Αναζήτηση

Νέα – Ανακοινώσεις


Τελικά αποτελέσματα του ερευνητικού έργου για τη διερεύνηση της δυσοσμίας στο Δήμου Κορδελιού-Ευόσμου της Μ.Ε. Θεσσαλονίκης (14/8/2019)

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΔΥΣΟΣΜΙΑΣ ΣΤΟ ΚΟΡΔΕΛΙΟ – ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

 
Εδώ και μερικά χρόνια, στο ΔΔ Κορδελιού του Δήμου Κορδελιού-Ευόσμου παρουσιάζονται έντονα φαινόμενα δυσοσμίας τα οποία σύμφωνα με μαρτυρίες των κατοίκων, έχουν επιπτώσεις και στην υγεία τους και κυρίως στα μικρά παιδιά με εμφάνιση ερεθισμών στα μάτια, στο λαιμό και τάσεις προς εμετό. Η συχνότητα και η ένταση του φαινομένου είναι τέτοια, ώστε τακτικά οι κάτοικοι να ξεσηκώνονται και να επιζητούν απεγνωσμένα λύση στο πρόβλημα, ενώ έντονες είναι και οι διαμαρτυρίες των σχολείων της περιοχής.

Μετά από εκτεταμένη έρευνα και μελέτη του φαινομένου της αρμόδιας Δ/νσης της Περιφέρειας, μέσω περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων, αυτοψιών στον αστικό ιστό, συνεντεύξεων με πολίτες, μετρήσεων του σταθμού του ΕΔΠΑΡ (Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης) που λειτουργεί η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στο Δ.Δ. Κορδελιού και αφού εξαντλήθηκε κάθε συμβατικό μέσο και τρόπος διερεύνησης του προβλήματος, κατέληξε με επιφύλαξη στα εξής :
  • Προς το παρών είναι άγνωστη/ες η/οι χημική/ές ουσία/ες που προκαλούν τη δυσοσμία και συνεπώς και η πηγή.
  • Η εμφάνιση της δυσοσμίας γίνεται οποιαδήποτε ώρα και ημέρα της εβδομάδας, δηλαδή δεν έχει περιοδικότητα.
  • Η δυσοσμία εμφανίζεται κυρίως όταν έχουμε άπνοια και θερμοκρασιακή αναστροφή και γενικότερα δεν μπορεί να συνδεθεί με πηγή και μεταφορά βάσει ανεμολογικών δεδομένων. Εμφανίζεται εγκλωβισμένη εντός του αστικού χώρου χωρίς να μπορεί να συνδεθεί με μεταφορά και εκπομπή από κάποια πηγή από τη γύρω βιομηχανική περιοχή. Βάσει των μετεωρολογικών δεδομένων του τοπικού σταθμού του ΕΔΠΑΡ, δεν μπορεί να εξαχθεί κανένα συμπέρασμα για μεταφορά και διάχυση της δυσοσμίας, ώστε να συνδεθεί με συγκεκριμένη πηγή.
  • Η δυσοσμία προσομοιάζει αυτή που αντιλαμβάνεται ο άνθρωπος σε διαρροές υγραερίου ή φυσικού αερίου.
  • Η συγκεκριμένη δυσοσμία ενδεχομένως οφείλεται σε μερκαπτάνες (θειούχες ενώσεις) που γίνονται άμεσα αντιληπτές από τον άνθρωπο σε πάρα πολύ μικρές ποσότητες.
  • Η οικογένεια των θειούχων χημικών ενώσεων δεν μετριέται από το δίκτυο του ΕΔΠΑΡ εκτός του διοξειδίου του θείου (SO2).
Επειδή επρόκειτο για μία ιδιαίτερη και ασυνήθιστη κατάσταση, η οποία ταλαιπωρεί έντονα τους κατοίκους του Δ.Κορδελιού-Ευόσμου, κρίθηκε αναγκαίο ως έσχατη λύση για την αντιμετώπιση του φαινομένου αυτού να εκπονηθεί ερευνητική εργασία μέσω Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και Α.Π.Θ. (Τμήμα Χημείας - Εργαστήριο Ελέγχου Ρύπανσης Περιβάλλοντος).

Η ερευνητική εργασία αφορά την ταυτοποίηση μετά από εκτεταμένη διερεύνηση της/των χημικής/ών ουσίας/ών που τυχόν ευθύνονται για τη δυσοσμία με την προσδοκία να συνδεθεί το αποτέλεσμα με ενδεχόμενη πηγή. Η διερεύνηση και ταυτοποίηση αφορά την επιτόπου δειγματοληψία σε εξειδικευμένους για την περίπτωση ροφητές χημικών ουσιών που υπάρχουν στην ατμόσφαιρα και μεταφορά αυτών στο εργαστήριο για την ταυτοποίηση των ουσιών με τη χρήση εξειδικευμένου εργαστηριακού εξοπλισμού τελευταίας τεχνολογίας (TD-GS/MS – θερμική εκρόφηση, χρωματογράφος και φασματογράφος μάζας) με χαμηλό όριο ανίχνευσης και δυνατότητα ταυτοποίησης ενός ευρύτατου φάσματος άγνωστων χημικών ενώσεων. Με αφορμή το συγκεκριμένο πρόβλημα, ελλείψει κατάλληλου εξοπλισμού του ΑΠΘ, ο προαναφερόμενος εξοπλισμός αγοράστηκε και παραδόθηκε ως δωρεά από την εταιρία ΕΛΠΕ ΑΕ στο Εργαστήριο Ελέγχου Ρύπανσης Περιβάλλοντος του Τμήματος Χημείας του ΑΠΘ.

Οι δύσοσμες θειούχες χημικές ενώσεις δεν ταυτοποιούνται και συνεπώς δεν μετρώνται συγκεντρώσεις τους στην ατμόσφαιρα ούτε συστηματικά ούτε κατά περίπτωση στην Ελλάδα και δεν υπάρχει σχετική νομοθετική μέριμνα. Πρόκειται για εξειδικευμένη έρευνα, η οποία πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά στην περιοχή της Θεσσαλονίκης και γενικότερα στον Ελλαδικό χώρο. Ευελπιστούμε με την πρωτότυπη αυτή έρευνα και εφόσον αποδειχθεί αποτελεσματική, να διαμορφωθεί μια πρότυπη διαδικασία προσέγγισης παρόμοιων προβλημάτων και σε άλλες περιοχές της Περιφέρειας, διότι τα προβλήματα αυτά των δυσοσμιών από άγνωστες χημικές ουσίες και πηγές ανέκαθεν έμεναν άλυτα.

Στις 29/5/17 υπογράφηκε Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και ΑΠΘ (Τμήμα Χημείας - Εργαστήριο Ελέγχου Ρύπανσης Περιβάλλοντος) και μετά από την επίλυση διαδικαστικών προβλημάτων ξεκίνησαν οι μετρήσεις στις 27/4/18. Στις 26/2/19, σε συνέντευξη τύπου που παρέθεσε ο Περιφερειάρχης κ. Απ. Τζιτζικώστας, παρουσιάστηκαν τα ενδιάμεσα αποτελέσματα (6μήνου) του ερευνητικού έργου και έγιναν συγκεκριμένες προτάσεις για την αντιμετώπιση του φαινομένου ενώ ταυτόχρονα ενημερώθηκαν όλες οι αρμόδιες Αρχές. Το όλο έργο τελείωσε με την παράδοση της Τελικής Έκθεσης στις 08/7/19 η οποία περιλαμβάνει τα αποτελέσματα της έρευνας, την αξιολόγηση και τα συμπεράσματα αυτής και ήδη απεστάλη στις αρμόδιες Αρχές για ενημέρωση και ανάληψη ενεργειών στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους.

Από τα ανωτέρω είναι προφανές ότι όλη αυτή η προσπάθεια που έχει σχεδιαστεί και υλοποιήθηκε από την Περιφέρεια σε συνεργασία με το εργαστήριο του Τμήματος Χημείας, περιέχει έντονα το πρωτότυπο και ερευνητικό στοιχείο και αποτελεί την έσχατη επιστημονική προσέγγιση για την επίλυση του προβλήματος της δυσοσμίας.

Για την ενημέρωση του πληθυσμού, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας προβαίνει στη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας διαθέτοντας στο κοινό το αρχείο που αφορά τη Συνοπτική Έκθεση.

Σχετικά Αρχεία
Αρχείο Τύπος Μέγεθος
Συνοπτική Έκθεση Αποτελεσμάτων Δυσοσμίας στο Δήμο Κορδελιού-Ευόσμου 2786 KB 

Επιστροφή


Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης
Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Διεύθυνσης Ανάπτυξης Μ.Ε. Θεσσαλονίκης


Ενδιαφέρουν τον πολίτη

Πιλοτική εφαρμογή της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών & Επικοινωνιών για ηλεκτρονική ενημέρωση δικαιολογητικών
Μέση Ενδεικτική Τιμή Χονδρικής Πώλησης Καυσίμων  
Μέση Ενδεικτική Τιμή Λιανικής Πώλησης Καυσίμων  
Απελευθέρωση ωραρίου λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων  
Τιμοληψία τροφίμων από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης ΠΕ Θεσσαλονίκης - Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού  
Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας - Ιατρικές Ειδικότητες για Νοσοκομεία του Νομού Θεσσαλονίκης  

Η Περιφερειακή Ενότητα


 

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Περιφερειακή Ενότητα
Θεσσαλονίκης

 
Άδεια Creative Commons Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

© 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54627
τηλ. 2313 330052, 2313 330918, 2313 325449
Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by interworks.cloud CMS