Αναζήτηση

Προκηρύξεις


Αναζήτηση
Από:   Έως:  
Λέξη - Κλειδί:

Τίτλος Ημερομηνία
Προμήθεια, εγκατάσταση και παραμετροποίηση, δύο (2) μονάδων firewall 23/6/2017
Β΄ Διευκρίνηση της αριθμ. 113898(2992)/9-6-2017 Διακήρυξης, για το έργο μεταφοράς μαθητών της Μ.Ε. Θεσσαλονίκης σχολικών ετών 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 και μέρος του σχολικού έτους 2020-2021 23/6/2017
Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχων του έργου: «Μεταφορά data center από το κτίριο στην Β. Όλγας 198 στο νέο κτίριο της Π.Κ.Μ. στην 26ης Οκτωβρίου» (του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016) 23/6/2017
Ανακοίνωση από ΜΜΣΤ για μεταφράσεις, εστίαση, βίντεο - φωτογραφία, μεταφορά - ασφάλιση έργων 21/6/2017
Συνοπτικός Διαγωνισμός Γραφιστικές Υπηρεσίες από Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης 21/6/2017
«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την ανάληψη του έργου: «Αποκατάσταση βλάβης στο σύστημα σύνθετης λειτουργίας ψύξης – θέρμανσης στο χώρο του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ 20/6/2017
Παροχή διευκρινίσεων στο πλαίσιο του συνοπτικού διαγωνισμού :«Σχεδιασμός και υλοποίηση εφαρμογής γεωγραφικού πληροφοριακού συστήματος που αφορά στη μεταποιητική δραστηριότητα στη Μ.Ε.Θ.» 20/6/2017
Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Διαγωνισμού του έργου «Πιλοτικός πειραματισμός της πλατφόρμας, εφαρμογές και ηλεκτρονικές υπηρεσίες - Pilot experimentation of the platform, apps and e-services» 19/6/2017
Προκήρυξη για τη χορήγηση διακοσίων δεκαοχτώ (218) επαγγελματικών αδειών για συμμετοχή στις Λαϊκές Αγορές της Μ. Ε. Θεσσαλονίκης στις κενές θέσεις 16/6/2017
Διευκρινίσεις της αριθμ. 113898(2992)/9-6-2017 Διακήρυξης 13/6/2017
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος INSPIRE PROJECT 2017 ΠΕ2 «Τουριστικές Υπηρεσίες» 13/6/2017
∆ιακήρυξη Ηλεκτρονικού, Ανοικτού, ∆ιεθνούς ∆ιαγωνισµού µεταφοράς µαθητών Μ.Ε. Θεσ/νίκης για τα σχ. έτη 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 & µέρος του σχ. έτη 2020-2021 9/6/2017
Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών του έργου: «Σχεδιασμός και υλοποίηση εφαρμογής γεωγραφικού πληροφοριακού συστήματος που αφορά στη μεταποιητική δραστηριότητα στη Μ.Ε.Θ.» 9/6/2017
Διακήρυξη σύμβασης εκπόνησης μελέτης εκσυγχρονισμού ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού φραγμάτων Αξιού & Αλιάκμονα αρμοδιότητας ΔΤΕ/ΠΚΜ 30/5/2017
Διακήρυξη επαναληπτικής πλειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης δικαιώματος εγκατάστασης θυννείου στη θέση "ΚΑΒΟΥΡΑ Α" θαλάσσιας περιοχής Χαλάστρας Θεσσαλονικής 24/5/2017
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ 39659 "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ - ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2017-2018 16/5/2017
Διευκρινιστικό (2) εγγράφο, σε απάντηση ερωτήματος της εταιρείας ¨ΖΕΥΣ SECURITY: 12/5/2017
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση του έργου : “Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού στο πλαίσιο των δράσεων του Έργου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με τίτλο CO-GISTICS” 12/5/2017
Διευκρινιστικό έγγραφο στατικής φύλαξης 12/5/2017
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗΣ 10/5/2017
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 > >>


Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης
Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Διεύθυνσης Ανάπτυξης Μ.Ε. Θεσσαλονίκης


Ενδιαφέρουν τον πολίτη

Πιλοτική εφαρμογή της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών & Επικοινωνιών για ηλεκτρονική ενημέρωση δικαιολογητικών
Μέση Ενδεικτική Τιμή Χονδρικής Πώλησης Καυσίμων  
Μέση Ενδεικτική Τιμή Λιανικής Πώλησης Καυσίμων  
Απελευθέρωση ωραρίου λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων  
Τιμοληψία τροφίμων από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης ΠΕ Θεσσαλονίκης - Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού  
Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας - Ιατρικές Ειδικότητες για Νοσοκομεία του Νομού Θεσσαλονίκης  

Η Περιφερειακή ΕνότηταΕνημέρωση

Επικοινωνία

Περιφερειακή Ενότητα
Θεσσαλονίκης

Άδεια Creative Commons Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

© 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Βασ. Όλγας 198, Θεσσαλονίκη, 54110, τηλ. 2313 319693,
Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by  altaB2x