Αναζήτηση

Προκηρύξεις


Αναθεωρημένα τεύχη δημοπράτησης του έργου: «ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Σ.Ο.Δ» (6/8/2019)

Αναθεωρημένα τεύχη δημοπράτησης του έργου: «ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗΣ  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ  Σ.Ο.Δ»


Σχετικά Αρχεία
Αρχείο Τύπος Μέγεθος
Περίληψη Αναθεωρημένης Διακήρυξης 677 KB 
Αναθεωρημένη Διακήρυξη 1740 KB 
Προκήρυξη σύμβασης 1266 KB 
Οικονομική Προσφορά 86 KB 
Διευκρινήσεις Συμπλήρωσης Οικονομικής Προσφοράς 544 KB 
Τεχνική Περιγραφή 532 KB 
Προϋπολογισμός Μελέτης 567 KB 
Τιμολόγιο Μελέτης 4943 KB 
Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων 1001 KB 
Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης 1000 KB 

Επιστροφή


Υποβολή αιτήσεων για τη λήψη υπηρεσιών υποβοήθησης Αυτόνομης Διαβίωσης και Ασφαλούς Γήρανσης Ηλικιωμένων

Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης
Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Ημαθίας

Η Περιφερειακή Ενότητα


 

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Περιφερειακή Ενότητα
Ημαθίας

 
Άδεια Creative Commons Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

© 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Μητροπόλεως 44, Βέροια, 59132, τηλ. 2331 3 50100,
Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by interworks.cloud CMS