κωδ. NUTS:EL526 25/7/2018
Ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός Έργου : "Διευθέτηση χειμάρρου Καστρόλακκα " 12/7/2018
Ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός Έργου : "Διευθέτηση χειμάρρου Δυτικού Γαζώρου " 12/7/2018
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ Π.Ε ΣΕΡΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2.464,00€, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ ΓΙΑ ΡΟΥΧΑ ΚΑΙ 640,00€, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ ΓΙΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ. 12/7/2018
Διακήρυξη ανοικτού διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών Μεταφοράς Μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Σερρών για το σχολικό έτος 2018-2019. 6/7/2018
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας συσκευής ελέγχου της ακρίβειας διανομέων υγραερίου κίνησης και εν γένει των μετρητών παράδοσης υγραερίου, CPV 38500000-0, Κωδ. NUTS:EL526 4/7/2018
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ετήσια συντήρηση 192 κλιματιστικών μονάδων των Υπηρεσιών της ΠΕ Σερρών & των Δ/νσεων Εκπαίδευσης Ν.Σερρών και του κλιματιστικού συστήματος ψύξης-θέρμανσης της αίθουσας «Κων/νος Καραμανλής» του Διοικητηρίου, ποσού 5.700,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, εις βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού της Π.Ε. Σερρών οικ. έτους 2018. CPV:71351611-9, Κωδ.NUTS:EL526 22/6/2018
«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια και εγκατάσταση δώδεκα (12) κλιματιστικών μονάδων και δύο (2) κλιματιστικών μονάδων τύπου ντουλάπας, για τις ανάγκες των Δ/νσεων Μεταφορών & Επικοινωνιών, Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής και Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας, ποσού 17.500,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, εις βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού της Π.Ε. Σερρών οικ. έτους 2018. CPV:39717200-3, Κωδ.NUTS:EL526 20/6/2018
Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την ανάθεση του έργου: «Προμήθεια ενός (1) καινούργιου πετρελαιοκινήτου 4x4 ημιφορτηγού αυτοκινήτου 2200 έως 3000 cc, ανοιχτού τύπου (pick up), για τις υπηρεσιακές ανάγκες της Yποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Σερρών», προϋπολογισθείσας δαπάνης 34.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) 14/6/2018
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ετήσια διακρίβωση και την έκδοση των διακριβωτηρίων όλων των εγκατεστημένων μηχ/των & οργάνων των δυο αυτόματων γραμμών του ΚΤΕΟ Σερρών σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2008 ή 9001:2015, CPV 50433000-9, Κωδ. NUTS:EL526 14/6/2018
«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια ενός φορητού πεχαμέτρου-αγωγιμόμετρου (CPV:38416000-4) με τα παρελκόμενα (redoxe electrode και redox calibration), και δέκα (10) Αντιδραστήρια DPD 1-3 για τη ανίχνευση χλωρίου στο νερό (CPV:33696300-8) » . 6/6/2018
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 > >>Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης
Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Σερρών


Ενδιαφέρουν τον πολίτη

Μέση Ενδεικτική Τιμή Χονδρικής Πώλησης Καυσίμων  
Μέση Ενδεικτική Τιμή Λιανικής Πώλησης Καυσίμων  
Τιμοληψία τροφίμων από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης ΠΕ Σερρών - Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού  
Οδηγίες αυτοπροστασίας από καταστροφές  
Οδηγίες για προστασία από δασικές πυρκαγιές  
Οδηγίες για προστασία καύσωνα  
Ενημερωτικό video Πολιτικής Προστασίας  

Η Περιφερειακή Ενότητα


 

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Περιφερειακή Ενότητα
Σερρών

 
Άδεια Creative Commons Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

© 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Μεραρχίας 36, Σέρρες, Τ.Κ. 62110, τηλ. 23213
Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by interworks.cloud CMS