Αναζήτηση

Δελτία Τύπου


Αρχίζει η ψηφιακή λειτουργία του Μητρώου Συνταγογράφων Γεωργικών φαρμάκων (5/2/2015)

Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (713/9651/27-01-15), αναμένεται να  εφαρμοστεί σύντομα η ψηφιακή λειτουργία του Μητρώου Συνταγογράφων Γεωργικών Φαρμάκων. Απαραίτητη προϋπόθεση για να εγγραφεί ο κάθε ενδιαφερόμενος στο συγκεκριμένο Μητρώο είναι να διαθέτει πτυχίο Γεωπόνου Α.Ε.Ι. ή πτυχίο Τμήματος Φυτικής Παραγωγής ή Τμήματος Διοίκησης Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων ή Τμήματος Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας, Τ.Ε.Ι.( αρθ. 35, παρ. 13 του Ν.4036/2012 (ΦΕΚ Α’ 8) και αρθ. 5, παρ. 1β του Π.Δ. 159/2013 (ΦΕΚ Α΄251).
Η ψηφιακή υπηρεσία του Μητρώου Συνταγογράφων Γεωργικών Φαρμάκων, θα βρίσκεται στον ίδιο ιστοχώρο όπου βρίσκεται η ηλεκτρονική καταγραφή (www.minagric.gr  «Ψηφιακές Υπηρεσίες»).
Όταν τεθεί σε λειτουργία θα μπορείτε να δημιουργήσετε λογαριασμό και να υποβάλετε Αίτηση Υποψήφιου Συνταγογράφου Γεωργικών Φαρμάκων
Παράλληλα θα είναι απαραίτητη η ταυτόχρονη υποβολή σε ηλεκτρονική μορφή (σάρωση σε μορφή .pdf), μιας Υπεύθυνη Δήλωση  καθώς και του πτυχίου.
 
Σύμφωνα με την ενημέρωση από το ΥΠ.Α.Α.Τ., θα δοθεί μεταβατικό χρονικό διάστημα λειτουργίας του συστήματος, ώστε να γίνει εξοικείωση με τη χρήση του και να διαγνωστούν τυχόν προβλήματα. Η έναρξη της ψηφιακής αυτής υπηρεσίας αναμένεται τις επόμενες ημέρες. Λεπτομέρειες θα σας δοθούν όταν θα έχουμε πληροφορίες από την αρμόδια Δ/νση του Υ.Π.Α.Α.Τ.
Για οποιαδήποτε διευκρίνηση μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τμήμα Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου στα τηλέφωνα 2321355147 και 55136.ΕπιστροφήΕρωτηματολόγιο Αξιολόγησης
Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Σερρών


Ενδιαφέρουν τον πολίτη

Μέση Ενδεικτική Τιμή Χονδρικής Πώλησης Καυσίμων  
Μέση Ενδεικτική Τιμή Λιανικής Πώλησης Καυσίμων  
Τιμοληψία τροφίμων από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης ΠΕ Σερρών - Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού  
Οδηγίες αυτοπροστασίας από καταστροφές  
Οδηγίες για προστασία από δασικές πυρκαγιές  
Οδηγίες για προστασία καύσωνα  
Ενημερωτικό video Πολιτικής Προστασίας  

Η Περιφερειακή Ενότητα


 

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Περιφερειακή Ενότητα
Σερρών

 
Άδεια Creative Commons Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

© 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Μεραρχίας 36, Σέρρες, Τ.Κ. 62110, τηλ. 23213
Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by interworks.cloud CMS