Αναζήτηση

Νέα – Ανακοινώσεις


Ανακοίνωση Περίληψης Επιβολής Προστίμου του Τμήματος Εμπορίου της Δ/νσης Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος Μ.Ε.Θεσσαλονίκης (13/8/2018)

Επιβάλλουμε, με την υπ’ αριθ. πρωτ. 388752(8511)/08-08-2018 απόφαση της Υπηρεσίας, στην ατομική επιχείρηση της ΚΙΤΣΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ – ΣΟΦΙΑΣ – ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, με έδρα επί της οδού Μακεδονικού Αγώνα στο Παλαιόκαστρο Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με τα άρθρα 22, 24, 25 και 26 του Ν.4177/2013 και το άρθρο 20, παράγραφος 3 του προαναφερθέντος νόμου όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 83 του Ν.4413/2016 και ισχύει, πρόστιμο είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000,00€) συνολικά, διότι σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε από ελεγκτές της Υπηρεσίας μας στις 24 Ιουλίου 2018 στο πρατήριο υγρών καυσίμων ιδιοκτησίας της, σε συνδρομή κλιμακίου ελέγχου του Α΄ Τελωνείου Θεσσαλονίκης, διαπιστώθηκε ότι σε δύο ακροσωλήνια των αντλιών του πρατηρίου παρουσιάστηκε αρνητική απόκλιση, μεταξύ της πραγματικά παραδιδόμενης ποσότητας / όγκου και της τιμής όγκου που αναγράφονταν ότι παραδίδονταν στους μετρητές των αντλιών, μεγαλύτερη από τα ανεκτά όρια σφάλματος των μετρητών καυσίμων για τροχοφόρα που καθορίζονται στο συν / πλην μηδέν κόμμα πέντε  τοις εκατό (±0,5 %) σύμφωνα με το άρθρο 83 παράγραφος 5 της ΥΑ 91354/2017 για τους ογκομετρητές υγρών καυσίμων (βενζινών, πετρελαίων).
              Οι διαπιστωθείσες αρνητικές αποκλίσεις τιμωρούνται με διοικητικές κυρώσεις σύμφωνα με το άρθρο 20, παράγραφος 3 του Ν.4177/2013 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 83 του Ν.4413/2016 και ισχύει.
 Επιστροφή
Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης
Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Διεύθυνσης Ανάπτυξης Μ.Ε. Θεσσαλονίκης


Ενδιαφέρουν τον πολίτη

Πιλοτική εφαρμογή της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών & Επικοινωνιών για ηλεκτρονική ενημέρωση δικαιολογητικών
Μέση Ενδεικτική Τιμή Χονδρικής Πώλησης Καυσίμων  
Μέση Ενδεικτική Τιμή Λιανικής Πώλησης Καυσίμων  
Απελευθέρωση ωραρίου λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων  
Τιμοληψία τροφίμων από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης ΠΕ Θεσσαλονίκης - Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού  
Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας - Ιατρικές Ειδικότητες για Νοσοκομεία του Νομού Θεσσαλονίκης  

Η Περιφερειακή Ενότητα


 

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Περιφερειακή Ενότητα
Θεσσαλονίκης

 
Άδεια Creative Commons Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

© 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54627
τηλ. 2313 330052, 2313 330918, 2313 325449
Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by interworks.cloud CMS