Αναζήτηση

Νέα – Ανακοινώσεις


Περίληψη επιβολής προστίμου του Ν.4177/2013 (12/8/2019)

Επιβάλλουμε, με την αριθμ. πρωτ. ΕΞ/489709/2202/08-08-2019 Απόφαση του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας μας, στον κ. ΤΖΟΓΚΑΝΟ ΑΘΑΝΑΣΙΟ, ιδιοκτήτη ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΊΟΥ (MANGO) στην Ακτή Καλόγριας του Δήμου Σιθωνίας της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής, σύμφωνα με τα άρθρα 22, 24, 25 και 26 του Ν.4177/2013 και σύμφωνα με το άρθρο 70, της Υπουργικής Απόφασης 91354/24-08-2017 (ΦΕΚ 2983/30-08-2017), πρόστιμο ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΩΝ ευρώ (500,00 €), διότι σε έλεγχο που διενεργήθηκε στις 31-07-2019 από ελεγκτές της υπηρεσίας μας, σε εκτέλεση της με αριθ. πρωτ. 485581/2185/30-07-2019 εντολής ελέγχου του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας μας, στην Ακτή Καλόγριας Νικήτης Χαλκιδικής , διαπιστώθηκε να μην αναγράφετε η ένδειξη «ελάχιστη κατανάλωση 30 ή 40 ευρώ για χρήση της δεύτερης ή πρώτης σειράς ομπρελών από λουόμενους πελάτες» στους αναρτημένους τιμοκαταλόγους του καταστήματός σας, (ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ - MANGO) κατά παράβαση του άρθρου 70 «Τήρηση τιμοκαταλόγων» της Απόφασης 91354/30-08-2017 ΦΕΚ 2983/Β/30-08-2017 (Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.) του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. Τα ανωτέρω αποτελούν παράβαση των άρθρων 69 και 70 της ΥΑ 91354/2017 που τιμωρείται με διοικητικές κυρώσεις σύμφωνα με το άρθρο 70 παράγραφος 4 εδάφιο Δ της προαναφερθείσης ΥΑ.Επιστροφή
 

 Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης
Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Χαλκιδικής


Η Περιφερειακή Ενότητα


 

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Περιφερειακή Ενότητα
Χαλκιδικής

 
Άδεια Creative Commons Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

© 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Διοικητήριο, Τ.Κ. 63100 , Πολύγυρος τηλ. 2371351245   
Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by interworks.cloud CMS