Αναζήτηση

Δελτία Τύπου

Νέα - Ανακοινώσεις

Εκδηλώσεις

Φωτογραφικό Υλικό

Προκηρύξεις

20/6/2018
«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια και εγκατάσταση δώδεκα (12) κλιματιστικών μονάδων και δύο (2) κλιματιστικών μονάδων τύπου ντουλάπας, για τις ανάγκες των Δ/νσεων Μεταφορών & Επικοινωνιών, Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής και Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας, ποσού 17.500,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, εις βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού της Π.Ε. Σερρών οικ. έτους 2018. CPV:39717200-3, Κωδ.NUTS:EL526

14/6/2018
Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την ανάθεση του έργου: «Προμήθεια ενός (1) καινούργιου πετρελαιοκινήτου 4x4 ημιφορτηγού αυτοκινήτου 2200 έως 3000 cc, ανοιχτού τύπου (pick up), για τις υπηρεσιακές ανάγκες της Yποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Σερρών», προϋπολογισθείσας δαπάνης 34.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

14/6/2018
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ετήσια διακρίβωση και την έκδοση των διακριβωτηρίων όλων των εγκατεστημένων μηχ/των & οργάνων των δυο αυτόματων γραμμών του ΚΤΕΟ Σερρών σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2008 ή 9001:2015, CPV 50433000-9, Κωδ. NUTS:EL526

6/6/2018
«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια ενός φορητού πεχαμέτρου-αγωγιμόμετρου (CPV:38416000-4) με τα παρελκόμενα (redoxe electrode και redox calibration), και δέκα (10) Αντιδραστήρια DPD 1-3 για τη ανίχνευση χλωρίου στο νερό (CPV:33696300-8) » .

4/6/2018
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια καυσίμων κίνησης (αμόλυβδης βενζίνης), συνολικού πόσού 3.273,85 €, με σκοπό την κάλυψη των αναγκών για την μετακίνηση των κτηνιάτρων του Τμήματος Κτηνιατρικής της Δ.Α.Ο.Κ. της ΠΕ Σερρών στις εκτροφές βοοειδών και αιγοπροβάτων προκειμένου να διενεργηθεί ο έλεγχος και η επιτήρηση των 4 εξωτικών νοσημάτων, από την υπογραφή της σύμβασης και έως 31-12-2018. (CPV:09132100-4), (EL526)

30/5/2018
Δημοσίευση πρόθεσης δημοπράτησης έργων ΥΔΤΕ ΠΕ ΣΕΡΡΩΝ ΠΚΜ : 1. "Διευθέτηση χειμάρρου Δυτικού Γαζώρου, προϋπολογισμού: 900.000,00 €" και 2. "Διευθέτηση χειμάρρου Καστρόλακκα, προϋπολογισμού: 510.000,00 €"

...περισσότερα


Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης
Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Σερρών


Ενδιαφέρουν τον πολίτη

Μέση Ενδεικτική Τιμή Χονδρικής Πώλησης Καυσίμων  
Μέση Ενδεικτική Τιμή Λιανικής Πώλησης Καυσίμων  
Τιμοληψία τροφίμων από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης ΠΕ Σερρών - Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού  
Οδηγίες αυτοπροστασίας από καταστροφές  
Οδηγίες για προστασία από δασικές πυρκαγιές  
Οδηγίες για προστασία καύσωνα  
Ενημερωτικό video Πολιτικής Προστασίας  

Η Περιφερειακή Ενότητα


 

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Περιφερειακή Ενότητα
Σερρών

 
Άδεια Creative Commons Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

© 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Μεραρχίας 36, Σέρρες, Τ.Κ. 62110, τηλ. 23213
Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by  altaB2x