Αναζήτηση

Νέα – Ανακοινώσεις


Περίληψη επιβολής προστίμου σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 2 του Ν.4177/2013 (6/10/2020)

Επιβάλουμε με την αριθμ. πρωτ. ΟΙΚ/540167/2583/01-10-2020 απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσής μας, στην επιχείρηση CORAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ & ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ που βρίσκεται στο Μαρούσι Αττικής, Ηρώδου Αττικού 12Α, σύμφωνα με τα άρθρα 20 παρ. 5, 24, 25 και 26 του Ν.4177/2013 και το άρθρο 1, παράγραφος 8, εδάφιο 8.1, στοιχείο (ii) της ΥΑ Δ19/Φ11/οικ13098/1156/2010 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ τ.Β΄ 1039/07-07-2010) «Κατηγορίες παραβάσεων του Ν. 3054/2002 (ΦΕΚ 230Α΄), όρια προστίμου ανά κατηγορία και άλλα σχετικά ζητήματα. - Σφράγιση εγκαταστάσεων»,όπως ισχύει σήμερα πρόστιμο πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000,00 €) , διότι στις 17/06/2020 υπάλληλοι της υπηρεσίας μας έλαβαν δείγμα εις διπλούν με α/α 15/2020 πετρέλαιο κίνησης ΒΙΟDIESEL ΚΙΝΗΣΗΣ, από το πρατήριο υγρών καυσίμων ΥΙΟΙ Γ. ΜΠΑΡΑΧΑΝΟΥ Ε.Ε. που βρίσκεται στον Πολύγυρο Χαλκιδικής. Το εν λόγω προϊόν ο πρατηριούχος το προμηθεύτηκε με τα υπ΄ άριθμ. ΔΑ – ΤΠ 27 04 20121/16-06-2020 και ΔΑ- ΤΠ 27 04 18896/04-06-2020 Τιμολόγια - Δελτία Αποστολής από την εταιρεία CORAL Ανώνυμος Εταιρεία Πετρελαιοειδών & Χημικών Προϊόντων, με έδρα Ηρώδου Αττικού 12Α στο Μαρούσι Αττικής.

Το δείγμα εστάλη στη Χημική Υπηρεσία Κεντρικής Μακεδονίας – Τμήμα Β΄ και σύμφωνα με την σχετική 9. Έκθεση Εξέτασης δείγματος (α/α 15/2020) της ανωτέρω υπηρεσίας, γνωματεύθηκε ότι πρόκειται για δείγμα πετρελαίου κίνησης ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚO γιατί βρέθηκε να περιέχει μεθυλεστέρες λιπαρών οξέων (FAME) σε ποσοστό 7,8% v/v αντί του μεγίστου επιτρεπόμενου ορίου των 7,0% v/v.

Σύμφωνα με την σχετική 10. έκθεση κατ’ έφεσης εξέτασης του αριθμ. 15/2020 δείγματος ΒΙΟDIESEL ΚΙΝΗΣΗΣ και των δειγμάτων βυτίου γνωματεύθηκαν τα εξής:

Για το Β΄ δείγμα ότι πρόκειται για δείγμα πετρελαίου κίνησης ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚO γιατί βρέθηκε να περιέχει μεθυλεστέρες λιπαρών οξέων (FAME) σε ποσοστό 8,0% v/v αντί του μεγίστου επιτρεπόμενου ορίου των 7,0% v/v.

Για το δείγμα βυτίου με αριθμό σφραγίδας 0732116 ότι πρόκειται για δείγμα πετρελαίου κίνησης ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚO γιατί βρέθηκε να περιέχει μεθυλεστέρες λιπαρών οξέων (FAME) σε ποσοστό 8,6% v/v αντί του μεγίστου επιτρεπόμενου ορίου των 7,0% v/v.

Για το δείγμα βυτίου με αριθμό σφραγίδας 0902734 ότι πρόκειται για δείγμα πετρελαίου κίνησης ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚO γιατί βρέθηκε να περιέχει μεθυλεστέρες λιπαρών οξέων (FAME) σε ποσοστό 7,6% v/v αντί του μεγίστου επιτρεπόμενου ορίου των 7,0% v/v.

Η κατοχή, διακίνηση και εμπορία μη κανονικών καυσίμων τιμωρούνται και με διοικητικές κυρώσεις σύμφωνα με το άρθρο 20 παράγραφος 5 του ανωτέρω νόμου 4177/2013 (ΦΕΚ Α΄173). Οι διοικητικές κυρώσεις που επιβάλλονται υπολογίζονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα και ειδικώς καθοριζόμενα στο άρθρο 1, παράγραφος 8, εδάφιο 8.1, στοιχείο (ii) της ΥΑ Δ19/Φ11/οικ13098/1156/2010 Υπουργικής Απόφασης όπως ισχύει σήμερα.


coronavirus

EIDIKOTITA BLUE3 

randevou_banner 

New_banner_PEX_2 

banner_OldSite_Xalkidiki 

Telos

rbanner1

rbanner2

rbanner3

rbanner4

RECYCLE-LOGO-GR

PolitikiProstasia

Banner_Apostaseiss

Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης
Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Χαλκιδικής


Η Περιφερειακή Ενότητα


 

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Περιφερειακή Ενότητα
Χαλκιδικής

themap
 
Άδεια Creative Commons Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

© 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Διοικητήριο, Τ.Κ. 63100 , Πολύγυρος τηλ. 2371351245   
Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by interworks.cloud CMS