Αναζήτηση

Για τον πολίτη


1. Γενικά Αιτήσεις - Αίτηση Καταγγελία ανθυγιεινής κατάστασης (16/12/2014)

Δικαιολογητικά :
 
Αίτηση - καταγγελία (χορηγείται από την Υπηρεσία ή εκτυπώνεται το αρχείο .pdf στο τέλος της σελίδας)
Τεχνική έκθεση πραγματογνωμοσύνης από αρμόδιο Μηχανικό (στις περιπτώσεις επανυποβολής αίτησης για διαπίστωση ανθυγιεινής εστίας, λόγω διαρροής αποχετευτικού συστήματος)
 
Διαδικασία :
Μετά την υποβολή της αίτησης με επίδειξη ταυτότητας, η υπόθεση χρεώνεται από το Διευθυντή της Υπηρεσίας στους αρμόδιους υπάλληλους για διεκπεραίωση.
Χρόνος διεκπεραίωσης :
Από πέντε (5) ημέρες ως πενήντα (50) ημέρες, εάν απαιτείται η διενέργεια αυτοψίας

Σχετικά Αρχεία
Αρχείο Τύπος Μέγεθος
Αίτηση εξέτασης ανθυγιεινής κατάστασης You might see this message in place of the failed image. 31 KB 

Επιστροφή


You might see this message in place of the failed image.

You might see this message in place of the failed image.

You might see this message in place of the failed image.

You might see this message in place of the failed image.

You might see this message in place of the failed image.

You might see this message in place of the failed image.

You might see this message in place of the failed image.

You might see this message in place of the failed image.

You might see this message in place of the failed image.

You might see this message in place of the failed image.

You might see this message in place of the failed image.

You might see this message in place of the failed image.

You might see this message in place of the failed image.

Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης
Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Διεύθυνσης Ανάπτυξης Μ.Ε. Θεσσαλονίκης


Ενδιαφέρουν τον πολίτη

You might see this message in place of the failed image. Πιλοτική εφαρμογή της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών & Επικοινωνιών για ηλεκτρονική ενημέρωση δικαιολογητικών
You might see this message in place of the failed image. Μέση Ενδεικτική Τιμή Χονδρικής Πώλησης Καυσίμων  
You might see this message in place of the failed image. Μέση Ενδεικτική Τιμή Λιανικής Πώλησης Καυσίμων  
You might see this message in place of the failed image. Απελευθέρωση ωραρίου λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων  
You might see this message in place of the failed image. Τιμοληψία τροφίμων από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης ΠΕ Θεσσαλονίκης - Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού  
You might see this message in place of the failed image. Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας - Ιατρικές Ειδικότητες για Νοσοκομεία του Νομού Θεσσαλονίκης  

Η Περιφερειακή Ενότητα


 

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Περιφερειακή Ενότητα
Θεσσαλονίκης

You might see this message in place of the failed image.
 
Άδεια Creative Commons Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

© 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54627
τηλ. 2313 330052, 2313 330918, 2313 325449
Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by interworks.cloud CMS