Αναζήτηση

Για τον πολίτη


Αναζήτηση
Λέξη - Κλειδί: Υπηρεσία:

Τίτλος Ημερομηνία
Διάγραμμα ροής αναστολής ή ανάκλησης κτηνιατρικής άδειας λειτουργίας μονάδων διαχείρισης ζωικών υποπροϊόντων (ΖΥΠ) και παράγωγων προϊόντων (ΠΠ) 27/12/2019
Διάγραμμα ροής τροποποίησης κτηνιατρικής άδειας λειτουργίας μονάδων διαχείρισης ζωικών υποπροϊόντων (ΖΥΠ) και παράγωγων προϊόντων (ΠΠ) (ως προς την αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος ή της επωνυμίας) 27/12/2019
Διάγραμμα ροής τροποποίησης κτηνιατρικής άδειας εγκατάστασης και άδειας λειτουργίας μονάδων διαχείρισης ζωικών υποπροϊόντων (ΖΥΠ) και παράγωγων προϊόντων (ΠΠ) (ως προς την επέκταση, περιορισμό, ή διαφοροποίηση των εγκεκριμένων δραστηριοτήτων και κτιριακών εγκαταστάσεων) 27/12/2019
Διάγραμμα ροής κτηνιατρικής άδειας εγκατάστασης και άδειας λειτουργίας μονάδων διαχείρισης ζωικών υποπροϊόντων (ΖΥΠ) και παράγωγων προϊόντων (ΠΠ) 27/12/2019
Έντυπο αίτησης για τη χορήγηση κτηνιατρικής άδειας λειτουργίας μονάδας διαχείρισης Ζωικών Υποπροϊόντων και Παράγωγων Προϊόντων, σύμφωνα με το ΠΔ 211/2006 (ΦΕΚ Α’ 211) και τους Κανονισμούς (ΕΚ) 1069/2009, (Ε.Ε.) 142/2011 27/12/2019
Έντυπο αίτησης για τη χορήγηση κτηνιατρικής άδειας εγκατάστασης μονάδας διαχείρισης Ζωικών Υποπροϊόντων και Παράγωγων Προϊόντων, σύμφωνα με το ΠΔ 211/2006 (ΦΕΚ Α’ 211) και τους Κανονισμούς 1069/2009, 142/2011 27/12/2019
Διαδικασία για τη χορήγηση κτηνιατρικής άδειας λειτουργίας μονάδων διαχείρισης ζωικών υποπροϊόντων και παράγωγων προϊόντων (μεταποίησης, αποτέφρωσης, αποθήκευσης, ενδιάμεσου χειρισμού, παρασκευής τροφών για ζώα συντροφιάς, λιπασματοποίησης, βιοαερίου) και τις μεταβολές αυτής 27/12/2019
Διαδικασία για τη χορήγηση κτηνιατρικής άδειας εγκατάστασης μονάδων διαχείρισης ζωικών υποπροϊόντων και παράγωγων προϊόντων (μεταποίησης, αποτέφρωσης, αποθήκευσης, ενδιάμεσου χειρισμού, παρασκευής τροφών για ζώα συντροφιάς, λιπασματοποίησης, βιοαερίου) και τις μεταβολές αυτής 27/12/2019
Πρότυπη Υπεύθυνη Δήλωση για Α΄Βάθμιες Επιτροπές Υγείας 4/12/2019
Θέματα προς Εξέταση από τις Α΄Βάθμιες Επιτροπές Υγείας 4/12/2019
Αίτηση Αναρρωτικών Αδειών 4/12/2019
Αναδοχή 21/11/2019
Αιτήσεις και Δικαιολογητικά απαραίτητα για Ιδιωτικη Υιοθεσία 21/11/2019
Αίτηση για την έκδοση βεβαίωσης, στην οποία θα αναφέρεται η χορήγηση βιβλιαρίου υγείας του Ν.2734/99 για χρήση στην Δημοτική Αρχή 19/7/2019
Αίτηση για την ανάκληση της ανακλητικής της άδειας πρόσληψης υπηρετικού προσωπικού του Ν.2734/99 19/7/2019
Αίτηση για την ανάκληση της ανακλητικής του πιστοποιητικού εκδιδομένου προσώπου με αμοιβή 19/7/2019
Αίτηση για χορήγηση εμβολίων ταξιδιωτικής ιατρικής 19/7/2019
Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση Αναγγελίας άσκησης επαγγέλματος Φυσικού Νοσοκομείου εκτός Ιοντιζουσών ακτινοβολιών 19/7/2019
Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση Αναγγελίας άσκησης επαγγέλματος Ψυχολόγου 19/7/2019
Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση Αναγγελίας άσκησης επαγγέλματος Φυσικού Νοσοκομείου – Ακτινοφυσικού Ιατρικής 19/7/2019
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 > >>
Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης
Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Διεύθυνσης Ανάπτυξης Μ.Ε. Θεσσαλονίκης


Ενδιαφέρουν τον πολίτη

Πιλοτική εφαρμογή της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών & Επικοινωνιών για ηλεκτρονική ενημέρωση δικαιολογητικών
Μέση Ενδεικτική Τιμή Χονδρικής Πώλησης Καυσίμων  
Μέση Ενδεικτική Τιμή Λιανικής Πώλησης Καυσίμων  
Απελευθέρωση ωραρίου λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων  
Τιμοληψία τροφίμων από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης ΠΕ Θεσσαλονίκης - Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού  
Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας - Ιατρικές Ειδικότητες για Νοσοκομεία του Νομού Θεσσαλονίκης  

Η Περιφερειακή Ενότητα


 

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Περιφερειακή Ενότητα
Θεσσαλονίκης

 
Άδεια Creative Commons Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

© 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54627
τηλ. 2313 330052, 2313 330918, 2313 325449
Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by interworks.cloud CMS