Αναζήτηση

Προκηρύξεις


«ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2020 – 2022: ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΡΟΝΥΜΦΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΠΟ ΕΔΑΦΟΥΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ» (26/7/2019)

Ανακοινώνουμε ότι η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας διενεργεί ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων, για την επιλογή αναδόχου για το έργο «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2020 – 2022: ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΡΟΝΥΜΦΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΠΟ ΕΔΑΦΟΥΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ», με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.

Αριθμός Διακήρυξης: 352210(9100)/11-07-2019

Προϋπολογισμός: 5.649.192,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και δικαιωμάτων προαίρεσης (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 4.555.800,00). Το δικαίωμα προαίρεσης ανέρχεται σε ποσό ύψους 941.532,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (759.300,00,00€ άνευ ΦΠΑ) και χρηματοδοτείται μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, Κωδικός ΣΑΕΠ 508 της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και κωδικό έργου 2014ΕΠ50800005.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προστασία της δημόσιας υγείας και ο περιορισμός της όχλησης που προκαλούν τα κουνούπια, με την εφαρμογή ολοκληρωμένου έργου επίγειας καταπολέμησης των κουνουπιών στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (Περιφερειακές Ενότητες Ημαθίας, Πέλλας, Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής, Πιερίας, Κιλκίς, Σέρρες) που περιλαμβάνει την παρακολούθηση προνυμφών κουνουπιών και διενέργεια από εδάφους ψεκαστικών παρεμβάσεων. Οι επιμέρους δράσεις του έργου είναι: α) Δράσεις στα φυσικά υγροτοπικά συστήματα της Π.Κ.Μ., β) Δράσεις στο περιαστικό σύστημα των οικισμών της Π.Κ.Μ. Στο περιαστικό σύστημα περιλαμβάνονται και τα τμήματα του αγροτικού συστήματος πλησίον των οικισμών, εξαιρούμενων των ορυζώνων, καθώς και οι δημόσιοι χώροι εντός των οικισμών και γ) Δράσεις στο αστικό σύστημα πόλεων και επιλεγμένων οικισμών της Π.Κ.Μ.

Τόπος Παράδοσης: Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Γλώσσα: Ελληνική

Κωδικοί CPV: : 90670000-4 Υπηρεσίες απολύμανσης και εξολόθρευσης σε αστικές ή αγροτικές ζώνες και 90922000-6 Yπηρεσίες καταπολέμησης επιβλαβών εντόμων

ΚΩΔΙΚΟΣ NUTS: EL52

Διάρκεια του έργου: Η χρονική διάρκεια του έργου ορίζεται από την υπογραφή της σύμβασης και όχι πέραν της 31ης-12 2022.


Σχετικά Αρχεία
Αρχείο Τύπος Μέγεθος
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ από εδάφους: επίγειοι ψεκασμοί - ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 770 KB 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ από εδάφους- επίγειοι ψεκασμοί- Ε.Ε.Ε.Σ. 59 KB 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ από εδάφους -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 23 KB 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ από εδάφους -ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 27 KB 

Επιστροφή
Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης
Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Διεύθυνσης Ανάπτυξης Μ.Ε. Θεσσαλονίκης


Ενδιαφέρουν τον πολίτη

Πιλοτική εφαρμογή της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών & Επικοινωνιών για ηλεκτρονική ενημέρωση δικαιολογητικών
Μέση Ενδεικτική Τιμή Χονδρικής Πώλησης Καυσίμων  
Μέση Ενδεικτική Τιμή Λιανικής Πώλησης Καυσίμων  
Απελευθέρωση ωραρίου λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων  
Τιμοληψία τροφίμων από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης ΠΕ Θεσσαλονίκης - Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού  
Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας - Ιατρικές Ειδικότητες για Νοσοκομεία του Νομού Θεσσαλονίκης  

Η Περιφερειακή Ενότητα


 

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Περιφερειακή Ενότητα
Θεσσαλονίκης

 
Άδεια Creative Commons Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

© 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54627
τηλ. 2313 330052, 2313 330918, 2313 325449
Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by interworks.cloud CMS