Αναζήτηση
Κάντε Like στο Facebook  Ακολουθήστε μας στο twitter

Δικαιολογητικά

Άδειες Εργασίας Προσφύγων & Προσωρινές Άδειες Απασχόλησης Αλλοδαπών Αιτούντων Άσυλο (16/12/2014)

Προσωρινές Άδειες Εργασίας στους κατέχοντες βεβαίωση αναβολής απομάκρυνσης


ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ   ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
 
ΤΑΝΤΑΛΟΥ 32
3ος Όροφος
 
ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ: ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ                                                     
ΤΗΛ.: 2310 567-282
ΦΑΞ: 2310 550-707


 
Αίτηση έκδοσης προσωρινής άδειας εργασίας στους κατέχοντες ειδική βεβαίωση κατάστασης αιτήματος που εκδίδεται από το Υπουργείο Εσωτερικών – Δ/νση αλλοδαπών και μετανάστευσης.
Αίτηση έκδοσης ή ανανέωσης προσωρινής άδειας εργασίας στους κατέχοντες βεβαίωση περί μη απομάκρυνσης για ανθρωπιστικούς λόγους του αρ.78Α του Ν.3386/2005
Έκδοσης ή ανανέωσης προσωρινής άδειας εργασίας
στους κατέχοντες βεβαίωση αναβολής απομάκρυνσης του αρθρ. 24 του ν. 3907/2011
Αίτηση για χορήγηση άδειας εργασίας κατ’ εφαρμογή του άρθρου 3 της Κ.Υ.Α. 53619/735/2015


ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Σύμφωνα με τα άρθρα 68 έως και 71 του νόμου 4375 (ΦΕΚ 51/Α/03.04.2016), οι κατηγορίες των προσφύγων, των δικαιούχων διεθνούς προστασίας, στους κατέχοντες άδεια παραμονής για ανθρωπιστικούς ή άλλους σοβαρούς λόγους, στους αιτούντες διεθνούς προστασίας και στους αιτούντες άσυλο, έχουν πρόσβαση στην αγορά εργασίας όσο είναι σε ισχύ η άδεια παραμονής τους και δεν απαιτείται πλέον έκδοση άδειας εργασίας από την υπηρεσία μας.
 

Σχετικά Αρχεία
Αρχείο Τύπος Μέγεθος
ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ Η ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΕΧ. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ αρθρ. 24 του ν. 3907/2011 263 KB 
ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ Η ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΕΧ. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΕΡΙ ΜΗ ΑΠΟΜΑΚΡ. ΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠ ΛΟΓΟΥΣ 331 KB 
ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΜΕ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ άρθρου 3 της Κ.Υ.Α. 53619735/2015 330 KB 
ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΕΧ. ΕΙΔΙΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ 324 KB 

Επιστροφή

                         
 
 

Άδεια Creative Commons Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων
© 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54627
τηλ. 2313 330052, 2313 330918, 2313 325449
Κτίρια Υπηρεσιών ΠΚΜ     Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by interworks.cloud CMS