Αναζήτηση

Original text

 

 

Original text

 

 

Original text

 

 

Original text

 

 

Original text

 

 

Original text

 

 

Original text

 

 

Original text

 

 

Πρωτότυπο κείμενο

 

 

Πρωτότυπο κείμενο

 

 

Δικαιολογητικά

Άδειες Εργασίας Προσφύγων & Προσωρινές Άδειες Απασχόλησης Αλλοδαπών Αιτούντων Άσυλο (8/3/2012)

Οι αλλοδαποί στους οποίους έχει αναγνωρισθεί η προσφυγική ιδιότητα, είναι κάτοχοι άδειας παραμονής και ενδιαφέρονται για άδεια εργασίας ή ανανέωση προηγούμενης άδειας, πρέπει να υποβάλλουν αυτοπροσώπως αίτηση (έντυπα 1 ή 2 αντίστοιχα) και τα προβλεπόμενα  και αναφερόμενα στην αίτηση δικαιολογητικά.

Ομοίως οι αιτούντες άσυλο αλλοδαποί και οι προσωρινά διαμένοντες για ανθρωπιστικούς λόγους που ενδιαφέρονται για προσωρινή άδεια απασχόλησης ή ανανέωση, πρέπει να υποβάλλουν επίσης αυτοπροσώπως αίτηση (έντυπα 3 ή 4 αντίστοιχα) και τα προβλεπόμενα και αναφερόμενα στην αίτηση δικαιολογητικά.

Τα ίδια έντυπα χρησιμοποιούνται και από τους διαμένοντες για ανθρωπιστικούς λόγους οι οποίοι αντί αντιγράφου Δελτίου Αιτήσαντος Ασύλου αλλοδαπού, καταθέτουν αντίγραφο ειδικού δελτίου παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους. Τέλος η προβλεπόμενη δήλωση εργοδότη ή εναλλακτικά και κατά περίπτωση η δήλωση αλλοδαπού, διατίθενται στα έντυπα 5 και 6 αντίστοιχα.

Κατάθεση αιτήσεων
Διεύθυνση Εξυπηρέτησης του Πολίτη
Αλ. Παπαναστασίου 63 στον 3ο όροφο, Γραφείο 18,  Tηλ. 2310557579 (Ηλιάδης Βασίλης)
Ώρες λειτουργίας κοινού 8.30-14.30

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η άδεια θα εκδίδεται εν ευθέτω χρόνο μετά την ολοκλήρωση της έρευνας αγοράς σχετικά με την ειδικότητα του αιτούμενου.

Σχετικά Αρχεία
Αρχείο Τύπος Μέγεθος
Αίτηση Άδειας Εργασίας Πρόσφυγα (1) 55 KB 
Αίτηση Ανανέωσης Άδειας Εργασίας Πρόσφυγα (2) 56 KB 
Αίτηση Άδειας Προσωρινής Απασχόλησης (3) 54 KB 
Αίτηση Ανανέωσης Άδειας Προσωρινής Απασχόλησης (4) 54 KB 
Υπεύθυνη Δήλωση Εργοδότη Αλλοδαπού Αιτούντος Άσυλο (5) 56 KB 
Υπεύθυνη Δήλωση Αλλοδαπού Αιτούντος Άσυλο (6) 55 KB 

Επιστροφή

                                       Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων

 

Άδεια Creative Commons Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων
© 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Βασ. Όλγας 198, Θεσσαλονίκη, 54110, τηλ. 2313 319693,
Κτίρια Υπηρεσιών ΠΚΜ       Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by  altaB2x