Αναζήτηση

Προκηρύξεις


Αναζήτηση
Από:   Έως:  
Λέξη - Κλειδί:

Τίτλος Ημερομηνία
Η Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας ανακοινώνει τους πίνακες κατάταξης των υποψηφίων για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου για την εφαρμογή του Κοινοτικού Προγράμματος Εμβολιασμού κατά της Οζώδους Δερματίτιδας των Βοοειδών και ενός (1) ατόμου για την εφαρμογή του Κοινοτικού Προγράμματος των Μεταδοτικών Σπογγωδών Εγκεφαλοπαθειών στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας, που εδρεύει στο νομό Ημαθίας. 13/7/2020
Διακήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου για: «Συμφωνία πλαίσιο για την εκπόνηση τοπογραφικών, περιβαλλοντικών, υδρολογικών και υδραυλικών μελετών και την εκπόνηση φακέλων οριοθέτησης ρεμάτων για έργα αρμοδιότητας Π.Ε. Ημαθίας για την τριετία 2020,2021 και 2022» 9/7/2020
ΕΚΔΟΣΗ ΟΡΘΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση καθαρισμού 11 ακινήτων, κυριότητας Ελληνικού Δημοσίου 6/7/2020
Περίληψη διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου: «Σποραδικές Εργασίες αποκατάστασης οδοστρώματος και συμπλήρωση της σήμανσης των υπ΄αριθμών 13,14 &16 Ε.Ο. αρμοδιότητας ΠΕ Ημαθίας» 26/6/2020
Ανακοίνωση υπ' αριθ. ΣΟΧ 1/2020 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων 25/6/2020
Δημοσίευση Περίληψης Έργου «Εργασίες αποκατάστασης οδοστρώματος και συμπλήρωση σήμανσης τμημάτων των υπ΄ αριθμών Ε.Ο. (10 & 11)» 24/6/2020
Ανακοίνωση- Διευκρίνηση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στα Πλαίσια Σύναψης Συμβάσης Για "Χημικές αναλύσεις και μετρήσεις ρυπαντικών φορτίων, νερών, ποταμών, γεωτρήσεων, ρεμάτων, υγρών αποβλήτων εργοστασίων και άλλων ρυπογόνων δραστηριοτήτων της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας" 23/6/2020
Διακήρυξη για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ημαθίας, άνω των ορίων, για τα σχολικά έτη 2020-2021 και 2021-2022 23/6/2020
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια 6 συσκευών πλοήγησης εντοπισμού GPS για τις ανάγκες του Τμήματος Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής, της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής 18/6/2020
Ανκοίνωση- Διευκρίνηση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στα Πλαίσια Σύναψης Συμβάσης Για "Χημικές αναλύσεις και μετρήσεις ρυπαντικών φορτίων, νερών, ποταμών, γεωτρήσεων, ρεμάτων, υγρών αποβλήτων εργοστασίων και άλλων ρυπογόνων δραστηριοτήτων της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας" 11/6/2020
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συντήρηση– ανανέωση 5 αδειών χρήσης και υποστήριξης του λογισμικού ECM 29/5/2020
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας για τις ανάγκες των υπαλλήλων της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής, της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας και της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων της ΠΕ Ημαθίας 21/5/2020
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας για τις ανάγκες της ΠΕ Ημαθίας 11/5/2020
Διακήρυξη επαναληπτικού, ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού, κάτω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στα κτίρια που στεγάζονται οι υπηρεσίες της ΠΕ Ημαθίας, της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ν. Ημαθίας, του 3ου ΠΕΚΕΣ και του ΚΕΣΥ Ημαθίας. 8/5/2020
Δημοσίευση πρόθεσης δημοπράτησης συμφωνίας πλαίσιο με τίτλο: «ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ, ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΕΤΙΑ 2020,2021 ΚΑΙ 2022» 5/5/2020
Δημοσίευση πρόθεσης δημοπράτησης του έργου: «Εργασίες αποκατάστασης οδοστρώματος και συμπλήρωση σήμανσης τμημάτων των υπ΄ αριθμών Ε.Ο. (10 & 11) : Σταυρός − όρια Ν. Πέλλας προς Γιαννιτσά, Ε.Ο. 15: τμήμα Αλεξάνδρεια - Δ.Δ. Σχοινά και Ε.Ο 4: τμήμα Αλεξάνδρεια - Σταυρός» 10/4/2020
Δημοσίευση πρόθεσης δημοπράτησης του έργου: «Σποραδικές Εργασίες αποκατάστασης οδοστρώματος και συμπλήρωση της σήμανσης των υπ΄ αριθμών 13,14 &16 Ε.Ο. αρμοδιότητας ΠΕ Ημαθίας» 10/4/2020
Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού, για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στα κτίρια που στεγάζονται οι υπηρεσίες της ΠΕ Ημαθίας, της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ν. Ημαθίας, του 3ου ΠΕΚΕΣ και του ΚΕΣΥ Ημαθίας 8/4/2020
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υπηρεσιών security 7/4/2020
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ασφάλιση των υπηρεσιακών οχημάτων και μηχανημάτων έργου της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας για ένα έτος. 3/2/2020
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 > >>






Υποβολή αιτήσεων για τη λήψη υπηρεσιών υποβοήθησης Αυτόνομης Διαβίωσης και Ασφαλούς Γήρανσης Ηλικιωμένων





















Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης
Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Ημαθίας

Η Περιφερειακή Ενότητα


 

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Περιφερειακή Ενότητα
Ημαθίας

 
Άδεια Creative Commons Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

© 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Μητροπόλεως 44, Βέροια, 59132, τηλ. 2331 3 50100,
Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by interworks.cloud CMS