Αναζήτηση

Νέα – Ανακοινώσεις


Ανακοίνωση Περίληψης Επιβολής Προστίμου του Τμήματος Εμπορίου της Δ/νσης Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος της Μ.Ε.Θεσσαλονίκης (10/3/2020)

Επιβάλλουμε, με την υπ’ αριθ. Πρωτ. 144136(3427)/06-03-2020 απόφαση της Υπηρεσίας, στην επιχείρηση  «ILIOIL E.E.»,Πρατήριο Υγρών Καυσίμων, με έδρα στην οδό Αγ. Δημητρίου αρ.134 στην Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με τα άρθρα 22, 24, 25 και 26 του Ν.4177/2013 και το άρθρο 86 παράγραφος 2 της ΥΑ 91354/2017 «Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.», πρόστιμο Πέντε Χιλιάδων ευρώ  (5.000,00€),  διότι σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στις 26 Φεβρουαρίου 2020 από ελεγκτές της Υπηρεσίας μας, σε εκτέλεση της με αριθ. πρωτ. 129432(3057)/26-02-2020 εντολής ελέγχου, στο προαναφερθέν πρατήριο υγρών καυσίμων, διαπιστώθηκε ότι:
Κατά τον έλεγχο που διενεργήθηκε στις αντλιών υγρών καυσίμων του πρατηρίου δεν βρέθηκε και δεν επιδείχθηκε  ο φάκελος τεκμηρίωσης των δύο διδύμων αντλιών υγρών καυσίμων, Μάρκας TOKHEIM με αρ. έγκρισης Φ2/1757/12 και σειριακό αριθμό D1229020 και D1229105. Βρέθηκαν τρία (3) δελτία καταγραφής σφραγίδων όπου δεν ήταν καταγεγραμμένο το σύνολο των σφραγίδων που τοποθετήθηκαν από το εξουσιοδοτημένο συνεργείο σφράγισης.
Τα ανωτέρω αποτελούν παράβαση του άρθρου 86 παράγραφος 1 της ΥΑ 91354/2017 Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. (ΦΕΚ τ.Β΄ 2983/2017) και τιμωρείται  με διοικητικές κυρώσεις σύμφωνα με την παράγραφο 2 του ιδίου άρθρου της ανωτέρω αναφερθείσης ΥΑ.Επιστροφή
Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης
Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Διεύθυνσης Ανάπτυξης Μ.Ε. Θεσσαλονίκης


Ενδιαφέρουν τον πολίτη

Πιλοτική εφαρμογή της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών & Επικοινωνιών για ηλεκτρονική ενημέρωση δικαιολογητικών
Μέση Ενδεικτική Τιμή Χονδρικής Πώλησης Καυσίμων  
Μέση Ενδεικτική Τιμή Λιανικής Πώλησης Καυσίμων  
Απελευθέρωση ωραρίου λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων  
Τιμοληψία τροφίμων από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης ΠΕ Θεσσαλονίκης - Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού  
Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας - Ιατρικές Ειδικότητες για Νοσοκομεία του Νομού Θεσσαλονίκης  

Η Περιφερειακή Ενότητα


 

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Περιφερειακή Ενότητα
Θεσσαλονίκης

 
Άδεια Creative Commons Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

© 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54627
τηλ. 2313 330052, 2313 330918, 2313 325449
Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by interworks.cloud CMS