Αναζήτηση
Κάντε Like στο Facebook         Κάντε Like στο Facebook  Ακολουθήστε μας στο twitter
A A A

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2012 - 2014

Η Α΄ φάση - Στρατηγικός Σχεδιασμός του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2012-2014 της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας εγκρίθηκε με την αριθμ. 242/30-8-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας.

Η Β΄ φάση-Επιχειρησιακός και Οικονομικός Προγραμματισμός του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2012-2014 της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας εγκρίθηκε με την αριθμ. 2/ 5-1-2012 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας.

Η νομιμότητα των απόφασεων του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ ελέγχθηκε επιτυχώς σύμφωνα με τα αρ. πρωτ. 61517/26-9-2011 και 4965/14-2-2012 έγγραφα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, αντίστοιχα.

Σχετικά Αρχεία
Αρχείο Τύπος Μέγεθος
Α' Φάση - Στρατηγικός Σχεδιασμός You might see this message in place of the failed image. 1,07 ΜB 
Β' Φάση - Επιχειρησιακός και Οικονομικός Σχεδιασμός You might see this message in place of the failed image. 990 KB 


Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης 2012 Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης Έτους 2012 της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας εγκρίθηκε με την αριθμ. 2/ 5-12012 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας.

Η νομιμότητα της απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ ελέγχθηκε επιτυχώς σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 4965/14-2-2012 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης.

Σχετικά Αρχεία
Αρχείο Τύπος Μέγεθος
Πρόγραμμα Δράσης 2012 You might see this message in place of the failed image. 644 KB 


Κατάρτιση Επιχειρησιακού Προγράμματος

Σχετικά Αρχεία
Αρχείο Τύπος Μέγεθος
Ανοιχτή διαβούλευση για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2012-2014 της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας: 31/8/2011-14/9/2011 (31/8/2011)

Σε εφαρμογή της αριθμ. 74754/30-12-2011 απόφασης του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και της αριθμ. 242/30-8-2011 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας, η Α΄ φάση-Στρατηγικός Σχεδιασμός του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2012-2014 της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας τίθεται σε ανοιχτή διαβούλευση για το διάστημα 31/8/2011 – 14/9/2011. Στο πλαίσιο της ανοιχτής διαβούλευσης καλούνται να υποβάλλουν προτάσεις, πολίτες ή ενώσεις πολιτών και τοπικοί κοινωνικοί και οικονομικοί φορείς εγγράφως στην Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού-Τμήμα Σχεδιασμού Περιφερειακής Πολιτικής, Βασ. Όλγας 198, Τ.Κ. 54110, τηλ. 2313 319885 ή ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση ep1diavoulefsi@pkm.gov.gr
You might see this message in place of the failed image. 1102 KB 
Ερωτηματολόγιο για την Κατάρτιση Επιχειρησιακού Προγράμματος - Α' Φάση You might see this message in place of the failed image. 184 KB 
Διαδικασία - Περιεχόμενο Επιχειρησιακού Προγράμματος Υπουργική Απόφαση 4ΙΙΞΚ-Ρ You might see this message in place of the failed image. 234 KB 
Συγκρότηση Ομάδων Εργασίας You might see this message in place of the failed image. 65 KB 
Αναζήτηση Στοιχείων Υφιστάμενης Κατάστασης & Αναπτυξιακών Προτεραιοτήτων You might see this message in place of the failed image. 86 KB 
Συμπλήρωση Ερωτηματολογίου You might see this message in place of the failed image. 6 KB 
ΦΕΚ 215 Α Παράταση προθεσμίας υποβολής Ε.Π. (άρθ.12, παρ.5Ε) You might see this message in place of the failed image. 510 KB 
Άξονες, Μέτρα, Στόχοι, Δράσεις You might see this message in place of the failed image. 60 KB 
Συσχέτιση Αξόνων, Μέτρων, Στόχων και Δράσεων (31_10_2011) You might see this message in place of the failed image. 57 KB 
ΕΠ_09_24102011 You might see this message in place of the failed image. 765 KB 
ΕΠ_11_24102011 You might see this message in place of the failed image. 764 KB 
ΕΠ_16_24102011 You might see this message in place of the failed image. 787 KB 


Οδηγός Κατάρτισης Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΕΤΑΑ)

Σχετικά Αρχεία
Αρχείο Τύπος Μέγεθος
Αναλυτικός Οδηγός Κατάρτισης ΕΠ Περιφερειών You might see this message in place of the failed image. 8,14 ΜB 
Αναλυτικός Οδηγός Παρακολούθησης & Αξιολόγησης ΕΠ Περιφερειών You might see this message in place of the failed image. 1,28 ΜB 
Εγχειρίδιο Συμπλήρωσης Εντύπων You might see this message in place of the failed image. 3,10 ΜB 
Έντυπα Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφερειών You might see this message in place of the failed image. 1,26 ΜB You might see this message in place of the failed image.

You might see this message in place of the failed image.
 
You might see this message in place of the failed image.

  You might see this message in place of the failed image.

You might see this message in place of the failed image.

You might see this message in place of the failed image.

You might see this message in place of the failed image.

You might see this message in place of the failed image.

You might see this message in place of the failed image.

You might see this message in place of the failed image.

Κομβικό Σημείο Επαφής ΠΚΜ

You might see this message in place of the failed image.

You might see this message in place of the failed image.

You might see this message in place of the failed image.

You might see this message in place of the failed image.

You might see this message in place of the failed image.

Διαμεσολαβητής του επενδυτή

investor's Ombudsman

ΟΧΕ-ΒΑΑ

You might see this message in place of the failed image.

You might see this message in place of the failed image.

You might see this message in place of the failed image.


Ενδιαφέρουν τον πολίτη

You might see this message in place of the failed image. VERY MACEDONIA - Περιήγηση στον Ιστότοπο Τουριστικής Προβολής της Π.Κ.Μ.
You might see this message in place of the failed image. Δημοτικές κοινότητες όπου επιτρέπεται η άσκηση πλανόδιου εμπορίου
You might see this message in place of the failed image. Νομοθεσία - Δικαιολογητικά - Αδειοδότηση Τεχνικών Επαγγελμάτων
You might see this message in place of the failed image. ΠΑΜ-ΠΣΕΑ: Μέτρα Προστασίας
You might see this message in place of the failed image. Φορείς Ψυχοκοινωνικής Φροντίδας
You might see this message in place of the failed image. Οδηγίες για την ασφάλεια τροφίμων που χειριζόμαστε
You might see this message in place of the failed image. Υγειονομικές Επιτροπές Αναπηρίας
You might see this message in place of the failed image. Ενημέρωση για την οζώδη δερματίτιδα
You might see this message in place of the failed image. Ενημέρωση για τη λύσσα
You might see this message in place of the failed image. Ενημέρωση για την Αφρικανική Πανώλη των Χοίρων
You might see this message in place of the failed image. Ποιότητα Ατμόσφαιρας
You might see this message in place of the failed image. Αποτελέσματα δυσοσμίας Κορδελιού
You might see this message in place of the failed image. Ενημέρωση για την αιθαλομίχλη
You might see this message in place of the failed image. Ενιαία δικτυακή πύλη για τις ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις των επιχειρήσεων
You might see this message in place of the failed image. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΠΚΜ 2012 - 2014
You might see this message in place of the failed image. Σχέδια Βελτίωσης Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (Μέτρο 1.2.1.του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων) 
You might see this message in place of the failed image. Η ψηφιακή προσβασιμότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση


Δικαιολογητικά Υπηρεσιών

You might see this message in place of the failed image. Αίτηση για χορήγηση ή ανανέωση προσωρινής άδειας εργασίας σε αλλοδαπούς κατ’ εφαρμογή του άρθρου 3 της Κ.Υ.Α. 53619/735/2015
...περισσότερα


You might see this message in place of the failed image.

You might see this message in place of the failed image.

You might see this message in place of the failed image.

You might see this message in place of the failed image.             You might see this message in place of the failed image.              You might see this message in place of the failed image.
 
 

Άδεια Creative Commons Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων
© 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54627
τηλ. 2313 330052, 2313 330918, 2313 325449
Κτίρια Υπηρεσιών ΠΚΜ     Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by interworks.cloud CMS