Αναζήτηση

Νέα – Ανακοινώσεις


Δέσμευση Ελληνικών Ακτινιδίων απο Γεωπόνους της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Α. της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης (2/10/2017)

Μετά από έκτακτο επιτόπιο έλεγχο που πραγματοποίησαν γεωπόνοι – ποιοτικοί ελεγκτές της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Αλιείας ΜΕ Θεσσαλονίκης, στην αποθήκη – ψυγείο συγκεκριμένης επιχείρησης της Κεντρικής Αγοράς Θεσσαλονίκης, στις 28/09/2017 και ημέρα Πέμπτη, εντοπίστηκε 1 παλέτα με 80 χαρτοκιβώτια με καρπούς ακτινιδίων προέλευσης Καβάλας, ποικιλίας «Summer Kiwi», νέας εσοδείας, συνολικού βάρους 800 κιλών, .
Στα  ακτινίδια αυτά, διενεργήθηκε δειγματοληπτικός έλεγχος μέτρησης σακχάρων (οBrix), σε αντιπροσωπευτικό δείγμα με χρήση διαθλασίμετρου χειρός, ο οποίος κατέδειξε ότι η συγκεκριμένη παρτίδα  δεν πληρούσε τις ελάχιστες απαιτήσεις ωρίμανσης (9,5 οBrix) προκειμένου να διοχετευθεί στην εσωτερική αγορά. 
Οι γεωπόνοι ελεγκτές προχώρησαν άμεσα σε δέσμευση της συγκεκριμένης παρτίδας. Τα προϊόντα αποσύρθηκαν και φυλάσσονται σε αποθήκη –ψυγείο του κατέχοντος, έως ότου μετά από εκ νέου μέτρηση επαληθευτεί η συμμόρφωση με τις ποιοτικές απαιτήσεις για τον απαιτούμενο βαθμό ωριμότητας. Δηλαδή μέχρι  οι καρποί να αποκτήσουν τουλάχιστον 9,5 οBrix.     
Οι υπεύθυνοι που εμπλέκονται στην διακίνηση των μη σύμφωνων με τις προδιαγραφές εμπορίας του Καν.(ΕΕ) 543/2011 αλλά και τις ειδικές διατάξεις της ΥΑ2905241/2010 καρπών, για το στάδιο που έπεται της τυποποίησης-συσκευασίας, θα υποστούν τα μέτρα συμμόρφωσης που προβλέπει ο κυρωτικός νόμος των τροφίμων (ν.4235/2014).    
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στα τηλέφωνα της αρμόδιας υπηρεσίας πατώντας εδώ.Επιστροφή
Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης
Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Διεύθυνσης Ανάπτυξης Μ.Ε. Θεσσαλονίκης


Ενδιαφέρουν τον πολίτη

Πιλοτική εφαρμογή της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών & Επικοινωνιών για ηλεκτρονική ενημέρωση δικαιολογητικών
Μέση Ενδεικτική Τιμή Χονδρικής Πώλησης Καυσίμων  
Μέση Ενδεικτική Τιμή Λιανικής Πώλησης Καυσίμων  
Απελευθέρωση ωραρίου λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων  
Τιμοληψία τροφίμων από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης ΠΕ Θεσσαλονίκης - Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού  
Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας - Ιατρικές Ειδικότητες για Νοσοκομεία του Νομού Θεσσαλονίκης  

Η Περιφερειακή Ενότητα


 

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Περιφερειακή Ενότητα
Θεσσαλονίκης

 
Άδεια Creative Commons Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

© 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54627
τηλ. 2313 330052, 2313 330918, 2313 325449
Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by interworks.cloud CMS