Αναζήτηση

Νέα – Ανακοινώσεις


Ανακοίνωση αίτησης για έκδοση άδειας πωλητή πετρελαίου θέρμανσης του Ριζόπουλου Χαράλαμπου του Δημοσθένη, σύμφωνα με τον Ν.3054/2002. (29/10/2019)

Ο Ριζόπουλος Χαράλαμπος του Δημοσθένη, κάτοικος Αθύρων του Δήμου Πέλλας, υπέβαλλε στις 29-10-2019 στην Δ/νση Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος της Π.Ε Πέλλας την με αριθμ.πρωτ.673671(2446) αίτηση για έκδοση άδειας πωλητή πετρελαίου θέρμανσης, σύμφωνα με τον Ν.3054/2002.
Εντός δέκα (10) ημερών μπορούν να υποβληθούν ενστάσεις κατά της έκδοσης της αιτούμενης αδείας ενώπιον της Δ/νσης Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος της Π.Ε Πέλλας.ΕπιστροφήΕρωτηματολόγιο Αξιολόγησης
Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Πέλλας
Η Περιφερειακή Ενότητα


 

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Περιφερειακή Ενότητα
Πέλλας

 
Άδεια Creative Commons Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

© 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Διοικητήριο, Έδεσσα, Τ.Κ. 58200, τηλ. 2381351,
Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by interworks.cloud CMS