Αναζήτηση

Νέα – Ανακοινώσεις


Απόφαση χορήγησης άδειας πωλητή πετρελαίου θέρμανσης του Ριζόπουλου Χαράλαμπου του Δημοσθένη (12/11/2019) (12/11/2019)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Π.Ε ΠΕΛΛΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ

Η Δ/νση Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος της Π.Ε Πέλλας χορήγησε την αριθ.πρωτ. Φ.14.14/31/2/673671(2746) από 12-11-2019 απόφαση της (ΑΔΑ ΩΥΙΕ7ΛΛ-Η54)  άδειας πωλητή πετρελαίου θέρμανσης στον Ριζόπουλο Χαράλαμπο του Δημοσθένη, με έδρα δραστηριότητας τα Άθυρα του Δήμου Πέλλας της Π.Ε Πέλλας για τέσσερα (4) έτη (έως τις 12-11-2023).
Προσφυγή κατά της απόφασης αυτής μπορεί να ασκηθεί ενώπιον του Υπουργού Ανάπτυξης, εντός τριάντα (30) ημερών από την δημοσίευσή της ή την ανάρτησή της στο διαδίκτυο ή την κοινοποίηση της κατά το άρθρο 8 του Κανονισμού Αδειών (ΦΕΚ Β΄1306/2005), σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 10 & 11 του ίδιου Κανονισμού.ΕπιστροφήΕρωτηματολόγιο Αξιολόγησης
Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Πέλλας
Η Περιφερειακή Ενότητα


 

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Περιφερειακή Ενότητα
Πέλλας

 
Άδεια Creative Commons Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

© 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Διοικητήριο, Έδεσσα, Τ.Κ. 58200, τηλ. 2381351,
Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by interworks.cloud CMS