Αναζήτηση

Δελτία Τύπου


Οι κενές θέσεις για ίδρυση φαρμακείων στην Περιφερειακή Ενότητα Σερρών που προέκυψαν μέχρι τις 31-12-2019 (14/1/2020)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 
Η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών (Τμήμα Φαρμάκων – Φαρμακείων)
 
Έχοντας υπόψη :

  1. Τη αριθ. πρωτ:11247/28-12-2012 απόφαση «Αποτελέσματα της Απογραφής Πληθυσμού-Κατοικιών 2011 που αφορούν στο Μόνιμο Πληθυσμό της Χώρας» (ΦΕΚ 3465/Β΄/28-12-2012), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την αριθ. 2890/15-3-2013 απόφαση «Αποτελέσματα της Απογραφής Πληθυσμού-Κατοικιών 2011 που αφορούν στο Μόνιμο Πληθυσμό της Χώρας» (ΦΕΚ 630/Β΄/20-3-2013)
  2. Το έγγραφο του Υπουργείου Υγείας με αρ.πρωτ.ΔΥΓ3(β)/Γ.Π.28854/10-4-13, σύμφωνα με το οποίο ο πληθυσμός της τελευταίας απογραφής που λαμβάνεται υπόψη για τις νέες άδειες ίδρυσης φαρμακείων είναι ο Μόνιμος Πληθυσμός των απογραφικών στοιχείων, όπως αυτός δημοσιεύτηκε με το ΦΕΚ 3465/Β΄/28-12-2012 και τροποποιήθηκε με το ΦΕΚ 630/Β΄/20-3-2013.
  3. Τις διατάξεις των Ν.5607/1932, Ν.1963/1991, Ν.3918/2011 (άρθρο 36), Ν.4254/2014 (παρ.ΣΤ.υπ.ΣΤ1), Ν.4272/2014 (άρθρο 30) και Ν.4281/2014 (άρθρο 217).
  4. Την αρ.πρωτ.:Γ5(β)/ΓΠ.οικ.42870/5-6-2015 εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας με θέμα «Ανάρτηση κενών θέσεων φαρμακείων κατά το μήνα Ιούνιο» και την υπ.αρ.Γ5{β}/Γ.Π.οικ.36277/20-5-2016 ΚΥΑ με θέμα:  ΄΄Ρυθμίσεις επαγγέλματος Φαρμακοποιού-Ίδρυση φαρμακείου ΄΄, το  άρθρο 64 του Ν.4509/2017(ΦΕΚ 201/2017 Τεύχος .Α), το άρθρο 257     του ν.4512/2018.(ΦΕΚ 5 Τ Α/2018),και την Δ3(β)/ΓΠ/οικ.11091/7-2-2018 εγκύκλιο του υπουργείου Υγείας, το ΠΔ.64/2018(ΦΕΚ 124/Τ.Α/11-7-2018,ο ν.4558/2018(ΦΕΚ 140/Τ.Α/1-8-2018)
 
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
 
Οι κενές θέσεις για ίδρυση φαρμακείων στην Περιφερειακή Ενότητα Σερρών  που προέκυψαν μέχρι τις 31-12-2019, είναι οι εξής :
 
ΔΗΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ/ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ
ΑΜΦΙΠΟΛΗ Αμφίπολη 185 0 1
  Ηλιοκώμη 342 0 1
  Συμβολή 275 0 1
  Αγγίστα 295 0 1
  Δόμιρος 154 0 1
  Μικρό Σούλι 385 0 1
         
ΒΙΣΑΛΤΙΑ Ζερβοχώρι 87 0 1
  Λευκότοπος 311 0 1
  Πατρίκι 291 0 1
  Χουμνικό 303 0 1
  Λυγαριά 284 0 1
  Άγιος Δημήτριος 292 0 1
  Αηδονοχώρι 287 0 1
  Καστανοχώρι 122 0 1
         
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑΣ Μεσοκώμη 108 0 1
  Μέταλλα 180 0 1
         
ΗΡΑΚΛΕΙΑ Καλόκαστρο 372 0 1
  Τριάδα 267 0 1
         
ΝΕΑ ΖΙΧΝΗ Αγιοχώρι 276 0 1
  Μανδήλι 105 0 1
  Σκοπιά 108 0 1
  Σταθμός Αγγίστας 177 0 1
  Άγιος Χριστόφορος 192 0 1
  Αγριανή 295 0 1
  Αναστασιά 258 0 1
  Δήμητρα 374 0 1
  Μεσορράχη 407 0 1
  Μύρκινος 199 0 1
  Μυρρίνη 236 0 1
  Νέα Πέτρα 277 0 1
  Σφελινός 304 0 1
         
ΣΕΡΡΕΣ Ελαιώνας 420 0 1
  Μονοκκλησιά 311 0 1
  Χριστός 386 0 1
  Αδελφικό 254 0 1
  Βαμβακούσσα 243 0 1
  Κουβούκλιο 222 0 1
  Κωνσταντινάτο 332 0 1
  Άνω Βροντού 199 0 1
         
ΣΙΝΤΙΚΗ Ανατολή 369 0 1
         
  Μακρινίτσα 280 0 1
  Πλατανάκια 444 0 1
  Γόνιμο 455 0 1
  Μανδράκι 379 0 1
  Καπνόφυτο 181 0 1
  Άγκιστρο 373 0 1
 
                                                                      ΣΥΝΟΛΟ  ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ : 45 
 
 
- Οι αιτήσεις υποβάλλονται ιδιοχείρως ή ηλεκτρονικά στο e-mail της Υπηρεσίας dygeias@serres.pkm.gov.gr το διάστημα 1 έως 15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  2020.
 
- Ο/Η αιτών/ούσα φαρμακοποιός οφείλει εντός μηνός από την υποβολή της αιτήσεως να υποβάλει τα προβλεπόμενα από το νόμο δικαιολογητικά. Σε διαφορετική περίπτωση η αίτηση παύει να έχει ισχύ.
 
- Σχετικά με το νομοθετικό πλαίσιο  που αφορά τις διαδικασίες για την χορήγηση άδειών ίδρυσης φαρμακείων, καθώς και για τη σειρά προτεραιότητας μεταξύ φαρμακοποιών, που επέδωσαν αίτηση για  συγκεκριμένη θέση, ισχύουν διατάξεις του ν.1963/1991, οι διατάξεις του άρθρου 64 του ν.4509/2017(ΦΕΚ201/Τ..Α/22-12-2017)΄΄, του ΠΔ 64/2018 (ΦΕΚ 124 /Τ.Α/11-7-2018) και ο ν.4558/2018(ΦΕΚ 140/ΤΑ/1-8-2018).
 
- Οι αιτήσεις που υποβάλλονται ηλεκτρονικά σε ημέρα αργίας ή πέραν του ωραρίου εργασίας, ήτοι μετά τις 15:00μ.μ., θα  πάρουν αριθμό πρωτοκόλλου   την επόμενη εργάσιμη ημέρα.
 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στον αρμόδιο υπάλληλο της υπηρεσίας μας  ιατρό κ. Παπαδόπουλο Αθανάσιο(τηλ: 23213 50339 ) η στην προϊσταμένη  Διεύθυνσης  κ.Τανταλάκη  Ευαγγελία (τηλ.23213 50475).


Επιστροφή
Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης
Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Σερρών


Ενδιαφέρουν τον πολίτη

Μέση Ενδεικτική Τιμή Χονδρικής Πώλησης Καυσίμων  
Μέση Ενδεικτική Τιμή Λιανικής Πώλησης Καυσίμων  
Τιμοληψία τροφίμων από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης ΠΕ Σερρών - Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού  
Οδηγίες αυτοπροστασίας από καταστροφές  
Οδηγίες για προστασία από δασικές πυρκαγιές  
Οδηγίες για προστασία καύσωνα  
Ενημερωτικό video Πολιτικής Προστασίας  
Εμπλεκόμενοι Πολιτικής Προστασίας ΠΕ Σερρών και Δήμων της  

Η Περιφερειακή Ενότητα


 

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Περιφερειακή Ενότητα
Σερρών

 
Άδεια Creative Commons Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

© 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Μεραρχίας 36, Σέρρες, Τ.Κ. 62110, τηλ. 23213
Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by interworks.cloud CMS