Αναζήτηση

Νέα – Ανακοινώσεις


Απόφαση χορήγησης άδειας πωλητή πετρελαίου θέρμανσης του Τσιτενίδη Γεωργίου του Ιωάννη (6-2-2020). (6/2/2020)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Π.Ε ΠΕΛΛΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ

Η Δ/νση Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος της Π.Ε Πέλλας χορήγησε την αριθ. πρωτ. Φ.14.14/13/2/51050(161) από 6-2-2020 απόφαση (ΑΔΑ: 64Ο17ΛΛ-2Η7) άδειας πωλητή πετρελαίου θέρμανσης στον Τσιτενίδη Γεώργιο του Ιωάννη, με έδρα δραστηριότητας το Δυτικό του Δήμου Πέλλας της Π.Ε Πέλλας, για τέσσερα (4) έτη (έως τις 6-2-2024).
Προσφυγή κατά της απόφασης αυτής μπορεί να ασκηθεί ενώπιον του Υπουργού Ανάπτυξης, εντός τριάντα (30) ημερών από την δημοσίευση της ή την ανάρτηση της στο διαδίκτυο ή την κοινοποίηση της κατά το άρθρο 8 του Κανονισμού δειών (ΦΕΚ Β΄1306/2005), σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 10&11 του ίδιου κανονισμού.


 Επιστροφή

Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης
Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Πέλλας
Η Περιφερειακή Ενότητα


 

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Περιφερειακή Ενότητα
Πέλλας

 
Άδεια Creative Commons Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

© 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Διοικητήριο, Έδεσσα, Τ.Κ. 58200, τηλ. 2381351,
Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by interworks.cloud CMS