Αναζήτηση

Νέα – Ανακοινώσεις


Κενές θέσεις φαρμακείων της Π.Ε. Πέλλας, που προέκυψαν μέχρι 31 Μαΐου 2019 (26/6/2019)

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ                                       
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΛΛΑΣ                                ΔΔΥΚΜ/ οικ. 401446(1974)  Δ/ΝΣΗ ΔΗΜ. ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ.ΜΕΡΙΜΝΑΣ                                Διεύθυνση: Διοικητήριο -΄Εδεσσα                                                     Τ.Κ.: 58 200                                                                                                  Πληροφορίες:Θ.Γιώγα                                                                                                                                                  Τηλέφωνο:2381351280                                                                      Αρ.συσκ.τηλ/τυπίας:2381351210                                                                                                                                         
Ηλεκτρονική Δ/νση: giogath@pella.gr  

                                                                                                                                                  Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ                                                      Σύμφωνα με: 1. Tο έγγραφο του Υπουργείου Υγείας με αρ.πρωτ.ΔΥΓ3(β) /Γ.Π.28854/10-4-2013 σύμφωνα με το οποίο ο πληθυσμός της τελευταίας απογραφής που λαμβάνεται υπόψη για τις νέες άδειες ίδρυσης φαρμακείων είναι ο Μόνιμος Πληθυσμός των απογραφικών στοιχείων, όπως αυτός δημοσιεύτηκε με το ΦΕΚ 3465/28-12-2012 τεύχος Β΄ και τροποποιήθηκε με το ΦΕΚ 630/20-32013. 2. Τις διατάξεις των: Ν.5607/32, Ν.1963/91, Ν.3918/11 άρ.36 παρ.3, Ν.4254/14 παρ.ΣΤ.υπ.ΣΤ1, Ν.4272/14 άρ.30,  Ν.4281/14 άρ.217, το Ν.4509/17 άρ.64, Π.Δ.64/11-7-18 και Ν.4558/18 άρ.5 παρ. όπως ισχύει σήμερα.
 
 
 
                                                   ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ                                                                              Τον αριθμό των  κενών  θέσεων  φαρμακείων της Π.Ε. Πέλλας,  που προέκυψαν μέχρι 31 Μαΐου 2019.            ΜΟΝΙΜΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΛΛΑΣ(Έδρα Έδεσσα) 139.680    ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ(Έδρα Αριδαία) 27.556    Τοπική Κοινότητα Αλώρου 417 0 1  Τοπική Κοινότητα Γαρεφείου 663 0 1  Τοπική Κοινότητα Δωροθέας 596 0 1  Τοπική Κοινότητα  Λυκοστόμου 403 0 1  Τοπική Κοινότητα Μεγαπλατάνου 542 0 1  Τοπική Κοινότητα Πιπεριών 558 0 1  
 
Τοπική Κοινότητα
 
413
 
0
 
1
 
Σαρακηνών Τοπική Κοινότητα  Θεοδωρακείου
583 0 1  
Τοπική Κοινότητα Θηριόπετρας
334 0 1  
Τοπική Κοινότητα Νερόμυλων
166 0 1  
Τοπική Κοινότητα Νότιας
334 0 1  
Τοπική Κοινότητα Περίκλειας 423 0 1  Τοπική Κοινότητα Φιλωτείας 543 0 1  Τοπική Κοινότητα Φούστανης 454 0 1  Τοπική Κοινότητα Χρυσής 281 0 1  ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ 28.814    Τοπική Κοινότητα Αγίου Αθανασίου
 518
 0
 1 1 σε αναμονή * Τοπική Κοινότητα Γραμματικού 194 0 1  Τοπική Κοινότητα Περαίας 381 0 1  Τοπική Κοινότητα Βρυτών 451 0 1  Τοπική Κοινότητα Καρυδιάς 860 0 1  Καρυδιά 387    Κερασιά 473    Τοπική Κοινότητα Νησίου 382 0 1  Τοπική Κοινότητα Σωτήρας 512 0 1  ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 63.122    Τοπική Κοινότητα Αχλαδοχωρίου 404 0 1  Τοπική Κοινότητα Λάκκας 372 0 1  Τοπική Κοινότητα Πλαγιαρίου 349 0 1  Τοπική Κοινότητα Αγίου Γεωργίου 232 0 1  Τοπική Κοινότητα Αγροσυκέας  280 0 1  ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ 20.188    Τοπική Κοινότητα Σεβαστιανών 1.392 - - 1 σε αναμονή  Τοπική Κοινότητα Ανύδρου 382 0 1  Τοπική Κοινότητα Κρανέας 74 0 1  Τοπική Κοινότητα Νέας Ζωής 151 0 1  
 
     
 
     Οι κενές θέσεις που προκύπτουν σύμφωνα με το Ν.3918/11 άρ.36 παρ.4 και τροποποιήθηκε με το Ν.3984/11 αρ.70 παρ.2 « πλησίον Δημοσίων Νοσοκομείων και σε απόσταση 100 μέτρων εκατέρωθεν του μέσου της εξωτερικής κεντρικής πύλης του Νοσοκομείου και στις δύο οικοδομικές γραμμές της οδού επί της οποίας βρίσκεται η πύλη»,είναι οι παρακάτω:
 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ                                      ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣΕΣ                                   ΚΕΝΕΣ
 
ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ                                                                                                            
                       2                 2
 
 
 *όπου αναφέρεται «αναμονή» σημαίνει ότι έχουν δοθεί οι θέσεις με τις δύο προηγούμενες ανακοινώσεις, και        ισχύει η δέσμευση για 6 μήνες από την επίδοση, ώστε να καταρτιστεί το φαρμακείο.
 
 Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ιδιοχείρως( ή από εκπρόσωπο με εξουσιοδότηση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής) ή ηλεκτρονικά και θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από Υ.Δ. στην οποία θα αναφέρεται ο υπεύθυνος φαρμακοποιός για τη λειτουργία του φαρμακείου σε περίπτωση που χορηγηθεί η συγκεκριμένη άδεια για κάθε αίτηση ξεχωριστά, δηλαδή διαφορετικός φαρμακοποιός για κάθε θέση.  
 
 
Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων από 1 έως 15 Ιουλίου  2019 κ΄ώρα 15:00 (Ν.4272/14/άρ.30)  Σχετικά με τη σειρά προτίμησης συνολικά, που επέδωσαν αίτηση για την συγκεκριμένη θέση, η κρίση θα γίνει σύμφωνα με τον Ν.4509/17άρ.64.
 
 Σε εφαρμογή  του άρ.64 του Ν.4509/17, ο φαρμακοποιός οφείλει εντός μηνός από την υποβολή της     αίτησης να υποβάλλει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Αν δεν υποβληθούν η αίτηση ακυρώνεται.      Στη συνέχεια και αφού ολοκληρωθούν οι φάκελοι,  θα ακολουθήσει η κρίση σύμφωνα με τον Κώδικα       Διοικητικής Διαδικασίας.  Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις θα υποβάλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση e.karantoni@pella.gr  ή asifikaki@pella.gr  Οι αιτήσεις που υποβάλλονται ηλεκτρονικά σε ημέρα αργίας ή πέραν του ωραρίου εργασίας                 (μετά τις 15:00 μ.μ.) πρωτοκολλούνται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.                 Πληροφορίες στα τηλέφωνα 23813 51276, 23813 51231 και 23813 51280.       
 
 
                                                                                                                                                                                                                                 Μ.Ε.Α.Α.                                                                                                        Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη                                                                                                                  Διεύθυνσης
 
      
                                                                                                      ΕΛΕΝΗ Α. ΚΑΡΑΝΤΩΝΗ                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΑΙΤΗΣΗ  ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ  ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ    ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ  
                                                                                   ΠΡΟΣ                                                                                           ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ                                                                                           ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΛΛΑΣ                                                                                           ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ                                                                                           ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ                                                                                                                                                                                  Επώνυμο:…….....……………………………………..                                                                                                Παρακαλώ να μου χορηγήσετε    άδεια ίδρυσης φαρμακείου   Όνομα:……………………………………………………           στην Τ.Κ. ..................................................                                                                                                του Δήμου........................................................... Όνομα Πατέρα:……..……………….………………… Όνομα Μητέρας:..…………………………………….. Αρ. Αστυν. Ταυτότητας:…………………………….                Συνημμένα σας καταθέτω:  Ημ.έκδοσης: ……………………………………………..         1…………………………………………… Εκδ.αρχή: ………………………………………………….       2……………………………………………. Α.Φ.Μ……………………………………………………….       3……………………………………………. Στοιχεία επικοινωνίας:                                                           4…………………………………………….. Σταθερό Τηλ.: ……………………………………………          5……………………………………………. Κινητό Τηλ.:………………………………………………. Φαξ: …………………………………………………………. E-mail: .…………………………………………………….. Τόπος κατοικίας                                                                                          Ο/Η  αιτών/ούσα Πόλη:………………………………………………………… Οδός- Αριθμός:…………………………………….…..                                     (υπογραφή) Ταχ. Κώδικας:……………………………………….…..
 
 
Θέμα: Χορήγηση άδειας ίδρυσης  φαρμακείου
 
 
Έδεσσα,……../……./201…..
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Τα δικαιολογητικά, εκτός από την αίτηση+υπεύθυνη δήλωση για τον υπεύθυνο φαρμακοποιό,      που θα υποβληθούν είναι τα εξής:  
 1. Αντίγραφο πτυχίου φαρμακευτικής ή ΔΟΑΤΑΠ. (μόνο για φαρμακοποιούς)                 
 2. Αντίγραφο άδειας άσκησης φαρμακευτικού επαγγέλματος. (μόνο για φαρμακοποιούς)
 3. Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου κ.λ.π.(ελληνική ιθαγένεια ή υπηκοότητα ενός κράτους-μέλους της Ε.Ε.) για φαρμακοποιό ή μη φαρμακοποιό.
 4.  Φορολογική ενημερότητα για φαρμακοποιούς και μη φαρμακοποιούς ΚΑΙ υπεύθυνη δήλωση στην       οποία θα δηλώνεται ότι δεν οφείλει στο Ελληνικό Δημόσιο οποιαδήποτε οφειλή από φόρους, πρόστιμα ή       άλλη αιτία.                                                                                                                                                                                                                                                               
 
 
5.  Υπεύθυνες δηλώσεις:«ΔΕΝ ΕΧΩ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΗΘΩΝ, ΣΥΚΟΦΑΝΤΙΚΗ ΔΥΣΦΗΜΙΣΗ ΓΙΑ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ, ΚΙΒΔΗΛΕΙΑ, ΠΑΡΑΧΑΡΑΞΗ, ΠΑΡΑΒΑΣΗ  KAKOΥΡΓΗΜΑΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ  ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΠΕΡΙ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ, ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 187Α ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΟΠΩΣ ΑΥΤΟΣ ΙΣΧΥΕΙ Ή ΔΕΝ ΕΧΩ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑ Ή ΚΑΘ’ΥΠΟΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΠΛΗΜΜΕΛΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΠΕΒΛΗΘΗ Η ΣΤΕΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ  Ή ΔΕΝ ΕΧΩ ΠΑΡΑΠΕΜΦΘΕΙ ΜΕ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΟ ΒΟΥΛΕΥΜΑ ΓΙΑ ΚΑΠΟΙΟ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ» και «ΔΕΝ ΕΧΩ ΤΙΜΩΡΗΘΕΙ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΜΕ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ Ή ΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗΣ» και επιπλέον δήλωσή τους για το αν έχουν άδεια ίδρυσης και λειτουργίας φαρμακείου σε άλλη Π.Ε. ή αν εκκρεμούν αιτήσεις τους τις οποίες αναγράφουν στην Υ.Δ. και επισυνάπτουν και τις σχετικές αιτήσεις.
 
6. Παράβολο από το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων, αξίας 5,87 ευρώ.
 
 
Σημ.: Οι ιδιώτες που θα κάνουν αίτηση, οφείλουν να καταθέσουν όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά           των υπευθύνων φαρμακοποιών για κάθε αίτηση χωριστά, σύμφωνα με τα οποία θα γίνει η κρίση          των αιτήσεων.
 
 
                                                                                                                                                                 

Σχετικά Αρχεία
Αρχείο Τύπος Μέγεθος
Αριθμός κενών θέσεων φαρμακείων 270 KB 

Επιστροφή

Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης
Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Πέλλας
Η Περιφερειακή Ενότητα


 

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Περιφερειακή Ενότητα
Πέλλας

 
Άδεια Creative Commons Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

© 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Διοικητήριο, Έδεσσα, Τ.Κ. 58200, τηλ. 2381351,
Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by interworks.cloud CMS