Αναζήτηση

Προκηρύξεις


«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκτέλεση του έργου Εκδήλωση VOLTARO» (1/8/2019)

 
Θέμα: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκτέλεση του έργου Εκδήλωση VOLTARO
Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Ανακοινώνει ότι:
προτίθεται να προβεί σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης για την εκτέλεση του έργου Εκδήλωση VOLTARO
 
Κριτήριο ανάθεσης : η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής
Η σύμβαση που θα υπογραφεί θα έχει διάρκεια ενός (1) μηνός και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της εκτιμώμενης ολοκλήρωσης της εκδήλωσης VOLTARO στις 22/9.
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της εν λόγω ανάθεσης ανέρχεται στο ποσό των 19.595,87€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (15.803,12€ άνευ Φ.Π.Α.).
CPV : 22000000-0 Έντυπο υλικό και συναφή προϊόντα
NUTS : EL522 (Θεσσαλονίκη)


Σχετικά Αρχεία
Αρχείο Τύπος Μέγεθος
«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκτέλεση του έργου Εκδήλωση VOLTARO» 826 KB 
VOLTARO_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 16 KB 

Επιστροφή


Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης
Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Διεύθυνσης Ανάπτυξης Μ.Ε. Θεσσαλονίκης


Ενδιαφέρουν τον πολίτη

Πιλοτική εφαρμογή της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών & Επικοινωνιών για ηλεκτρονική ενημέρωση δικαιολογητικών
Μέση Ενδεικτική Τιμή Χονδρικής Πώλησης Καυσίμων  
Μέση Ενδεικτική Τιμή Λιανικής Πώλησης Καυσίμων  
Απελευθέρωση ωραρίου λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων  
Τιμοληψία τροφίμων από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης ΠΕ Θεσσαλονίκης - Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού  
Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας - Ιατρικές Ειδικότητες για Νοσοκομεία του Νομού Θεσσαλονίκης  

Η Περιφερειακή Ενότητα


 

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Περιφερειακή Ενότητα
Θεσσαλονίκης

 
Άδεια Creative Commons Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

© 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54627
τηλ. 2313 330052, 2313 330918, 2313 325449
Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by interworks.cloud CMS