Αναζήτηση
Κάντε Like στο Facebook  Ακολουθήστε μας στο twitter

Δράσεις για τον Τουρισμό


Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας σε πορεία ολοκλήρωσης σχεδίου δράσης για την προστασία και προώθηση της πολιτιστικής κληρονομιάς ως υπεύθυνου, καινοτόμου και βιώσιμου προϊόντος (7/2/2018)


Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας συμμετείχαν με αντιπροσωπεία τους στην κοινή διαπεριφερειακή συνάντηση (23 και 24 Ιανουαρίου 2018) για την ανάπτυξη Σχεδίων Δράσης στις Περιφέρειες των εταίρων του έργου
CHRISTA: Culture and Heritage for Responsible, Innovative and Sustainable Tourism” («Πολιτισμός και Κληρονομιά για Δράσεις Υπεύθυνου, Καινοτόμου και Βιώσιμου Τουρισμού»), το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα INTERREG EUROPE 2014-2020. Οι εργασίες της διήμερης συνάντησης πραγματοποιήθηκαν στη Γρανάδα της Ισπανίας και την ευθύνη οργάνωσης και φιλοξενίας είχε το Επαρχιακό Συμβούλιο της Γρανάδας (County Council of Granada), το οποίο συμμετέχει ως ισότιμος εταίρος με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και άλλους οκτώ εταίρους από ευρωπαϊκές χώρες στην υλοποίηση του έργου.
Αντικείμενο της συνάντησης ήταν η παρουσίαση της εργασίας και της προόδου που έχει συντελεστεί από όλους τους εταίρους στην ανάπτυξη Σχεδίων Δράσης για την βελτίωση των εργαλείων πολιτικής τους, σε σχέση με την πολιτιστική κληρονομιά και τον Ττουρισμό. Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας σε απόλυτη ευθυγράμμιση με τις απαιτήσεις του προγράμματος και εντός χρονοδιαγράμματος προχώρησε στην ανάπτυξη και παρουσίαση του προσχεδίου Σχεδίου Δράσης, που έχει ως στόχο τη βελτίωση του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στον τομέα του Πολιτιστικού Τουρισμού και την προετοιμασία για τη επόμενη προγραμματική περίοδο. Για το λόγο αυτό και προκειμένου να συγκεντρώσει και αξιοποιήσει τη γνώση και εμπειρία των φορέων πολιτισμού και τουρισμού της Περιφέρειας, πραγματοποίησε ήδη τρεις συναντήσεις σε τοπικό επίπεδο (Local Stakeholder Group Meetings), από τις οποίες προέκυψαν ανάγκες, προτάσεις και δράσεις σε τέσσερις άξονες: Άυλη Κληρονομιά, Βιομηχανική Κληρονομιά, Επεξηγηματικά Μέσα, Ψηφιοποίηση και Καινοτομία. Για την ολοκλήρωση του Σχεδίου Δράσης η οποία σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα θα πραγματοποιηθεί το Μάρτιο του 2018, αξιοποιήθηκαν εμπειρογνωμοσύνες καταξιωμένων ευρωπαϊκών πανεπιστημίων, δικτύων πολιτισμού και ειδικών,  καθώς και οι καλές πρακτικές των εταίρων του CHRISTA, οι οποίες παρουσιάστηκαν από την αρχή υλοποίησης του έργου μέχρι και σήμερα.  
Η  επόμενη συνάντηση του CHRISTA είναι προγραμματισμένη το Μάρτιο του 2018 στη  Λετονία, όπου θα παρουσιαστεί το τελικό Σχέδιο Δράσης και θα ολοκληρωθεί η πρώτη φάση του CHRISTA, ενώ ταυτόχρονα θα ξεκινήσει η διετής φάση εφαρμογής και παρακολούθησης του.
Σημειώνεται ότι το έργο CHRISTA έχει επιλεγεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως αντιπροσωπευτικό, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού  Έτους Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2018 και αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω την προβολή του πλούσιου πολιτιστικού αποθέματος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
Το έργο χρηματοδοτείται μέσω του προγράμματος INTERREG EUROPE 2014-2020  από πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Εθνικούς Πόρους.


Σχετικές Φωτογραφίες
Επιστροφή
 

Κομβικό Σημείο Επαφής ΠΚΜΔιαμεσολαβητής του επενδυτή

investor's Ombudsman

ΟΧΕ-ΒΑΑ


Ενδιαφέρουν τον πολίτη

VERY MACEDONIA - Περιήγηση στον Ιστότοπο Τουριστικής Προβολής της Π.Κ.Μ.
Δημοτικές κοινότητες όπου επιτρέπεται η άσκηση πλανόδιου εμπορίου
Νομοθεσία - Δικαιολογητικά - Αδειοδότηση Τεχνικών Επαγγελμάτων
ΠΑΜ-ΠΣΕΑ: Μέτρα Προστασίας
Φορείς Ψυχοκοινωνικής Φροντίδας
Οδηγίες για την ασφάλεια τροφίμων που χειριζόμαστε
Υγειονομικές Επιτροπές Αναπηρίας
Ενημέρωση για την οζώδη δερματίτιδα
Ενημέρωση για τη λύσσα
Βίντεο της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) για την Αφρικανική Πανώλη των Χοίρων
Ποιότητα Ατμόσφαιρας
Ενημέρωση για την αιθαλομίχλη
Ενιαία δικτυακή πύλη για τις ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις των επιχειρήσεων
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΠΚΜ 2012 - 2014
Σχέδια Βελτίωσης Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (Μέτρο 1.2.1.του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων) 


Δικαιολογητικά Υπηρεσιών

Αίτηση για χορήγηση ή ανανέωση προσωρινής άδειας εργασίας σε αλλοδαπούς κατ’ εφαρμογή του άρθρου 3 της Κ.Υ.Α. 53619/735/2015
...περισσότερα
                         
 
 

Άδεια Creative Commons Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων
© 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54627
τηλ. 2313 330052, 2313 330918, 2313 325449
Κτίρια Υπηρεσιών ΠΚΜ     Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by interworks.cloud CMS